Český studijní překladEvangelium podle Lukáše - 12. kapitola, verše 2 - 3

2 Není nic zahaleného, co nebude zjeveno, a nic skrytého, co nebude poznáno.
3 Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle, a co jste pověděli do ucha v pokojích, bude vyhlášeno ze střech.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100