COMPARING MODE - comparing of any translations

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

COMPARING MODE - comparing of any translations

Selecting translations to compare

Press the CTRL key and hold it. By clicking select the translation you want to compare. Then release the CTRL key and click on the button "compare"!

SCHL   JakobusG2385, KnechtG1401 GottesG2316 undG2532 des HerrnG2962 JesusG2424 ChristusG5547, grüßt die zwölfG1427 Stämme, die inG1722 der Zerstreuung sind!

AEK   Jakobus, Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, an die zwölf Stämme in der Zerstreuung: Freut euch!

MNT   Jakobos,G2385 GottesG2316 und des HerrnG2962 JesusG2424 ChristosG5547 Sklave,G1401 den zwölfG1427 StämmenG5443 in der DiasporaG1290 einen Gruß.G5463

GNTV   ιακωβοςG2385{N-NSM} θεουG2316{N-GSM} καιG2532{CONJ} κυριουG2962{N-GSM} ιησουG2424{N-GSM} χριστουG5547{N-GSM} δουλοςG1401{N-NSM} ταιςG3588{T-DPF} δωδεκαG1427{A-NUI} φυλαιςG5443{N-DPF} ταιςG3588{T-DPF} ενG1722{PREP} τηG3588{T-DSF} διασποραG1290{N-DSF} χαιρεινG5463{V-PAN}


SCHL   MeineG3450 BrüderG80, achtet esG2233 für lauter FreudeG5479, wennG3752 ihr in mancherleiG4164 AnfechtungenG3986 geratet,

AEK   Erachtet es für alle Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen fallt;

MNT   Für lauterG3956 FreudeG5479 haltet,G2233 meine Brüder,G80 wann ihr falltG4045 in mancherleiG4164 Versuchungen,G3986

GNTV   πασανG3956{A-ASF} χαρανG5479{N-ASF} ηγησασθεG2233{V-ADI-2P} αδελφοιG80{N-VPM} μουG3450{P-1GS} οτανG3752{CONJ} πειρασμοιςG3986{N-DPM} περιπεσητεG4045{V-2AAS-2P} ποικιλοιςG4164{A-DPM}


SCHL   da ihrG1097 ja wisset, daßG3754 die Bewährung euresG5216 GlaubensG4102 GeduldG5281 wirktG2716.

AEK   möget ihr erkennen, daß die Erprobung eures Glaubens Ausharren bewirkt.

MNT   erkennend,G1097 daß die ErprobungG1383 eures GlaubensG4102 bewirktG2716 Geduld.G5281

GNTV   γινωσκοντεςG1097{V-PAP-NPM} οτιG3754{CONJ} τοG3588{T-NSN} δοκιμιονG1383{N-NSN} υμωνG5216{P-2GP} τηςG3588{T-GSF} πιστεωςG4102{N-GSF} κατεργαζεταιG2716{V-PNI-3S} υπομονηνG5281{N-ASF}


SCHL   Die GeduldG5281 aberG1161 soll ein vollkommenes WerkG2041 habenG2192, damit ihrG2192 vollkommenG5046 undG2532 ganzG3648 seiet und es euch an nichtsG3367 mangle.

AEK   Doch soll dieses Ausharren ein vollkommenes Werk sein, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und es euch an nichts fehlt.

MNT   Die GeduldG5281 aber soll habenG2192 ein vollkommenesG5046 Werk,G2041 damit ihr seid vollkommenG5046 und fehllos,G3648 in nichts zurückbleibend.G3007

GNTV   ηG3588{T-NSF} δεG1161{CONJ} υπομονηG5281{N-NSF} εργονG2041{N-ASN} τελειονG5046{A-ASN} εχετωG2192{V-PAM-3S} ιναG2443{CONJ} ητεG5600{V-PXS-2P} τελειοιG5046{A-NPM} καιG2532{CONJ} ολοκληροιG3648{A-NPM} ενG1722{PREP} μηδενιG3367{A-DSN} λειπομενοιG3007{V-PPP-NPM}


SCHL   Wenn aberG1161 jemandem unter euchG5216 WeisheitG4678 mangeltG3007, soG1536 erbitte erG846 sieG1325 vonG3844 GottG2316, der allenG3956 gern undG2532 ohne Vorwurf gibt, soG2532 wird sie ihm gegebenG1325 werden.

