VW-Edition Bible (2010)Matthew - 5. chapter - Matthew - chapter 5

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

VW-Edition Bible (2010)

... no information about this module ...

 

Guestbook

 

 

Guestbook 

 Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

VW-Edition Bible (2010)


1And seeing the multitudes, He went up into a mountain, and when He was seated His disciples came to Him.2And He opened His mouth and taught them, saying:3Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of Heaven.4Blessed are those who mourn, for they shall be comforted.5Blessed are the meek, for they shall inherit the earth.6Blessed are those who hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled.7Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy.8Blessed are the pure in heart, for they shall see God.9Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God.10Blessed are they who have been persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of Heaven.11Blessed are you when they shall revile and persecute you, and shall say every evil word against you falsely because of Me.12Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in Heaven, for in this manner they persecuted the prophets who were before you.13You are the salt of the earth; but if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men.14You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hidden.15Nor do they light a lamp and put it under a grain measure, but on a lampstand, and it shines for all who are in the house.16Let your light so shine before men, so that they may see your good works and glorify your Father in Heaven.17Do not think that I came to destroy the Law or the Prophets. I did not come to destroy but to fulfill.18For truly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the Law till all is fulfilled.19Whoever therefore relaxes one of the least of these commandments, and teaches men so, shall be called least in the kingdom of Heaven; but whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of Heaven.20For I say to you, that unless your righteousness exceeds that of the scribes and Pharisees, you will by no means enter the kingdom of Heaven.21You have heard that it was said to those of old, You shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment.22But I say to you that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Empty head! shall be in danger of the council. But whoever says, You fool! shall be in danger of the fire of Gehenna.23Therefore if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you,24leave your gift there before the altar, and go your way. First be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.25Agree with your adversary quickly, while you are on the way with him, lest your adversary deliver you to the judge, the judge hand you over to the officer, and you be thrown into prison.26Truly I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny.27You have heard that it was said to those of old, You shall not commit adultery.28But I say to you that whoever looks at a woman to lust for her has already committed adultery with her in his heart.29And if your right eye snares you into sin, pluck it out and cast it from you; for it is more profitable for you that one of your members perish, and not your whole body be cast into Gehenna.30And if your right hand snares you into sin, cut it off and cast it from you; for it is more profitable for you that one of your members perish, and not your whole body be cast into Gehenna.31Furthermore it has been said, Whoever puts away his wife, let him give her a certificate of divorce.32But I say to you that whoever puts away his wife for any reason except sexual perversion causes her to commit adultery; and whoever marries a woman who is divorced commits adultery.33Again, you have heard that it was said to those of old, You shall not swear falsely, but shall perform your oaths to the Lord.34But I say to you, do not swear at all: neither by Heaven, for it is God's throne;35nor by the earth, for it is His footstool; nor by Jerusalem, for it is the city of the great King.36Nor shall you swear by your head, because you are not able to make one hair white or black.37But let your word be Yes, yes; No, no. For whatever is more than these is from evil.38You have heard that it was said, An eye for an eye and a tooth for a tooth.39But I tell you, Do not resist evil. But whoever hits you on your right cheek, turn the other to him also.40And if anyone wants to sue you and take away your tunic, let him have your cloak also.41And whoever compels you to go one mile, go with him two.42Give to him who asks of you, and from him who wants to borrow from you, do not turn away.43You have heard that it was said, You shall love your neighbor and hate your enemy.44But I say to you, Love your enemies, bless those who curse you, do good to those who hate you, and pray for those who abuse you and persecute you,45that you may become sons of your Father in Heaven; for He makes His sun rise on the evil and on the good, and sends rain on the just and on the unjust.46For if you love those who love you, what reward have you? Do not even the tax collectors the same?47And if you greet your brethren only, what do you do more than others? Do not also the tax collectors so?48Therefore you shall be perfect, just as your Father in Heaven is perfect.

Display settings Display settings