Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)Psalms - 78. chapter - Psalms - chapter 78

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)

Slovenský preklad Biblie, ktorú preložil prof. Jozef Roháček, predkladáme v upravenej verzii, kde je základným poznávacím znakom náhrada vlastného podstatného mena Hospodin skutočným Božím menom JHVH. Táto úprava bola vykonaná so súhlasom majiteľa autorského práva, pána Ivana Roháčka. Tento preklad predstavujeme pod názvom SVÄTÁ BIBLIA, preklad profesora Roháčka v autorizovanej verzii Dušana Seberíniho (Banská Bystrica, jún 2011).

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Jozef Roháček Translation - Autorized Version Dušan Seberíni (SK)

show titles

1(a) Vyučujúci. Azafov. (b) Môj ľude, nože počuj môj zákon! Nakloňte svoje ucho k rečiam mojich úst.2Otvorím svoje ústa v podobenstve; budem rozprávať záhadné veci, tajné od pradávna.3To, čo sme počuli a čo sme poznali, a čo nám naši otcovia rozprávali.4Nezatajíme toho pred ich synmi rozprávajúc budúcemu pokoleniu chvály JeHoVaHove, jeho silu a jeho divy, ktoré činil.5Postavil svedoctvo v Jakobovi a zákon položil v Izraelovi, o ktorých veciach prikázal našim otcom, aby ich oznámili svojim synom,6aby poznali budúce pokolenie, synovia, ktorí sa narodia, aby aj tí povstali a rozprávali to svojim synom,7aby složili svoju nádej v Bohu a nezabudli na skutky silného Boha, ale aby ostríhali jeho prikázania,8a aby neboli jako ich otcovia, pokolenie odpadlícke a spurné, pokolenie, ktoré neupravilo svojho srdca poslúchať JeHoVaHa a ktorého duch nebol verný voči silnému Bohu.9Synovia Efraimovi, ozbrojenci, strelci z luku, obrátili sa zpät v deň boja.10Nezachovali smluvy Božej a vzpečovali sa chodiť v jeho zákone.11Zabudli na jeho činy a na jeho divy, ktoré im ukázal.12Pred ich otcami činil zázraky, v Egyptskej zemi, na poli Coana.13Rozdelil more a previedol ich a postavil vody jako nejakú hromadu.14Viedol ich vodne v oblaku a každej noci vo svetle ohňa.15Roztrhol skaly na púšti a napájal ich hojne jako z nejakých hlbín.16Vyviedol potoky zo skaly a učinil to, aby tiekly vody jako rieky.17A zase len hrešili proti nemu, aby popudzovali Najvyššieho na vypráhlej púšti.18A pokúšali silného Boha vo svojom srdci žiadajúc pokrm, po chuti svojej duše;19Hovorili proti Bohu a vraveli: Či bude môcť silný Bôh pripraviť stôl na púšti?20Hľa, uderil skalu, a tiekly vody, a lialy sa potoky. - Či bude môcť dať i chlieb? Či vystanoví svojmu ľudu mäso?21Preto počujúc to JeHoVaH rozhneval sa, a oheň sa zapálil proti Jakobovi, a tiež i hnev vystúpil proti Izraelovi;22pretože neverili Bohu a nenadejali sa na jeho spasenie,23hoci bol rozkázal oblakom shora a otvoril dvere nebies24a dal, aby na nich pršala manna, aby jedli, a dal im nebeské zbožie.25Chlieb mocných jedol obyčajný človek; poslal im potravy do sýtosti.26Dal, aby vial východný vietor na nebi, a svojou mocou hnal poludniak27a dal to, aby na nich pršalo mäso jako prach a okrýdlení vtáci jako piesok morí.28Spustil ich doprostred jeho tábora, všade vôkol jeho príbytkov.29A tak jedli a nadmier sa nasýtili, a doniesol im, čo si žiadali.30Ale ešte sa neboli utiahli od ukájania svojej žiadosti, a kým ešte bol ich pokrm v ich ústach,31vystúpil