VW-Edition Bible (2010)Judges - 1. chapter - Judges - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

VW-Edition Bible (2010)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

VW-Edition Bible (2010)


1Now after the death of Joshua it came to pass that the children of Israel asked Jehovah, saying, Who shall first go up for us against the Canaanites to fight against them?2And Jehovah said, Judah shall go up. Behold I have delivered the land into his hand.3And Judah said to Simeon his brother, Come up with me to my allotted territory, that we may fight against the Canaanites; and I will likewise go with you to your allotted territory. And Simeon went with him.4And Judah went up, and Jehovah delivered the Canaanites and the Perizzites into their hand; and they struck ten thousand men at Bezek.5And they found Adoni-Bezek in Bezek, and fought against him; and they struck the Canaanites and the Perizzites.6And Adoni-Bezek fled, and they pursued him and caught him and cut off his thumbs and big toes.7And Adoni-Bezek said, Seventy kings with their thumbs and big toes cut off used to gather scraps under my table; as I have done, so God has repaid me. Then they brought him to Jerusalem, and there he died.8Now the sons of Judah fought against Jerusalem and took it; they struck it with the edge of the sword and set the city on fire.9And afterward the sons of Judah went down to fight against the Canaanites who dwelt in the mountains, in the south, and in the lowlands.10Then Judah went against the Canaanites who dwelt in Hebron. (Now the name of Hebron was formerly Kirjath Arba.) And they killed Sheshai, Ahiman, and Talmai.11From there they went against the inhabitants of Debir. (The name of Debir was formerly Kirjath Sepher.)12And Caleb said, Whoever strikes Kirjath Sepher and takes it, to him I will give my daughter Achsah as wife.13And Othniel the son of Kenaz, Caleb's younger brother, took it; so he gave him his daughter Achsah as wife.14And it happened, when she came to him, that she urged him to ask her father for a field. And she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, What do you wish?15And she said to him, Give me a blessing; since you have given me land in the south, give me also springs of water. And Caleb gave her the upper springs and the lower springs.16Now the children of the Kenite, Moses' father-in-law, had gone up from the City of Palms with the children of Judah into the wilderness of Judah, which lies in the south of Arad; and they went and dwelt among the people.17And Judah went with his brother Simeon, and they struck the Canaanites who inhabited Zephath, and utterly destroyed it. So the name of the city was called Hormah.18Judah also took Gaza with its territory, Ashkelon with its territory, and Ekron with its territory.19Thus Jehovah was with Judah. And they dispossessed the mountains, but they could not drive out the inhabitants of the lowland, because they had chariots of iron.20And they gave Hebron to Caleb, as Moses had said. And he dispossessed from there the three sons of Anak.21But the sons of Benjamin did not drive out the Jebusites who inhabited Jerusalem; but the Jebusites dwell with the children of Benjamin in Jerusalem to this day.22And the house of Joseph also went up against Bethel, and Jehovah was with them.23And the house of Joseph sent men to spy out Bethel. (The name of the city was formerly Luz.)24And when the spies saw a man coming out of the city, they said to him, Please show us the entrance to the city, and we will deal kindly with you.25So he showed them the entrance to the city, and they struck the city with the edge of the sword; but they let the man and all his family go.26And the man went to the land of the Hittites, built a city, and called its name Luz, which is its name to this day.27However, Manasseh did not drive out the inhabitants of Beth Shean and its daughter-villages, or Taanach and its daughter-villages, or the inhabitants of Dor and its daughter-villages, or the inhabitants of Ibleam and its daughter-villages, or the inhabitants of Megiddo and its daughter-villages; for the Canaanites were determined to dwell in that land.28And it came to pass, when Israel had become strong, that they put the Canaanites to tribute, but did not drive out to dispossess them.29Nor did Ephraim drive out the Canaanites who dwelt in Gezer; but the Canaanites dwelt in Gezer among them.30Nor did Zebulun drive out the inhabitants of Kitron or the inhabitants of Nahalol; but the Canaanites dwelt among them, and were put to tribute.31Nor did Asher drive out the inhabitants of Acco or the inhabitants of Sidon, or of Ahlab, Achzib, Helbah, Aphik, or Rehob.32But the Asherites dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land; for they did not drive them out.33Nor did Naphtali drive out the inhabitants of Beth Shemesh or the inhabitants of Beth Anath; but they dwelt among the Canaanites, the inhabitants of the land. And the inhabitants of Beth Shemesh and Beth Anath were put to tribute under them.34And the Amorites squeezed the children of Dan into the mountains, for they would not allow them to come down to the valley;35but the Amorites were determined to dwell in Mount Heres, in Aijalon, and in Shaalbim; yet when the hand of the house of Joseph became heavy, they were put to tribute.36And the border of the Amorites was from the ascent of Akrabbim, from the rock, and upward.