AEK   Wenn aber jemandem von euch Weisheit fehlt, so erbitte er sie von Gott, der allen großmütig gibt und keine Vorwürfe macht, und es wird ihm gegeben werden.

MNT   Wenn aber einer von euch zurückbleibtG3007 an Weisheit,G4678 soll er sie erbittenG154 von Gott,G2316 dem allen einfachG574 GebendenG1325 und nicht Scheltenden,G3679 und gegebenG1325 werden wird sie ihm.

GNTV   ειG1487{COND} δεG1161{CONJ} τιςG5100{X-NSM} υμωνG5216{P-2GP} λειπεταιG3007{V-PPI-3S} σοφιαςG4678{N-GSF} αιτειτωG154{V-PAM-3S} παραG3844{PREP} τουG3588{T-GSM} διδοντοςG1325{V-PAP-GSM} θεουG2316{N-GSM} πασινG3956{A-DPM} απλωςG574{ADV} καιG2532{CONJ} βουκG3756{PRT-N} ατσμηG3361{PRT-N} ονειδιζοντοςG3679{V-PAP-GSM} καιG2532{CONJ} δοθησεταιG1325{V-FPI-3S} αυτωG846{P-DSM}


SCHL   Er bitteG154 aberG1161 imG1722 GlaubenG4102 undG2532 zweifleG1252 nichtG3367; dennG1063 wer zweifeltG1252, gleicht der MeereswogeG2830, die vom Winde hin und her getriebenG416 wirdG4494.

AEK   Er bitte aber im Glauben und zweifle an nichts; denn wer zweifelt, ist ein Bild der Meeresbrandung, die vom Wind getrieben und umhergeschleudert wir.

MNT   Er soll aber bittenG154 im Glauben,G4102 nicht zweifelndG1252; denn der ZweifelndeG1252 gleichtG1503 einer WogeG2830 des Meeres,G2281 sturmbewegtG416 und hinG4494 undG4494 herG4494 geworfen.G4494

GNTV   αιτειτωG154{V-PAM-3S} δεG1161{CONJ} ενG1722{PREP} πιστειG4102{N-DSF} μηδενG3367{A-ASN} διακρινομενοςG1252{V-PMP-NSM} οG3588{T-NSM} γαρG1063{CONJ} διακρινομενοςG1252{V-PMP-NSM} εοικενG1503{V-RAI-3S} κλυδωνιG2830{N-DSM} θαλασσηςG2281{N-GSF} ανεμιζομενωG416{V-PPP-DSM} καιG2532{CONJ} ριπιζομενωG4494{V-PPP-DSM}


SCHL   Ein solcher MenschG444 denkeG3633 nichtG3361, daßG3754 er etwasG5100 vonG3844 demG1565 HerrnG2962 empfangenG2983 werde.

AEK   Denn jener Mensch bilde sich nicht ein, daß er vom Herrn etwas erhalten wird;

MNT   Denn nicht soll meinenG3633 jener Mensch,G444 daß er etwas empfangenG2983 wird vom Herrn,G2962

GNTV   μηG3361{PRT-N} γαρG1063{CONJ} οιεσθωG3633{V-PNM-3S} οG3588{T-NSM} ανθρωποςG444{N-NSM} εκεινοςG1565{D-NSM} οτιG3754{CONJ} αλημψεταιG2983{V-FDI-3S} τσβληψεταιG2983{V-FDI-3S} τιG5100{X-ASN} παραG3844{PREP} τουG3588{T-GSM} κυριουG2962{N-GSM}


SCHL   Ein MannG435 mit geteiltem Herzen ist unbeständigG182 inG1722 allenG3956 seinen WegenG3598.

AEK   er ist ein Mann mit doppelter Seele, unbeständig in all seinen Wegen.