hnev Boží proti nim a pobil mnohých zpomedzi ich tučných a vybraných Izraelových zohnul k zemi.32Pri tom pri všetkom ešte vždy hrešili a neverili jeho divom.33A tak ukončieval ich dni v márnosti a ich roky v desivom strachu.34A zase, keď ich pobíjal, a hľadali ho a navrátiac sa hľadali silného Boha skoro za svitu35a keď sa rozpomínali, že Bôh je ich skalou a silný Bôh najvyšší ich vykupiteľom,36hoci ho klamali svojimi ústy a luhali mu svojím jazykom,37a ich srdce nebolo úprimné pred ním, ani neboli verní v jeho smluve,38on súc milosrdný odpúšťal ich neprávosti a nezahubil a mnoho ráz odvrátil svoj hnev a nezobudil všetkej svojej prchlivosti.39Pamätal, že sú telo, vietor, ktorý ta ide a nevráti sa.40Koľko ráz ho dráždili na púšti, pôsobili mu bolesť na pustine!41A znova a znova pokúšali silného Boha a Svätému Izraelovmu vymeriavali hranice.42Nepamätali na jeho ruku, na deň, ktorého ich vyslobodil zo súženia,43ako činil v Egypte svoje znamenia a svoje čudesá na poli Coana.44A obrátil ich rieky na krv aj potoky, takže nemohli piť.45Poslal na nich smesicu, žižaly, ktorá ich žrala, a žaby, ktoré ich hubily.46A dal ich úrodu chrústom a ich únavnú prácu koníkom.47Zbil ich vinič hrádom a ich sykomory ľadom.48Vydal ich hovädá hrádu na pospas a ich dobytok bleskom hromu.49Poslal na nich páľu svojeho hnevu, prchlivosť, zúrivosť a súženie pustiac na nich zlých anjelov.50Spravil svojemu hnevu cestu, neušetril ich duše od smrti a ich statok vydal napospas moru.51A pobil všetko prvorodené v Egypte, prvotiny sily v stánoch Chámových.52A dal to, aby sa rušal jeho ľud ako stádo oviec, a viedol ich ako stádo po púšti. 53Vodili ich v bezpečnosti, a nestrachovali sa, ale ich nepriateľov pokrylo more. 54A tak ich doviedol k hranici svojej svätosti, k tomu vrchu, ktorý si dobyla jeho pravica.55Vyhnal národy zpred ich tvári a dajúc losovať vymeral im dedičstvo povrazom a dal, aby v ich stánoch bývaly pokolenia Izraelove.56Ale oni pokúšali a dráždili Boha, Najvyššieho, a neostríhali jeho svedoctiev,57ale sa obrátili zpät a robili neverne jako ich otcovia; zvrhli sa jako klamné lučište.58A popudzovali ho svojimi výšinami a svojimi rytinami ho roznecovali k žiarlivosti.59Počul to Bôh a rozhneval sa a veľmi si zošklivil Izraela.60A opustil príbytok v Síle zavrhnúc ho, stán, v ktorom býval medzi ľuďmi.61A ta dal svoju silu do zajatia a svoju okrasu do ruky protivníka.62Vydal svoj ľud pod meč a rozhneval sa na svoje dedičstvo.63Jeho mládencov požral oheň, a jeho panny neboly chválené.64Jeho kňazi padli od meča, a jeho vdovy neplakaly.65Potom sa prebudil Pán ako zo sna, jako hrdina, ktorý veselo vykrikuje od vína,66a zbil svojich protivníkov v tyle; dal im za údel večnú potupu.67Opovrhol stánom Jozefovým a nevyvolil pokolenia Efraimovho,68ale vyvolil pokolenie Júdovo, vrch Sion, ktorý miluje.69A vystavil svoju svätyňu jako hrdé miesta vysoké, jako zem, ktorú založil tak, aby trvala na veky.70A vyvolil si Dávida, svojho služobníka, a vzal ho od ovčích chlievov,71odtiaľ ako chodil za brezými ovcami, a zaviedol ho, aby pásol Jakoba, jeho ľud, a Izraela, jeho dedičstvo.72A pásol ich v celej úprimnosti svojho srdca a vodil ich so zvláštnou opatrnosťou svojich rúk.

Display settings Display settings יהוהיהוה