Matthew Henry - Complete Commentary
 1   Here, I. The children of Israel consult the oracle of God for direction which of all the tribes should first attempt to clear their country of the Canaanites, and to animate and encourage the rest. It was after the death of Joshua. While he lived he directed them, and all the tribes were obedient to him, but when he died he left no successor in the same authority that he had; but the people must consult the breast-plate of judgment, and thence receive the word of command; for God himself, as he was their King, so he was the Lord of their hosts. The question they ask is, Who shall go up first? Judg 1:1. By this time, we may suppose, they were so multiplied that the places they were in possession of began to be too strait for them, and they must thrust out the enemy to make room; now they enquire who should first take up arms. Whether each tribe was ambitious of being first, and so strove for the honour of it, or whether each was afraid of being first, and so strove to decline it, does not appear; but by common consent the matter was referred to God himself, who is the fittest both to dispose of honours and to cut out work.
II. God appointed that Judah should go up first, and promised him success (Judg 1:2): I have delivered the land into his hand, to be possessed, and therefore will deliver the enemy into his hand, that keeps him out of possession, to be destroyed. And why must Judah be first in this undertaking? 1. Judah was the most numerous and powerful tribe, and therefore let Judah venture first. Note, God appoints service according to the strength he has given. Those that are most able, from them most work is expected. 2. Judah was first in dignity, and therefore must be first in duty. He it is whom his brethren must praise, and therefore he it is who must lead in perilous services. Let the burden of honour and the burden of work go together. 3. Judah was first served; the lot came up for Judah first, and therefore Judah must first fight. 4. Judah was the tribe out of which our Lord was to spring: so that in Judah, Christ, the Lion of the tribe of Judah, went before them. Christ engaged the powers of darkness first, and foiled them, which animates us for our conflicts; and it is in him that we are more than conquerors. Observe, The service and the success are put together: Judah shall go up; let him do his part, and then he shall find that I have delivered the land into his hand. His service will not avail unless God give the success; but God will not give the success unless he vigorously apply himself to the service.
III. Judah hereupon prepares to go up, but courts his brother and neighbour the tribe of Simeon (the lot of which tribe fell within that of Judah and was assigned out of it) to join forces with him, Judg 1:3. Observe here, 1. That the strongest should not despise but desire the assistance even of those that are weaker. Judah was the most considerable of all the tribes, and Simeon the least considerable, and yet Judah begs Simeon's friendship, and prays an aid from him; the head cannot say to the foot, I have no need of thee, for we are members one of another. 2. Those that crave assistance must be ready to give assistance: Come with me into my lot, and then I will go with thee into thine. It becomes Israelites to help one another against Canaanites; and all Christians, even those of different tribes, should strengthen one another's hands against the common interests of Satan's kingdom. Those who thus help one another in love have reason to hope that God will graciously help them both.