MNT   ein zwiespältigerG1374 Mann,G435 unbeständigG182 auf allen seinen Wegen.G3598

GNTV   ανηρG435{N-NSM} διψυχοςG1374{A-NSM} ακαταστατοςG182{A-NSM} ενG1722{PREP} πασαιςG3956{A-DPF} ταιςG3588{T-DPF} οδοιςG3598{N-DPF} αυτουG846{P-GSM}


SCHL   Der BruderG80 aberG1161, welcher niedrigG5011 gestellt ist, soll sichG1722 seiner Hoheit rühmenG2744,

AEK   Es rühme sich aber der niedrig gestellte Bruder seiner Erhöhung,

MNT   Es soll sichG2744 aber rühmenG2744 der niedrigeG5011 BruderG80 in seiner Höhe,G5311

GNTV   καυχασθωG2744{V-PNM-3S} δεG1161{CONJ} οG3588{T-NSM} αδελφοςG80{N-NSM} οG3588{T-NSM} ταπεινοςG5011{A-NSM} ενG1722{PREP} τωG3588{T-DSN} υψειG5311{N-DSN} αυτουG846{P-GSM}


SCHL   derG3754 ReicheG4145 dagegen seiner NiedrigkeitG5014; dennG1161 wieG5613 eine BlumeG438 des GrasesG5528 wirdG1722 er vergehenG3928.

AEK   der reiche aber seiner Niedrigkeit, weil auch er wie die Blume des Grases vergehen wird.

MNT   der ReicheG4145 aber in seiner Niedrigkeit,G5014 weil er wie eine BlumeG438 des GrasesG5528 vorübergehenG3928 wird.

GNTV   οG3588{T-NSM} δεG1161{CONJ} πλουσιοςG4145{A-NSM} ενG1722{PREP} τηG3588{T-DSF} ταπεινωσειG5014{N-DSF} αυτουG846{P-GSM} οτιG3754{CONJ} ωςG5613{ADV} ανθοςG438{N-NSN} χορτουG5528{N-GSM} παρελευσεταιG3928{V-FDI-3S}


SCHL   DennG1063 kaum istG622 die SonneG2246 mitG4862 ihrer HitzeG2742 aufgegangenG393, soG2532 verdorrtG3583 dasG3779 GrasG5528, undG2532 seineG846 BlumeG438 fällt abG1601, undG2532 seineG846 schöne GestaltG2143 vergeht; so wirdG3133 auchG2532 der ReicheG4145 inG1722 seinen WegenG4197 verwelken.

AEK   Denn die Sonne geht zusammen mit dem Glutwind auf und läßt das Gras verdorren, da fallen seine Blumen ab, und die Anmut ihres Angesichts geht unter: so wird auch der Reiche auf seinen Wegen verwelken.

MNT   Denn aufgingG393 die SonneG2246 mit der Glut,G2742 und sie trockneteG3583 ausG3583 das Gras,G5528 und seine BlumeG438 fielG1601 ab,G1601 und die SchönheitG2143 ihres AussehensG4383 gingG622 zugrundeG622; so wird auch der ReicheG4145 auf seinem LebenswegG4197 dahinwelken.G3133

GNTV   ανετειλενG393{V-AAI-3S} γαρG1063{CONJ} οG3588{T-NSM} ηλιοςG2246{N-NSM} συνG4862{PREP} τωG3588{T-DSM} καυσωνιG2742{N-DSM} καιG2532{CONJ} εξηρανενG3583{V-AAI-3S} τονG3588{T-ASM} χορτονG5528{N-ASM} καιG2532{CONJ} τοG3588{T-NSN} ανθοςG438{N-NSN} αυτουG846{P-GSM} εξεπεσενG1601{V-2AAI-3S} καιG2532{CONJ} ηG3588{T-NSF} ευπρεπειαG2143{N-NSF} τουG3588{T-GSN} προσωπουG4383{N-GSN} αυτουG846{P-GSM} απωλετοG622{V-2AMI-3S} ουτωςG3779{ADV} καιG2532{CONJ} οG3588{T-NSM} πλουσιοςG4145{A-NSM} ενG1722{PREP} ταιςG3588{T-DPF} πορειαιςG4197{N-DPF} αυτουG846{P-GSM} μαρανθησεταιG3133{V-FPI-3S}


SCHL   SeligG3107 ist der MannG435, der dieG3739 AnfechtungG3986 erduldetG5278; dennG3754 nachdem erG846 sich bewährt hatG1861, wirdG1096 er dieG3739 KroneG4735 des LebensG2222 empfangenG2983, welche GottG2962 denen verheißen hat, die ihn liebenG25!

