VW-Edition Bible (2010)1 Chronicles - 4. chapter - 1 Chronicles - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

VW-Edition Bible (2010)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

VW-Edition Bible (2010)


1The sons of Judah: Perez, Hezron, Carmi, Hur, and Shobal.2And Reaiah the son of Shobal begot Jahath, and Jahath begot Ahumai and Lahad. These, the families of the Zorathites.3These, the sons of the father of Etam: Jezreel, Ishma, and Idbash; and the name of their sister: Hazelelponi;4and Penuel the father of Gedor, and Ezer the father of Hushah. These were the sons of Hur, the firstborn of Ephrathah the father of Bethlehem.5And Ashhur the father of Tekoa had two wives, Helah and Naarah.6Naarah bore him Ahuzzam, Hepher, Temeni, and Haahashtari; these, the sons of Naarah.7The sons of Helah: Zereth, Zohar, and Ethnan;8and Koz begot Anub, Zobebah, and the families of Aharhel the son of Harum.9Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, Because I have borne him with sorrow. 10And Jabez called upon the God of Israel saying, Oh, that You might bless me, and enlarge my territory, that Your hand would deal to bless me, keeping me from evil, to not be hurt. And God brought to pass what he had asked. 11Chelub the brother of Shuhah begot Mehir, the father of Eshton.12And Eshton begot Beth-Rapha, Paseah, and Tehinnah the father of Ir-Nahash. These, the men of Rechah.13The sons of Kenaz: Othniel and Seraiah. The sons of Othniel: Hathath,14and Meonothai who begot Ophrah. Seraiah begot Joab the father of Ge Harashim; who were craftsmen.15The sons of Caleb the son of Jephunneh: Iru, Elah, and Naam. The son of Elah: Kenaz.16The sons of Jehallelel: Ziph, Ziphah, Tiria, and Asarel.17The sons of Ezrah: Jether, Mered, Epher, and Jalon. And Mered's wife bore Miriam, Shammai, and Ishbah the father of Eshtemoa.18His wife Jehudijah bore Jered the father of Gedor, Heber the father of Sochoh, and Jekuthiel the father of Zanoah. And these were the sons of Bithiah the daughter of Pharaoh, whom Mered took.19The sons of Hodiah's wife, the sister of Naham, were the fathers of Keilah the Garmite and Eshtemoa the Maachathite.20The sons of Shimon: Amnon, Rinnah, Ben-Hanan, and Tilon. The sons of Ishi: Zoheth and Ben-Zoheth.21The sons of Shelah the son of Judah: Er the father of Lecah, Laadah the father of Mareshah, and the families of the house of the linen workers of the house of Ashbea;22also Jokim, the men of Chozeba, and Joash; Saraph, who ruled in Moab, and Jashubi-Lehem. Now these records are ancient.23These were the potters and the inhabitants of Netaim and Gederah; they dwelt there with the king for his work.24The sons of Simeon: Nemuel, Jamin, Jarib, Zerah, and Shaul,25Shallum his son, Mibsam his son, and Mishma his son.26The sons of Mishma: Hamuel his son, Zacchur his son, and Shimei his son.27Shimei had sixteen sons and six daughters; but his brothers did not have many children, nor did any of their families multiply like the sons of Judah.28They dwelt at Beer-sheba, Moladah, Hazar Shual,29Bilhah, Ezem, Tolad,30Bethuel, Hormah, Ziklag,31Beth Marcaboth, Hazar Susim, Beth Biri, and at Shaaraim. These, their cities until the reign of David.32And their villages: Etam, Ain, Rimmon, Tochen, and Ashan; five cities;33and all the villages that were around these cities as far as Baal; these, their dwelling places. Their genealogy:34Meshobab, Jamlech, and Joshah the son of Amaziah;35Joel, and Jehu the son of Joshibiah, the son of Seraiah, the son of Asiel;36Elioenai, Jaakobah, Jeshohaiah, Asaiah, Adiel, Jesimiel, and Benaiah;37Ziza the son of Shiphi, the son of Allon, the son of Jedaiah, the son of Shimri, the son of Shemaiah;38these mentioned by name were chiefs in their families, and their father's house increased abundantly.39And they went to the entrance of Gedor, as far as the east side of the valley, to seek pasture for their flocks.40And they found rich, good pasture, and the land was broad, quiet, and peaceful; for those from Ham lived there formerly.41These recorded by name came in the days of Hezekiah king of Judah; and they struck their tents and the Meunim who were found there, and utterly destroyed them, as it is to this day. So they dwelt in their place, because there was pasture for their flocks there.42Now some of them, five hundred men of the sons of Simeon, went to Mount Seir, with Pelatiah, Neariah, Rephaiah, and Uzziel, the sons of Ishi as their heads.43And they struck the remnant of the escaped Amalekites, and dwelt there to this day.

Display settings Display settings
/ / 0.024 s.