COMPARING MODE - comparing of any translations

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

COMPARING MODE - comparing of any translations

Selecting translations to compare

Press the CTRL key and hold it. By clicking select the translation you want to compare. Then release the CTRL key and click on the button "compare"!

CSP   Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne,

PNS   Šťastný1 je muž, který nechodí podle rady ničemných2 a nestojí na cestě hříšníků3 a nesedí na sedadle posměvačů,4 (1Ž 112:1 Mt 5:3 22Pa 22:3 Jb 21:16 Ž 64:2 Mt 26:4 Sk 9:23 3Př 4:14 4Ž 26:4 Ž 69:12 Př 22:10 2P 3:3)

PNS2   Šťastný je muž, který nechodil podle rady ničemných a nestál na cestě hříšníků a neseděl na sedadle posměvačů,

SPNS   Šťastný je muž, ktorý nechodí podľa rady zlých a nestojí na ceste hriešnikov a nesedí na mieste posmievačov,

NWTEN   Happy is the man who does not walk according to the advice of the wicked And does not stand on the path of sinners And does not sit in the seat of scoffers.


CSP   ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci.

PNS   ale jeho potěšení je v Jehovově zákoně,1 a v jeho zákoně si čte polohlasem dnem i nocí.2 (1Ž 19:7 Ž 40:8 Ř 7:22 Jk 1:25 2Joz 1:8 Ž 35:28 Ž 119:97 1Tm 4:15)

PNS2   ale jeho potěšení je v Jehovově zákoně, a v jeho zákoně si čte polohlasem dnem i nocí.

SPNS   ale jeho potešenie je v Jehovovom zákone, a v jeho zákone si číta tlmeným hlasom vo dne i v noci.

NWTEN   But his delight is in the law of Jehovah, And he reads His law in an undertone day and night.


CSP   Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří.

PNS   A jistě bude jako strom zasazený při vodních tocích,1 který dává své vlastní ovoce ve svém období2 a jehož listí neusychá,3 a všechno, co dělá, se podaří.4 (1Iz 44:4 Iz 61:3 Jr 17:8 2Mt 21:43 Fp 4:17 Zj 22:2 3Iz 27:11 4Gn 39:3 1Pa 22:13)

PNS2   A jistě bude jako strom zasazený při vodních tocích, který dává své vlastní ovoce ve svém období a jehož listí neusychá, a všechno, co dělá, se podaří.

SPNS   A istotne bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, ktorý dáva svoje ovocie v svojom období a ktorého lístie neuschýna, a všetko, čo robí, sa podarí.

NWTEN   He will be like a tree planted by streams of water, A tree that produces fruit in its season, The foliage of which does not wither. And everything he does will succeed.


CSP   Ne tak ničemové. Ti jsou jako plevy odvívané větrem.

PNS   Ničemní takoví nejsou, ale jsou jako plevy, které zahání vítr.1 (1Jb 21:18 Ž 35:5 Iz 17:13 Mt 3:12)

PNS2   Ničemní takoví nejsou, ale jsou jako plevy, které zahání vítr.

SPNS   Zlí nie sú takí, ale sú ako plevy, ktoré rozháňa vietor.

NWTEN   The wicked are not like that; They are like the chaff that the wind blows away.


CSP   Proto ničemové na soudu neobstojí, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.

PNS   Proto ničemní nepovstanou v soudu1 ani hříšníci ve shromáždění spravedlivých.2 (1Ž 5:5 Ju 1:15 2Mal 3:18 Mt 13:49 Mt 25:41)

PNS2   Proto ničemní nepovstanou v soudu ani hříšníci ve shromáždění spravedlivých.

SPNS   Preto zlí nevstanú v súde ani hriešnici v zhromaždení spravodlivých.

NWTEN   That is why the wicked will not remain standing in the judgment; Nor will sinners remain standing in the assembly of the righteous.


CSP   Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná, cesta ničemů se ztrácí.

PNS   Jehova si totiž uvědomuje cestu spravedlivých,1 ale cesta ničemných, ta zanikne.2 (1Jb 23:10 Ž 37:18 Jr 12:3 2Tm 2:19 1P 3:12 2Př 14:12)

PNS2   Jehova si totiž uvědomuje cestu spravedlivých, ale cesta ničemných, ta zanikne.

SPNS   Lebo Jehova pozná cestu spravodlivých, ale cesta zlých, tá sa pominie.

NWTEN   For Jehovah is aware of the way of the righteous, But the way of the wicked will perish.Display settings Display settings יהוהיהוה
/ / 0.324 s.
SOB - version for mobiles, PDA, .. | SOB - the old version