VW-Edition Bible (2010)Psalms - 16. chapter - Psalms - chapter 16

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

VW-Edition Bible (2010)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

VW-Edition Bible (2010)


1Watch over me, O Mighty God, for in You I put my trust.2Oh my soul, you have said to Jehovah, You are my Lord; I have no goodness apart from You. 3As for the saints who are on the earth, they are the excellent ones, in whom is all my delight. 4Their sorrows shall be multiplied who hasten after another god. I will not pour out their drink offerings of blood; and I will not take up their names on my lips.5Jehovah is the portion of my inheritance and of my cup; You shall uphold my lot.6The lines have fallen to me in pleasant places; yea, I have a beautiful inheritance.7I will bless Jehovah, who has given me counsel; my heart also instructs me at night.8I have set Jehovah always before Me; because He is at My right hand, I shall not be moved.9Therefore My heart is glad, and My glory rejoices; My flesh also will rest in hope;10for You will not leave My soul in Sheol; nor will You allow Your Holy One to see corruption.11You will make known to Me the way of life; in Your presence is fullness of joy. At Your right hand are pleasures forevermore.


Comentario de la Biblia de Matthew Henry
Este salmo empieza expresando devociones que se pueden aplicar a Cristo; pero termina con tal confianza de una resurrección, que debe aplicarse a Cristo y sólo a Él.
David huye a refugiarse en Dios con confianza y regocijo. Los que reconocen que Jehová es su Señor, deben acordarse a menudo de lo que han hecho, recibir su consuelo y vivir conforme a ello. Él se consagra al honor de Dios en el servicio de los santos. Nosotros debemos ser santos en la tierra o nunca seremos santos en el cielo. Los que han sido renovados por la gracia de Dios y consagrados a la gloria de Dios, son santos en la tierra. Los santos en la tierra son excelentes, pero algunos son tan pobres que necesitan que se les extienda la bondad de David.
Este declara su resolución de no tener comunión con las obras de las tinieblas; él repite la elección solemne que ha hecho de Dios como su porción y felicidad; acepta el consuelo de la elección y da la gloria por ello a Dios. Este es el lenguaje del alma devota y piadosa. La mayoría toma al mundo como su sumo bien y ponen su felicidad en gozarlo; pero por pobre que sea mi situación en este mundo, déjenme tener el amor y el favor de Dios y ser aceptado por Él; por la promesa déjenme tener el derecho a la vida y la felicidad del estado futuro, y con eso me basta. El cielo es una heredad; debemos tomarlo por nuestro hogar, nuestro reposo, nuestro bien eterno, y mirar este mundo como que ya no es nuestro, como que no es más que un territorio por el cual pasa nuestro camino a la casa de nuestro Padre. Los que tienen a Dios como su porción, tienen una herencia santa. Regresa a tu reposo, oh, alma mía, y no busques más. Las personas que están bajo la gracia nunca codician más que a Dios, aunque siempre quieren más de Dios; pero, estando satisfechos de su amor y bondad, están abundantemente satisfechos con ella: ellos no envidian nada de los placeres y alegrías carnales. Pero tan ignorantes y necios somos, que si somos dejados a nuestra discresión, abandonaremos las misericordias recibidas a cambio de vanidades mentirosas.
David, habiendo recibido consejo de Dios por su palabra y su Espíritu, sus propios pensamientos le enseñaron en sesión nocturna y lo comprometieron por fe a vivir para Dios.
Los versículos 8-11 son citados por San Pedro en su primer sermón, después del derramamiento del Espíritu el día de Pentecostés, Hechos ii, 25–31; declara que David habla de Cristo y, particularmente, de su resurrección. Como Cristo es la Cabeza del cuerpo, la iglesia, se pueden aplicar estos versículos a todos los cristianos, guiados y animados por el Espíritu de Cristo; de aquí podemos aprender que es sabiduría y deber nuestro poner siempre ante nosotros al Señor. Si nuestros ojos están siempre dirigidos a Dios, que nuestros corazones y lenguas se regocijen siempre en Él. La muerte destruye la esperanza del hombre pero no la esperanza del cristiano verdadero. La resurrección de Cristo es una primicia de la resurrección del creyente. Nuestra porción en este mundo es el dolor, pero en el cielo hay gozo, plenitud de gozo; nuestros placeres de aquí son por un momento, pero a la diestra de Dios son placeres para siempre.
A través de este tu Hijo amado y nuestro amado Salvador, tú nos mostrarás, oh Señor, el sendero de la vida; tú justificarás ahora nuestras almas, y levantarás nuestros cuerpos por tu poder en el último día, cuando el dolor terrenal termine en gozo celestial y la tristeza en felicidad eterna.

Display settings Display settings