IV. The confederate forces of Judah and Simeon take the field: Judah went up (Judg 1:4), and Simeon with him, Judg 1:3. Caleb, it is probable, was commander-in-chief of this expedition; for who so fit as he who had both an old man's head and a young man's hand, the experience of age and the vigour of youth? Josh 14:10, Josh 14:11. It should seem too, by what follows (Judg 1:10, Judg 1:11), that he was not yet in possession of his own allotment. It was happy for them that they had such a general as, according to his name, was all heart. Some think that the Canaanites had got together into a body, a formidable body, when Israel consulted who should go and fight against them, and that they then began to stir when they heard of the death of Joshua, whose name had been so dreadful to them; but, if so, it proved they did but meddle to their own hurt.
V. God gave them great success. Whether they invaded the enemy, or the enemy first gave them the alarm, the Lord delivered them into their hand, Judg 1:4. Though the army of Judah was strong and bold, yet the victory is attributed to God: he delivered the Canaanites into their hand; having given them authority, he here gives them ability to destroy them - put it in their power, and so tried their obedience to his command, which was utterly to cut them off. Bishop Patrick observes upon this that we meet not with such religious expressions in the heathen writers, concerning the success of their arms, as we have here and elsewhere in this sacred history. I wish such pious acknowledgments of the divine providence had not grown into disuse at this time with many that are called Christians. Now, 1. We are told how the army of the Canaanites was routed in the field, in or near Bezek, the place where they drew up, which afterwards Saul made the place of a general rendezvous (1Sam 11:8); they slew 10,000 men, which blow, if followed, could not but be a very great weakening to those that were already brought so very low. 2. How their king was taken and mortified. His name was Adoni-bezek, which signifies, lord of Bezek. There have been those that called their lands by their own names (Pss 49:11), but here was one (and there has been many another) that called himself by his land's name. He was taken prisoner after the battle, and we are here told how they used him; they cut off his thumbs, to disfit him for fighting, and his great toes, that he might not be able to run away, Judg 1:6. It had been barbarous thus to triumph over a man in misery, and that lay at their mercy, but that he was a devoted Canaanite, and one that had in like manner abused others, which probably they had heard of. Josephus says, They cut off his hands and his feet, probably supposing those more likely to be mortal wounds than only the cutting off of his thumbs and his great toes. But this indignity which they did him extorted from him an acknowledgment of the righteousness of God, Judg 1:7. Here observe, (1.) What a great man this Adoni-bezek had been, how great in the field, where armies fled before him, how great at home, where kings were set with the dogs of his flock; and yet now himself a prisoner, and reduced to the extremity of meanness and disgrace. See how changeable this world is, and how slippery its high places are. Let not the highest be proud, nor the strongest secure, for they know not how low they may be brought before they die. (2.) What desolations he had made among his neighbours: he had wholly subdued seventy kings, to such a degree as to have them his prisoners; he that was the chief person in a city was then called a king, and the greatness of their title did but aggravate their disgrace, and fired the pride of him that insulted over them. We cannot suppose that Adoni-bezek had seventy of these petty princes at once his slaves; but first and last, in the course of his reign, he had thus deposed and abused so many, who perhaps were many of them kings of the same cities that successively opposed him, and whom he thus treated to please his own imperious barbarous fancy, and for a terror to others. It seems the Canaanites had been wasted by civil wars, and those bloody ones, among themselves, which would very much facilitate the conquest of them by Israel. Judah, says Dr. Lightfoot, in conquering Adoni-bezek, did, in effect, conquer seventy kings. (3.) How justly he was teated as he had treated others. Thus the righteous God sometimes, in his providence, makes the punishment to answer the sin, and observes an equality in his judgments; the spoiler shall be spoiled, and the treacherous dealer dealt treacherously with, Isa 33:1. And those that showed no mercy shall have no mercy shown them, James 2:13. See Revel 13:10; Revel 18:6. (4.) How honestly he owned the righteousness of God herein: As I have done, so God has requited me. See the power of conscience, when God by his judgments awakens it, how it brings sin to remembrance, and subscribes to the justice of God. He that in his pride had set God at defiance now yields to him, and reflects with as much regret upon the kings under his table as ever he had looked upon them with pleasure when he had them there. He seems to own that he was better dealt with than he had dealt with his prisoners; for though the Israelites maimed him (according to the law of retaliation, an eye for an eye, so a thumb for a thumb), yet they did not put him under the table to be fed with the crumbs there, because, though the other might well be looked upon as an act of justice, this would have savoured more of pride and haughtiness than did become an Israelite.