AEK   Glückselig der Mann, der in Versuchung ausharrt: Wird er als bewährt erfunden, so wird er den Kranz des Lebens erhalten, welchen Er denen verheißen hat, die Ihn lieben.

MNT   SeligG3107 ein Mann,G435 der erduldetG5278 eine Versuchung,G3986 weil er, ein ErprobterG1384 geworden,G1096 empfangenG2983 wird den KranzG4735 des Lebens,G2222 den er zusagteG1861 den ihn Liebenden.G25

GNTV   μακαριοςG3107{A-NSM} ανηρG435{N-NSM} οςG3739{R-NSM} υπομενειG5278{V-PAI-3S} πειρασμονG3986{N-ASM} οτιG3754{CONJ} δοκιμοςG1384{A-NSM} γενομενοςG1096{V-2ADP-NSM} αλημψεταιG2983{V-FDI-3S} τσβληψεταιG2983{V-FDI-3S} τονG3588{T-ASM} στεφανονG4735{N-ASM} τηςG3588{T-GSF} ζωηςG2222{N-GSF} ονG3739{R-ASM} επηγγειλατοG1861{V-ADI-3S} τσβοG3588{T-NSM} τσβκυριοςG2962{N-NSM} τοιςG3588{T-DPM} αγαπωσινG25{V-PAP-DPM} αυτονG846{P-ASM}


SCHL   NiemandG3367 sageG3004, wenn er versuchtG3985 wird: IchG3004 werde vonG575 GottG2316 versuchtG3985. DennG1063 GottG2316 istG2076 unangefochten vom BösenG2556; er selbst versucht aberG1161 auch niemandG3762.

AEK   Niemand, der versucht wird, sage: Von Gott werde ich versucht; denn Gott ist vom Üblen unversucht, und Er Selbst versucht niemand.

MNT   Keiner, der versuchtG3985 wird, soll sagen:G3004 Von GottG2316 werde ich versucht,G3985 denn GottG2316 ist unversuchbarG551 vom Schlechten,G2556 er versuchtG3985 aber selbst keinen.

GNTV   μηδειςG3367{A-NSM} πειραζομενοςG3985{V-PPP-NSM} λεγετωG3004{V-PAM-3S} οτιG3754{CONJ} αποG575{PREP} τστουG3588{T-GSM} θεουG2316{N-GSM} πειραζομαιG3985{V-PPI-1S} οG3588{T-NSM} γαρG1063{CONJ} θεοςG2316{N-NSM} απειραστοςG551{A-NSM} εστινG2076{V-PXI-3S} κακωνG2556{A-GPN} πειραζειG3985{V-PAI-3S} δεG1161{CONJ} αυτοςG846{P-NSM} ουδεναG3762{A-ASM}


SCHL   Sondern ein jeder wirdG2532 versuchtG3985, wenn er vonG5259 seiner eigenenG2398 LustG1939 gereiztG1828 undG1161 gelockt wirdG1185.

AEK   Ein jeder aber wird versucht, wenn er von den eigenen Begierde hinweggezogen und gelockt wird.

MNT   JederG1538 aber wird versuchtG3985 von der eigenenG2398 Begierde,G1939 fortgezerrtG1828 und geködertG1185;

GNTV   εκαστοςG1538{A-NSM} δεG1161{CONJ} πειραζεταιG3985{V-PPI-3S} υποG5259{PREP} τηςG3588{T-GSF} ιδιαςG2398{A-GSF} επιθυμιαςG1939{N-GSF} εξελκομενοςG1828{V-PPP-NSM} καιG2532{CONJ} δελεαζομενοςG1185{V-PPP-NSM}


SCHL   DarnachG1534, wenn die LustG1939 empfangen hatG4815, gebiertG5088 sie die SündeG266; die SündeG266 aberG1161, wenn sie vollendet istG658, gebiertG616 den TodG2288.

