VW-Edition Bible (2010)Isaiah - 46. chapter - Isaiah - chapter 46

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

VW-Edition Bible (2010)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

VW-Edition Bible (2010)


1Bel bows down, Nebo stoops; their idols were on the beasts and on the cattle; the things you carried have become a load, a burden to the weary.2They stoop, they bow down together; they could not deliver the burden, but they themselves have gone into captivity.3Listen to me, O house of Jacob, and all the remnant of the house of Israel, who were carried by Me from the belly, who were sustained from the womb;4even to your old age, I am He; and to the gray hairs I will bear you. I have made, and I will bear; even I will carry, and will deliver you.5To whom will you compare Me, and make Me equal; and compare Me, that we may be alike?6They pour gold out of the bag, and weigh silver out on the measuring rod, and hire a goldsmith; and he makes it into a god; they prostrate themselves, yea, they bow down.7They carry it on the shoulder, they carry it and set it in its place, and it stands; it shall not move from its place. Yes, one shall cry unto it, yet it cannot answer, nor save him out of his trouble.8Remember this, and be a man; refresh the memory of your heart, you who rebel.9Remember the former things from a long time ago; for I am the Mighty God, and there is no other; I am God, and no one else is like Me, 10declaring the end from the beginning, and from antiquity things which are not yet done, saying, My counsel shall stand, and I will do all My pleasure; 11calling a bird of prey from the east, the man who executes my counsel from a distant land. Indeed, I have spoken it; I will also bring it to pass. I have formed it; I will also do it.12Listen to me, you stubborn-hearted, who are far from righteousness;13I bring near My righteousness. It shall not be far off, and My salvation shall not delay. And I will place salvation in Zion, My glory for Israel.


Comentario de la Biblia de Matthew Henry
Versículos 1-4. Los ídolos no pueden salvarse a sí mismos pero Dios salva a su pueblo. 5-13. La necedad de adorar ídolos.

Vv. 1-4. Los paganos insultaron a los judíos como si sus ídolos Bel y Nebo fuesen demasiado duros para Jehová. Pero sus adoradores no pueden ayudarlos; ambos, ídolos e idólatras van al cautiverio. Que el pueblo de Dios no tenga temor de ellos. Las cosas de las cuales esperan seguridad y felicidad los impíos, serán halladas incapaces de salvarlos de la muerte y del infierno. El Dios verdadero nunca le fallará a sus adoradores. La historia de la vida de cada creyente es una especie de resumen de la historia de Israel. Nuestra vida espiritual es sostenida por su gracia, tan coherentemente como nuestra vida natural por su providencia. Dios nunca los dejará. El Autor es el Consumador del bienestar de ellos cuando, por el deterioro, ellos necesitan ayuda como en la infancia. Esta promesa a Israel, debilitado y envejecido, como nación es aplicable a cada seguidor envejecido de Cristo. Cuando estés acosado por enfermedades, y quizá los que te rodean estén cansados de ti, sin embargo, Yo soy quien he prometido ser, el que tú quisiera que yo fuera. Te soportaré; te llevaré en tu camino, y al final, te llevaré a casa. Si aprendemos a confiar en Él y a amarle, no tenemos que angustiarnos por los días o años que nos restan; todavía proveerá para nosotros y nos cuidará, tanto como criaturas de su poder y nuevas creaciones por su Espíritu.

Vv. 5-13. Aquí se expone la necedad de los que hacen ídolos, y luego, oran a ellos. ¡Cuánto avergüenza la profusión de idólatras y la parsimonia de muchos que se dicen siervos de Dios, pero que son parte de una religión que nada les cuesta! El servicio del pecado siempre cuesta mucho. Dios delata ante ellos la cosa insensata e indefensa que son los ídolos. Entonces, que los judíos se demuestren hombres evitando tales abominaciones.
Muchas profecías de las Escrituras, entregadas hace mucho, aún no se han cumplido, pero el cumplimiento de algunas es un anticipo de que el resto ocurrirá. Nada puede ayudarnos más a tranquilizarnos que tener la seguridad de que Dios hará todo lo que le plazca. Aun quienes no conocen y no les importa la voluntad revelada de Dios, son llamados y usados para cumplir los consejos de su voluntad secreta. El cielo y la tierra pasarán antes que una tilde de la palabra de Dios.
Se habla a los pecadores obstinados. Los tales distaban mucho de aceptar, pero fueron convocados a oír la palabra del Señor. La salvación de un pecador empieza con un corazón humilde y contrito, que tiembla a la palabra de Dios, con tristeza santa que obra arrepentimiento verdadero y fe en su misericordia por medio de la obediencia hasta la muerte de nuestro Fiador Divino. Cristo, como justicia y salvación divina para su pueblo, vendrá en el tiempo designado. Su salvación mora en su Iglesia para todos los creyentes.

Display settings Display settings
/ / 0.007 s.