VI. Particular notice is taken of the conquest of Jerusalem, Judg 1:8. Our translators judge it spoken of here as done formerly in Joshua's time, and only repeated on occasion of Adoni-bezek's dying there, and therefore read it, they had fought against Jerusalem, and put this verse in a parenthesis; but the original speaks of it as a thing now done, and this seems most probable because it is said to be done by the children of Judah in particular, not by all Israel in general, whom Joshua commanded. Joshua indeed conquered and slew Adoni-zedec, king of Jerusalem (Jos. 10), but we read not there of his taking the city; probably, while he was pursing his conquests elsewhere, this Adoni-bezek, a neighbouring prince, got possession of it, whom Israel having conquered in the field, the city fell into their hands, and they slew the inhabitants, except those who retreated into the castle and held out there till David's time, and they set the city on fire, in token of their detestation of the idolatry wherewith it had been deeply infected, yet probably not so utterly as to consume it, but to leave convenient habitations for as many as they had to put into the possession of it.

 9   We have here a further account of that glorious and successful campaign which Judah and Simeon made. 1. The lot of Judah was pretty well cleared of the Canaanites, yet not thoroughly. Those that dwelt in the mountain (the mountains that were round about Jerusalem) were driven out (Judg 1:9, Judg 1:19), but those in the valley kept their ground against them, having chariots of iron, such as we read of, Josh 17:16. Here the men of Judah failed, and thereby spoiled the influence which otherwise their example hitherto might have had on the rest of the tribes, who followed them in this instance of their cowardice, rather than in all the other instances of their courage. They had iron chariots, and therefore it was thought not safe to attack them: but had not Israel God on their side, whose chariots are thousands of angels (Pss 68:17), before whom these iron chariots would be but as stubble to the fire? Had not God expressly promised by the oracle (Judg 1:2) to give them success against the Canaanites in this very expedition, without excepting those that had iron chariots? Yet they suffered their fears to prevail against their faith, they could not trust God under any disadvantages, and therefore durst not face the iron chariots, but meanly withdrew their forces, when with one bold stroke they might have completed their victories; and it proved of pernicious consequence. They did run well, what hindered them? Galat 5:7. 2. Caleb was put in possession of Hebron, which, though given him by Joshua ten or twelve years before (as Dr. Lightfoot computes), yet being employed in public service, for the settling of the tribes, which he preferred before his own private interests, it seems he did not till now make himself master of; so well content was that good man to serve others, while he left himself to be served last; few are like-minded, for all seek their own, Phili 2:20, Phili 2:21. Yet now the men of Judah all came in to his assistance for the reducing of Hebron (Judg 1:10), slew the sons of Anak, and put him in possession of it, Judg 1:20. They gave Hebron unto Caleb. And now Caleb, that he might return the kindness of his countrymen, is impatient to see Debir reduced and put into the hands of the men of Judah, to expedite which he proffers his daughter to the person that will undertake to command in the siege of that important place, Judg 1:11, Judg 1:12. Othniel bravely undertakes it, and wins the town and the lady (Judg 1:13), and by his wife's interest and management with her father gains a very good inheritance for himself and his family, Judg 1:14, Judg 1:15. We had this passage before, Josh 15:16-Josh 15:19, where it was largely explained and improved. 3. Simeon got ground of the Canaanites in his border, Judg 1:17, Judg 1:18. In the eastern part of Simeon's lot, they destroyed the Canaanites in Zephath, and called it Hormah - destruction, adding this to some other devoted cities not far off, which they had some time ago, with good reason, called by that name, Num 21:2, Num 21:3. And this perhaps was the complete performance of the vow they them made that they would utterly destroy these cities of the Canaanites in the south. In the western part they took Gaza, Askelon, and Ekron, cities of the Philistines; they gained present possession of the cities, but, not destroying the inhabitants, the Philistines in process of time recovered the cities, and proved inveterate enemies to the Israel of God, and no better could come of doing their work by the halves. 