AEK   Danach empfängt die Begierde und gebiert die Sünde, die Sünde (wörtl.: Zielverfehlung) aber, wenn sie völlig vollendet ist, erzeugt den Tod.

MNT   dann gebiertG5088 die Begierde,G1939 schwangerG4815 geworden,G4815 Sünde,G266 die SündeG266 aber, zurG658 VollendungG658 gebracht,G658 gebiertG616 Tod.G2288

GNTV   ειταG1534{ADV} ηG3588{T-NSF} επιθυμιαG1939{N-NSF} συλλαβουσαG4815{V-2AAP-NSF} τικτειG5088{V-PAI-3S} αμαρτιανG266{N-ASF} ηG3588{T-NSF} δεG1161{CONJ} αμαρτιαG266{N-NSF} αποτελεσθεισαG658{V-APP-NSF} αποκυειG616{V-PAI-3S} θανατονG2288{N-ASM}


SCHL   IrretG4105 euch nichtG3361, meineG3450 liebenG27 BrüderG80:

AEK   Irret euch nicht, meine geliebten Brüder.

MNT   IrrtG4105 euchG4105 nicht, meine geliebtenG27 Brüder!G80

GNTV   μηG3361{PRT-N} πλανασθεG4105{V-PPM-2P} αδελφοιG80{N-VPM} μουG3450{P-1GS} αγαπητοιG27{A-VPM}


SCHL   Jede guteG18 GabeG1394 undG2532 jedes vollkommeneG5046 Geschenk kommt vonG575 oben herabG2597, vonG3844 dem VaterG3962 derG3739 Lichter, bei welchem keineG3756 VeränderungG3883 istG2076, nochG2228 einG3956 Schatten infolge von WechselG5157.

AEK   Jedes gute Geben und jede vollkommene Schenkung ist von oben, kommend vom Vater der Lichter herab, bei dem es keine Veränderung gibt, keinen Wechsel zu Beschattung.

MNT   JedeG3956 guteG18 GabeG1394 und jedesG3956 vollkommeneG5046 GeschenkG1434 ist vonG509 obenG509 herabkommend,G2597 vom VaterG3962 der Lichter,G5457 bei dem nicht ist eine VeränderungG3883 oder eines WechselsG5157 Abschattung.G644

GNTV   πασαG3956{A-NSF} δοσιςG1394{N-NSF} αγαθηG18{A-NSF} καιG2532{CONJ} πανG3956{A-NSN} δωρημαG1434{N-NSN} τελειονG5046{A-NSN} ανωθενG509{ADV} εστινG2076{V-PXI-3S} καταβαινονG2597{V-PAP-NSN} αποG575{PREP} τουG3588{T-GSM} πατροςG3962{N-GSM} τωνG3588{T-GPN} φωτωνG5457{N-GPN} παρG3844{PREP} ωG3739{R-DSM} ουκG3756{PRT-N} ενιG1762{V-PXI-3S} παραλλαγηG3883{N-NSF} ηG2228{PRT} τροπηςG5157{N-GSF} αποσκιασμαG644{N-NSN}


SCHL   NachG1519 seinem WillenG1014 hatG616 erG5100 unsG2248 erzeugt durch das WortG3056 der WahrheitG225, damit wirG2248 gleichsam ErstlingeG536 seiner Geschöpfe seienG1511.

AEK   Es war Sein Beschluß, uns durch das Wort der Wahrheit zu erzeugen, damit wir ein Erstling unter Seinen Geschöpfen seien.

