VW-Edition Bible (2010)Luke - 12. chapter - Luke - chapter 12

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

VW-Edition Bible (2010)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

VW-Edition Bible (2010)


1In the meantime, when an innumerable multitude of people had gathered together, so that they trampled one another, He began to say to His disciples first of all, Beware of the leaven of the Pharisees, which is hypocrisy.2For there is nothing covered that will not be uncovered, nor hidden that will not be known.3Therefore whatever you have spoken in the dark will be heard in the light, and what you have spoken in the ear in inner rooms will be proclaimed on the housetops.4And I say to you, My friends, do not be afraid of those who kill the body, and after that have no more that they can do.5But I will show you whom you should fear: Fear Him who, after He has killed, has authority to cast into Gehenna; yes, I say to you, Fear Him!6Are not five sparrows sold for two copper coins? And not one of them is forgotten before God.7But even the very hairs of your head are all numbered. Do not fear therefore; you are of more value than many sparrows.8Also I say to you, whoever confesses Me before men, the Son of Man will also confess him before the angels of God.9But he who denies Me before men will be denied before the angels of God.10And anyone who speaks a word against the Son of Man, it will be forgiven him; but to him who blasphemes against the Holy Spirit, it will not be forgiven.11Now when they bring you to the synagogues and rulers and authorities, do not worry about how or what you should answer, or what you should say.12For the Holy Spirit will teach you in that very hour what you ought to say.13Then one from the crowd said to Him, Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me.14But He said to him, Man, who made Me a judge or a divider over you?15And He said to them, Take heed and beware of covetousness, for one's life does not consist in the abundance of the things he possesses.16Then He spoke a parable to them, saying: The ground of a certain rich man yielded plentifully.17And he thought within himself, saying, What shall I do, since I have nowhere to gather my fruits?18So he said, I will do this: I will pull down my barns and build larger, and there I will gather all my fruits and my goods.19And I will say to my soul, Soul, you have many goods laid up for many years; take your ease; eat, drink, and be merry.20But God said to him, Fool! This night your soul will be required of you; then whose will those things be which you have prepared?21So is he who lays up treasure for himself, and is not rich toward God.22And He said to His disciples, Therefore I say to you, do not be anxious about your life, what you will eat; nor about the body, what you will put on.23Life is more than food, and the body is more than clothing.24Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which have neither storehouse nor barn; and God feeds them. By how much do you surpass birds.25And which of you by being anxious is able to add one cubit to his stature?26If you then are not able to do even the least, why are you anxious about the rest?27Consider the lilies, how they grow: they neither toil nor spin; and yet I say to you, even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these.28If then God so clothes the grass, which today is in the field and tomorrow is thrown into the oven, how much more you, you of little faith?29And do not seek what you shall eat or what you shall drink, nor be agitated.30For all these things the nations of the world seek after, and your Father knows that you need these things. 31But seek the kingdom of God, and all these things will be conveyed to you. 32Do not fear, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom.33Sell what you have and give alms; provide yourselves money bags which do not grow old, a treasure in Heaven that does not fail, where a thief does not come near nor moth destroys.34For where your treasure is, there your heart will be also.35Let your loins be girded and your lamps burning;36and you yourselves be like men who wait for their master, when he will return from the wedding, that when he comes and knocks they may open to him immediately.37Blessed are those servants whom the master, when he comes, will find watching. Truly, I say to you that he will gird himself and have them sit down to eat, and will come and serve them.38And if he should come in the second watch, or come in the third watch, and find them so, blessed are those servants.39But know this, that if the master of the house had known what hour the thief would come, he would have watched and not allowed his house to be dug through.40Therefore you also be ready, for the Son of Man is coming at an hour you do not expect.41Then Peter said to Him, Lord, do You speak this parable only to us, or to everyone?42And the Lord said, Who then is that faithful and wise steward, whom his master will set over his servants, to give them their portion of food at the right time?43Blessed is that servant whom his master will find so doing when he comes.44Truly, I say to you that he will set him over all that he has.45But if that servant says in his heart, My master is delaying his coming, and begins to beat the male and female servants, and to eat and drink and be drunk,46the master of that servant will come on a day when he is not expecting him, and at an hour he does not know, and will cut him apart and appoint him his portion with the unbelievers.47And that servant who knew his master's will, and did not prepare himself or do according to his will, shall be beaten with many stripes.48But he who did not know, yet committed things deserving of stripes, shall be beaten with few. For everyone to whom much is given, from him much will be required; and to whom much has been committed, of him they will ask the more.49I came to throw fire on the earth, and what will I if it is already kindled.50But I have an immersion to be immersed with, and how distressed I am till it is accomplished.51Do you suppose that I came to give peace on earth? I tell you, not at all, but rather division.52For from now on five in one house will be divided: three against two, and two against three.53Father will be divided against son and son against father, mother against daughter and daughter against mother, mother-in-law against her daughter-in-law and daughter-in-law against her mother-in-law.54Then He also said to the multitudes, Whenever you see a cloud rising out of the west, immediately you say, A thunder storm is coming; and so it happens.55And when you see the south wind blow, you say, There will be heat; and it comes to pass.56Hypocrites! You can discern the face of the sky and of the earth, but how is it you do not discern this time?57Yes, and why, even of yourselves, do you not judge what is right?58When you go with your adversary to the ruler, make every effort along the way to settle with him, lest he drag you to the judge, the judge deliver you to the officer, and the officer throw you into prison.59I tell you, you shall by no means depart from there till you have paid the very last mite.

Display settings Display settings