4. The Kenites gained a settlement in the tribe of Judah, choosing it there rather than in any other tribe, because it was the strongest, and there they hoped to be safe and quiet, Judg 1:16. These were the posterity of Jethro, who either went with Israel when Moses invited them (Num 10:29) or met them about the same place when they came up from their wanderings in the wilderness thirty-eight years after, and went with them then to Canaan, Moses having promised them that they should fare as Israel fared, Num 10:32. They had at first seated themselves in the city of palm-trees, that is, Jericho, a city which never was to be rebuilt, and therefore the fitter for those who dwelt in tents, and did not mind building. But afterwards they removed into the wilderness of Judah, either out of their affection to that place, because solitary and retired, or out of their affection to that tribe, which perhaps had been in a particular manner kind to them. Yet we find the tent of Jael, who was of that family, far north, in the lot of Naphtali, when Sisera took shelter there, Judg 4:17. This respect Israel showed them, to let them fix where they pleased, being a quiet people, who, wherever they were, were content with a little. Those that molested none were molested by none. Blessed are the meek, for thus they shall inherit the earth.

 21   We are here told upon what terms the rest of the tribes stood with the Canaanites that remained.
I. Benjamin neglected to drive the Jebusites out of that part of the city of Jerusalem which fell to their lot, Judg 1:21. Judah had set them a good example, and gained them great advantages by what they did (Judg 1:9), but they did not follow the blow for want of resolution.
II. The house of Joseph,
1. Bestirred themselves a little to get possession of Beth-el, Judg 1:22. That city is mentioned in the tribe of Benjamin, Josh 18:22. Yet it is spoken of there (Judg 1:13) as a city in the borders of that tribe, and, it should seem, the line went through it, so that one half of it only belonged to Benjamin, the other half to Ephraim; and perhaps the activity of the Ephraimites at this time, to recover it from the Canaanites, secured it entirely to them henceforward, or at least the greatest part of it, for afterwards we find it so much under the power of the ten tribes (and Benjamin was none of them) that Jeroboam set up one of his calves in it. In this account of the expedition of the Ephraimites against Beth-el observe,
(1.) Their interest in the divine favour: The Lord was with them, and would have been with the other tribes if they would have exerted their strength. The Chaldee reads it here, as in many other places, The Word of the Lord was their helper, namely, Christ himself, the captain of the Lord's host, now that they acted separately, as well as when they were all in one body.
(2.) The prudent measures they took to gain the city. They sent spies to observe what part of the city was weakest, or which way they might make their attack with most advantage, Judg 1:23. These spies got very good information from a man they providentially met with, who showed them a private way into the town, which was left unguarded because, being not generally known, no danger was suspected on that side. And here, [1.] He is not to be blamed for giving them this intelligence if he did it from a conviction that the Lord was with them, and that by his donation the land was theirs of right, any more than Rahab was for entertaining those whom she knew to be enemies of her country, but friends of God. Nor, [2.] Are those to be blamed who showed him mercy, gave him and his family not only their lives, but liberty to go wherever they pleased: for one good turn requires another. But, it seems, he would not join himself to the people of Israel, he feared them rather than loved them, and therefore he removed after a colony of the Hittites, which, it should seem, had gone into Arabia and settled there upon Joshua's invasion of the country; with them this man chose to dwell, and among them he built a city, a small one, we may suppose, such as planters commonly build, and in the name of it preserved the ancient name of his native city, Luz, an almond-tree, preferring this before its new name, which carried religion in it, Bethel - the house of God.