MNT   NachG1014 seinemG1014 WillenG1014 gebarG616 er uns durch das WortG3056 der Wahrheit,G225 auf daß wir seien eine ArtG5100 ErstlingG536 seiner Geschöpfe.G2938

GNTV   βουληθειςG1014{V-AOP-NSM} απεκυησενG616{V-AAI-3S} ημαςG2248{P-1AP} λογωG3056{N-DSM} αληθειαςG225{N-GSF} ειςG1519{PREP} τοG3588{T-ASN} ειναιG1511{V-PXN} ημαςG2248{P-1AP} απαρχηνG536{N-ASF} τιναG5100{X-ASF} τωνG3588{T-GPN} αυτουG846{P-GSM} κτισματωνG2938{N-GPN}


SCHL   DarumG5620, meineG3450 geliebten BrüderG80, seiG2077 jeder MenschG444 schnellG5036 zumG1519 HörenG191, langsamG1021 aber zumG1519 RedenG2980, langsamG1021 zumG1519 ZornG3709;

AEK   Wisset aber, meine geliebten Brüder: Jeder Mensch sei schnell zum Hören bereit, säumig zum Sprechen, säumig zum Zorn;

MNT   Wißt,G1492 meine geliebtenG27 Brüder:G80 Es sei aber jederG3956 MenschG444 schnellG5036 zum Hören,G191 langsamG1021 zum Reden,G2980 langsamG1021 zum ZornG3709;

GNTV   αιστεG1492{V-RAM-2P} τσβωστεG5620{CONJ} αδελφοιG80{N-VPM} μουG3450{P-1GS} αγαπητοιG27{A-VPM} εστωG2077{V-PXM-3S} αδεG1161{CONJ} παςG3956{A-NSM} ανθρωποςG444{N-NSM} ταχυςG5036{A-NSM} ειςG1519{PREP} τοG3588{T-ASN} ακουσαιG191{V-AAN} βραδυςG1021{A-NSM} ειςG1519{PREP} τοG3588{T-ASN} λαλησαιG2980{V-AAN} βραδυςG1021{A-NSM} ειςG1519{PREP} οργηνG3709{N-ASF}


SCHL   dennG1063 des MenschenG435 ZornG3709 wirktG2716 nichtG3756 GottesG2316 GerechtigkeitG1343!

AEK   denn der Zorn eines Mannes wirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes.

MNT   denn der ZornG3709 eines MannesG435 wirktG2038 nicht GerechtigkeitG1343 Gottes.G2316

GNTV   οργηG3709{N-NSF} γαρG1063{CONJ} ανδροςG435{N-GSM} δικαιοσυνηνG1343{N-ASF} θεουG2316{N-GSM} αουκG3756{PRT-N} τσβουG3756{PRT-N} αεργαζεταιG2038{V-PNI-3S} τσβκατεργαζεταιG2716{V-PNI-3S}


SCHL   DarumG1352 legetG659 allenG3956 Schmutz undG2532 Vorrat von BosheitG2549 ab und nehmetG1209 mit SanftmutG4240 dasG3588 euchG5216 eingepflanzte WortG3056 aufG1722, welches eure SeelenG5590 retten kannG1410!

AEK   Darum legt jede Unsauberkeit und jeden Überrest eines Maßes von üblem Wesen ab und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut an, das eure Seelen retten kann.

MNT   Deshalb, ablegendG659 jedeG3956 SchmutzigkeitG4507 und ÜberfülleG4050 von Schlechtigkeit,G2549 in SanftmutG4240 nehmtG1209 aufG1209 das eingepflanzteG1721 Wort,G3056 das fähigG1410 ist,G1410 zu rettenG4982 euer Leben.G5590

GNTV   διοG1352{CONJ} αποθεμενοιG659{V-2AMP-NPM} πασανG3956{A-ASF} ρυπαριανG4507{N-ASF} καιG2532{CONJ} περισσειανG4050{N-ASF} κακιαςG2549{N-GSF} ενG1722{PREP} πραυτητιG4240{N-DSF} δεξασθεG1209{V-ADM-2P} τονG3588{T-ASM} εμφυτονG1721{A-ASM} λογονG3056{N-ASM} τονG3588{T-ASM} δυναμενονG1410{V-PNP-ASM} σωσαιG4982{V-AAN} ταςG3588{T-APF} ψυχαςG5590{N-APF} υμωνG5216{P-2GP}


SCHL   SeidG1096 aberG1161 TäterG4163 des WortesG3056 undG2532 nichtG3361 HörerG202 alleinG3440, womit ihr euchG1438 selbst betrügen würdet.

AEK   Werdet aber Täter des Wortes und nicht solche, die nur darauf lauschen, sonst hintergeht ihr euch selbst.

