Český studijní překladList Římanům - 2. kapitola, verše 13 - 16

13 Neboť u Boha nejsou spravedliví ti, kdo Zákon slyší , ale ospravedlněni budou ti, kdo jej plní .
14 Když totiž pohané, kteří nemají Zákon, přirozeným způsobem činí to, co Zákon požaduje, pak jsou sami sobě Zákonem, ač Zákon nemají.
15 Ukazují, že mají dílo Zákona napsané ve svých srdcích. Jejich svědomí bude svědčit spolu s myšlenkami, jež se navzájem obviňují nebo také obhajují,
16 v den , kdy Bůh skrze Ježíše Krista bude podle mého evangelia soudit, co je skryto v lidech.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100