Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)Psalms - 105. chapter - Psalms - chapter 105

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)

Slovenský preklad Biblie, ktorú preložil prof. Jozef Roháček, predkladáme v upravenej verzii, kde je základným poznávacím znakom náhrada vlastného podstatného mena Hospodin skutočným Božím menom JHVH. Táto úprava bola vykonaná so súhlasom majiteľa autorského práva, pána Ivana Roháčka. Tento preklad predstavujeme pod názvom SVÄTÁ BIBLIA, preklad profesora Roháčka v autorizovanej verzii Dušana Seberíniho (Banská Bystrica, jún 2011).

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)

show titles

1Oslavujte JeHoVaHa! Vzývajte jeho meno! Oznamujte jeho skutky medzi národami!2Spievajte mu, spievajte mu žalmy! Rozmýšľajte o všetkých jeho divoch!3Chváľte sa menom jeho svätosti. Nech sa raduje srdce tých, ktorí hľadajú JeHoVaHa!4Hľadajte JeHoVaHa a jeho silu; hľadajte jeho tvár ustavične!5Pamätajte na jeho divy, ktoré učinil, na jeho zázraky a na súdy jeho úst,6vy, semeno Abraháma, jeho služobníka, synovia Jakobovi, jeho vyvolení!7On je JeHoVaH, náš Bôh; jeho súdy na celej zemi.8Pamätá na veky, na svoju smluvu, na slovo, ktoré prikázal, na tisíc pokolení,9na svoju smluvu, ktorú učinil s Abrahámom, a na svoju prísahu, ktorú prisahal Izákovi.10A postavil to Jakobovi za ustanovenie, Izraelovi za večnú smluvu11povediac: Tebe dám Kananejskú zem za podiel vášho dedičstva,12vtedy, keď ich bol ešte len malý počet, keď ich bolo máličko, a boli v nej pohostínmi.13A chodili od národa k národu a z kráľovstva k inému ľudu.14Nedopustil niktorému človekovi, aby ich utiskoval, a karhal kráľov pre nich15povediac: Nedotýkajte sa mojich pomazaných a mojim prorokom nerobte zlého!16A keď privolal hlad na zem a polámal každú oporu chleba,17poslal pred nimi znamenitého muža; Jozef bol predaný za sluhu.18Sovreli jeho nohy putami; jeho duša sa dostala do železa,19až do času, keď prišlo jeho slovo, dokiaľ ho nezkúsila reč JeHoVaHova jako oheň zlato.20Vtedy poslal kráľ a prepustil ho, panovník národov, a rozviazal ho.21Učinil ho pánom svojho domu a panovníkom nad celým svojím imaním,22aby pútal jeho kniežatá podľa svojej vôle a jeho starcov vyučoval múdrosti.23A tak prišiel Izrael do Egypta, a Jakob pohostínil v zemi Chámovej,24kde veľmi plodným učinil JeHoVaH svoj ľud a učinil ho mocnejším nad jeho protivníkov.25Prevrátil ich srdce, aby nenávideli jeho ľud, aby sa ľstivo chovali naproti jeho služobníkom.26Poslal Mojžiša, svojho služobníka, Árona, ktorého si vyvolil.27Predložil im slová jeho znamení a zázrakov v zemi Chámovej.28Poslal tmu a zatmil, a nesprotivili sa jeho slovám.29Obrátil ich vody na krv a usmrtil ich ryby.30Ich zem sa hemžila žabami, a to aj v izbách ich kráľov.31Povedal, a prišla smes žížaly, vši vo všetkých ich krajoch.32Dal im miesto dažďa hrád, oheň horiaci plameňom, na ich zem.33A zbil ich vinič a ich fík a polámal stromy ich kraja.34Povedal, a prišly kobylky a chrústi v množstve bez počtu.35A požraly všetku bylinu v ich zemi, jako aj požraly plody ich poľa.36K tomu ešte pobil všetko prvorodené v ich zemi, prvotinu každej ich sily. 37A vyviedol ich so striebrom a zlatom, a nebolo v jeho pokoleniach takého, ktorý by bol klesal. 38Egypťania sa radovali, keď vychádzali; lebo padol na nich ich strach.39Roztiahol oblak na zastretie a oheň, aby osvecoval noc.40Keď si žiadal ľud, priviedol mu prepelice a sýtil ich chlebom z neba.41Otvoril skalu, a tiekly vody; išly vypráhlou zemou jako rieka.42Lebo pamätal na slovo svojej svätosti, na Abraháma, svojho služobníka.43A tak vyviedol svoj ľud s veselosťou, s plesaním svojich vyvolených.44Dal im zeme pohanov, a zdedili to, čo namáhavou prácou nadobudly národy,45aby ostríhali jeho ustanovenia a zachovávali jeho zákony, hallelu JaH!

Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.019 s.