MNT   WerdetG1096 aber TäterG4163 des WortesG3056 und nicht nur Hörer,G202 täuschendG3884 euch selbst.

GNTV   γινεσθεG1096{V-PNM-2P} δεG1161{CONJ} ποιηταιG4163{N-NPM} λογουG3056{N-GSM} καιG2532{CONJ} μηG3361{PRT-N} μονονG3440{ADV} ακροαταιG202{N-NPM} παραλογιζομενοιG3884{V-PNP-NPM} εαυτουςG1438{F-3APM}


SCHL   DennG3754 werG1536 nur HörerG202 des WortesG3056 istG2076 undG2532 nichtG3756 TäterG4163, derG3778 gleicht einem ManneG435, der sein natürliches AngesichtG4383 imG1722 SpiegelG2072 beschautG2657;

AEK   Denn wenn jemand ein Lauschender des Wortes ist, aber kein Täter, so ist dieser das Bild eines Mannes, der sein angestammtes Angesicht im Spiegel betrachtete;

MNT   Denn, wenn einer HörerG202 des WortesG3056 ist, aber nicht Täter,G4163 dieser gleichtG1503 einem Mann,G435 betrachtendG2657 das AussehenG4383 seines GewordenseinsG1078 im SpiegelG2072;

GNTV   οτιG3754{CONJ} ειG1487{COND} τιςG5100{X-NSM} ακροατηςG202{N-NSM} λογουG3056{N-GSM} εστινG2076{V-PXI-3S} καιG2532{CONJ} ουG3756{PRT-N} ποιητηςG4163{N-NSM} ουτοςG3778{D-NSM} εοικενG1503{V-RAI-3S} ανδριG435{N-DSM} κατανοουντιG2657{V-PAP-DSM} τοG3588{T-ASN} προσωπονG4383{N-ASN} τηςG3588{T-GSF} γενεσεωςG1078{N-GSF} αυτουG846{P-GSM} ενG1722{PREP} εσοπτρωG2072{N-DSN}


SCHL   erG2258 betrachtet sichG1438 undG2532 läuft davon undG2532 hatG2657 baldG2112 vergessenG1950, wieG3697 er gestaltet warG565.

AEK   doch nachdem er sich betrachtet hatte, ging er davon und vergaß sofort, welcher Art er war.

MNT   denn er betrachteteG2657 sich und ist weggegangen,G565 und sogleich vergaßG1950 er, wie beschaffen er war.

GNTV   κατενοησενG2657{V-AAI-3S} γαρG1063{CONJ} εαυτονG1438{F-3ASM} καιG2532{CONJ} απεληλυθενG565{V-2RAI-3S} καιG2532{CONJ} ευθεωςG2112{ADV} επελαθετοG1950{V-2ADI-3S} οποιοςG3697{A-NSN} ηνG2258{V-IXI-3S}


SCHL   Wer aberG1161 hineinschaut inG1519 das vollkommeneG5046 GesetzG3551 derG3778 FreiheitG1657 undG2532 dabei bleibt, nichtG3756 als vergeßlicherG1953 HörerG202, sondernG235 als wirklicher TäterG4163, derG3778 wirdG1096 seligG3107 seinG2071 inG1722 seinem Tun.

AEK   Wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingespäht hat und dabei bleibt und kein vergesslicher Lauschender ist, sondern ein Täter des Werkes, dieser wird in seinem Tun glückselig sein.

MNT   Der sichG3879 aber hineinbeugtG3879 in das vollkommeneG5046 GesetzG3551 der FreiheitG1657 und dabeibleibt,G3887 nicht ein HörerG202 der VergeßlichkeitG1953 geworden,G1096 sondern ein TäterG4163 des Werkes,G2041 dieser wird seligG3107 sein in seinem Tun.G4162