(3.) Their success. The spies brought or sent notice of the intelligence they had gained to the army, which improved their advantages, surprised the city, and put them all to the sword, v. 25. But,
2. Besides this achievement, it seems, the children of Joseph did nothing remarkable (1.) Manasseh failed to drive out the Canaanites from several very considerable cities in their lot, and did not make any attempt upon them, Judg 1:27. But the Canaanites, being in possession, were resolved not to quit it; they would dwell in that land, and Manasseh had not resolution enough to offer to dispossess them; as if there was no meddling with them unless they were willing to resign, which it was not to be expected they ever would be. Only as Israel got strength they got ground, and served themselves, both by their contributions and by their personal services, Judg 1:28, Judg 1:35. (2.) Ephraim likewise, though a powerful tribe, neglected Gezer a considerable city, and suffered the Canaanites to dwell among them (Judg 1:29), which, some think, intimates their allowing them a quiet settlement, and indulging them with the privileges of an unconquered people, not so much as making them tributaries.
III. Zebulun, perhaps inclining to the sea-trade, for it was foretold that it should be a haven for ships, neglected to reduce Kitron and Nahalol (Judg 1:30), and only made the inhabitants of those places tributaries to them.
IV. Asher quitted itself worse than any of the tribes (Judg 1:31, Judg 1:32), not only in leaving more towns than any of them in the hands of the Canaanites, but in submitting to the Canaanites instead of making them tributaries; for so the manner of expression intimates, that the Asherites dwelt among the Canaanites, as if the Canaanites were the more numerous and the more powerful, would still be lords of the country, and the Israelites must be only upon sufferance among them.
V. Naphtali also permitted the Canaanites to live among them (Judg 1:33), only by degrees they got them so far under as to exact contributions from them.
VI. Dan was so far from extending his conquests where his lot lay that, wanting spirit to make head against the Amorites, he was forced by them to retire into the mountains and inhabit the cities there, but durst not venture into the valley, where, it is probable, the chariots of iron were, Judg 1:34. Nay, and some of the cities in the mountains were kept against them, Judg 1:35. Thus were they straitened in their possessions, and forced to seek for more room at Laish, a great way off, Judg 18:1, etc. In Jacob's blessing Judah is compared to a lion, Dan to a serpent; now observe how Judah with his lion-like courage prospered and prevailed, but Dan with all his serpenting subtlety could get no ground; craft and artful management do not always effect the wonders they pretend to. What Dan came short of doing, it seems, his neighbours the Ephraimites in part did for him; they put the Amorites under tribute, Judg 1:35.
Upon the whole matter it appears that the people of Israel were generally very careless both of their duty and interest in this thing; they did not what they might have done to expel the Canaanites and make room for themselves. And, 1. It was owing to their slothfulness and cowardice. They would not be at the pains to complete their conquests; like the sluggard, that dreamed of a lion in the way, a lion in the streets, they fancied insuperable difficulties, and frightened themselves with winds and clouds from sowing and reaping. 2. It was owing to their covetousness; the Canaanites' labour and money would do them more good (they thought) than their blood, and therefore they were willing to let them live among them, that they might make a hand of them. 3. They had not that dread and detestation of idolatry which they ought to have had; they thought it a pity to put these Canaanites to the sword, though the measure of their iniquity was full, thought it would be no harm to let them live among them, and that they should be in no danger from them. 4. The same thing that kept their fathers forty years out of Canaan kept them now out of the full possession of it, and that was unbelief. Distrust of the power and promise of God lost them their advantages, and ran them into a thousand mischiefs.


Display settings Display settings