GNTV   οG3588{T-NSM} δεG1161{CONJ} παρακυψαςG3879{V-AAP-NSM} ειςG1519{PREP} νομονG3551{N-ASM} τελειονG5046{A-ASM} τονG3588{T-ASM} τηςG3588{T-GSF} ελευθεριαςG1657{N-GSF} καιG2532{CONJ} παραμειναςG3887{V-AAP-NSM} τσβουτοςG3778{D-NSM} ουκG3756{PRT-N} ακροατηςG202{N-NSM} επιλησμονηςG1953{N-GSF} γενομενοςG1096{V-2ADP-NSM} αλλαG235{CONJ} ποιητηςG4163{N-NSM} εργουG2041{N-GSN} ουτοςG3778{D-NSM} μακαριοςG3107{A-NSM} ενG1722{PREP} τηG3588{T-DSF} ποιησειG4162{N-DSF} αυτουG846{P-GSM} εσταιG2071{V-FXI-3S}


SCHL   Wenn jemandG1536 fromm zuG1722 seinG1511 meintG1380, seine ZungeG1100 aber nichtG3361 im Zaum hältG5468, sondernG235 sein HerzG2588 betrügt, dessen Frömmigkeit ist wertlos.

AEK   Wenn jemand ein Ritualist (Beachter religiöser Formen)zu sein meint und zügelt seine Zunge nicht, sondern täuscht sein Herz, dessen Ritual (Beachtung der religiösen Form) ist eitel;

MNT   Wenn einer meint,G1380 frommG2357 zu sein, nicht amG5468 ZügelG5468 führendG5468 seine Zunge,G1100 sondern täuschendG538 sein Herz,G2588 dessen FrömmigkeitG2356 ist nichtig.G3152

GNTV   ειG1487{COND} τιςG5100{X-NSM} δοκειG1380{V-PAI-3S} θρησκοςG2357{A-NSM} ειναιG1511{V-PXN} τσβενG1722{PREP} τσβυμινG5213{P-2DP} μηG3361{PRT-N} χαλιναγωγωνG5468{V-PAP-NSM} γλωσσανG1100{N-ASF} αυτουG846{P-GSM} αβαλλαG235{CONJ} τσαλλG235{CONJ} απατωνG538{V-PAP-NSM} καρδιανG2588{N-ASF} αυτουG846{P-GSM} τουτουG5127{D-GSM} ματαιοςG3152{A-NSM} ηG3588{T-NSF} θρησκειαG2356{N-NSF}


SCHL   ReineG2513 undG2532 makellose Frömmigkeit vorG575 GottG2316 dem VaterG3962 istG2076 es, WaisenG3737 undG2532 WitwenG5503 inG1722 ihrer TrübsalG2347 zu besuchenG1980 undG2532 sichG1438 vonG3844 derG3778 WeltG2889 unbeflecktG283 zu erhaltenG5083.

AEK   denn ein Ritual (Beachtung der religiösen Form), rein und unentweiht vor Gott und dem Vater ist dies: Verwaiste und Verwitwete in ihrer Drangsal zu besuchen und sich selbst von der Welt fleckenlos zu bewahren.

MNT   ReineG2513 und unbefleckteG283 FrömmigkeitG2356 vor dem GottG2316 und VaterG3962 ist diese: zu schauenG1980 nachG1980 WaisenG3737 und WitwenG5503 in ihrer Bedrängnis,G2347 makellosG784 sich zu bewahrenG5083 von der Welt.G2889

GNTV   θρησκειαG2356{N-NSF} καθαραG2513{A-NSF} καιG2532{CONJ} αμιαντοςG283{A-NSF} παραG3844{PREP} ατστωG3588{T-DSM} θεωG2316{N-DSM} καιG2532{CONJ} πατριG3962{N-DSM} αυτηG3778{D-NSF} εστινG2076{V-PXI-3S} επισκεπτεσθαιG1980{V-PNN} ορφανουςG3737{A-APM} καιG2532{CONJ} χηραςG5503{N-APF} ενG1722{PREP} τηG3588{T-DSF} θλιψειG2347{N-DSF} αυτωνG846{P-GPM} ασπιλονG784{A-ASM} εαυτονG1438{F-3ASM} τηρεινG5083{V-PAN} αποG575{PREP} τουG3588{T-GSM} κοσμουG2889{N-GSM}Display settings Display settings S+MStrong's number and morphology hide! SStrong's number hide! MMorphology hide!