Noemova archa nalezena

   Když jsem chodil do školy, byla mi jako realita předkládána Darwinova evoluční teorie, teorie "velkého třesku", stovky milionů let náhodných mutací apod. O křesťanství padla zmínka jako o jednom z největších náboženství, a o bibli se mluvilo jako o náboženské knize, kterou berou křesťané jako základ své víry - víceméně s tím, že takovým pohádkám v dnešní době může věřit už jen málo kdo. Také mi to přišlo jako pěkný úlet, a říkal jsem si, že takové hlouposti určitě nikdy věřit nebudu. Žádného Boha nikdy nikdo neviděl, a ty příběhy z bible jsou pouhými pohádkami nebo legendami. Pojďme se podívat, jak to vypadá s jednou z nejznámějších biblických "pohádek", týkající se celosvětové potopy a jediné rodiny, která se podle Božích pokynů zachránila v obrovské lodi, spolu s množstvím zvířat. Ano, řeč je o Noemově arše .....


   Pojďme se nejprve podívat na část příběhu nacházejícího se v bibli:

Genesis 6, 13 až Genesis 7, 4: I řekl Bůh Noemu: Přede mne přišel konec všeho těla, protože země je plná jejich násilí. Hle, zničím je spolu se zemí. Udělej si archu z goferového dřeva. V arše udělej komůrky a vysmol ji smolou zevnitř i zvnějšku. A udělej ji takto: Délka archy bude tři sta loket, její šířka padesát loket a její výška třicet loket. U archy udělej světlík a ukonči ho loket odshora. Vchod archy umísti v jejím boku a udělej v ní dolní, druhé a horní podlaží. A hle, já přivedu potopu, vody na zemi, abych zničil pod nebem všechno tvorstvo, v němž je duch života. Všechno, co je na zemi, zahyne. Ale s tebou ustanovím svou smlouvu. Vejdeš do archy ty a s tebou tvoji synové, tvá žena i ženy tvých synů. A ze všeho živého, z veškerého tvorstva, uvedeš pár od každého druhu do archy, aby s tebou zůstal naživu; budou to samec a samice. Z ptactva podle jeho druhů, ze zvěře podle jejích druhů a ze všech zemských plazů podle jejich druhů pár od každého druhu přijdou k tobě, aby byli zachováni při životě. A ty si seber ze všech druhů potravy, co se dá jíst, a shromáždi to k sobě. Bude to k jídlu pro tebe i pro ně. A Noe to udělal. Udělal všechno tak, jak mu Bůh přikázal. Pak יהוה řekl Noemu: Vejdi ty a celá tvá rodina do archy, neboť jsem viděl, že v této generaci jsi přede mnou spravedlivý jen ty. Ze všech čistých zvířat vezmeš s sebou po sedmi párech, vždy samce a jeho samici, a ze zvířat, která nejsou čistá, pár, samce a jeho samici. Také z nebeského ptactva po sedmi párech, samce a samici, aby na povrchu celé země zůstalo naživu potomstvo. Protože již za sedm dnů sešlu na zemi déšť trvající čtyřicet dní a čtyřicet nocí a vyhladím z povrchu země vše živé, jež jsem učinil.

Genesis 8, 1-4: Bůh však pamatoval na Noeho, na všechnu zvěř i na všechen dobytek, který byl s ním v arše, a Bůh nechal nad zemí vanout vítr a vody opadaly. Prameny hlubiny a nebeské průduchy byly zacpány a déšť z nebe byl zadržen. A voda ze země postupně a vytrvale ustupovala, takže po sto padesáti dnech vody ubylo a v sedmém měsíci sedmnáctého dne měsíce archa spočinula na pohoří Araratu.


   Roku 1959, při pravidelné prohlídce leteckých snímků, turecký armádní kapitán Llhan Durupinar identifikoval jeden útvar v pohoří Ararat jako loď.


   O rok později se na místo přijela podívat skupina Američanů, udělali povrchní průzkumy, ale nijak je to nezaujalo. Teprve po podrobném průzkumu Rona Wyatta v roce 1977 bylo za pomoci skenerů, detektorů kovů, laboratorních rozborů a vykopávek zjištěno, že se bezpochyby jedná o onu biblickou Noemovu archu.


   V prosinci 1986, po vyšetřování provedeném tureckými vědci, se členové ministerstva zahraničí, ministerstva vnitra a výzkumníci z Ataturk university sešli a dospěli k závěru, že to jsou vskutku pozůstatky legendární archy. Pokusil jsem se přeložit článek, který vyšel v Press Telegraphu 3. prosince 1986. Jako ocenění jeho práce byl Ron čestným hostem při slavnostním otevření nové přírodní rezervace 20.6.1987. V květnu 1989 bylo otevřeno i návštěvní středisko.


   Nalezené pozůstatky Noemovy archy přesně odpovídají informacím uvedeným v bibli. Délka nalezené lodi je 156,97m (což je při velikosti lokte 52,3 cm přesně 300 loket) a průměrná šířka je 26,15 m (50 loket). Loď je vyrobená ze tří vrstev dřeva, a při její výrobě bylo použito kovových nýtů.


   Při hledání informací o délce lokte jsem narazil na mnoho variant. Podle času a geografického umístění se velikost lokte pohybovala cca od 44 do 65cm. Na jednom místě jsem v Novotného Biblickém slovníku našel i hodnotu 52,3cm, která přesně odpovídá rozměrům nalezené archy. Informace o velikostech lokte můžete vidět zde, zde, zde, zde a zde.


   Na dalších řádcích můžete vidět několik dalších obrázků týkajících se Noemovy archy (podrobný náhled se Vám zozbazí po kliknutí na malý obrázek).

Pohled na údolí s Noemovou archouObrázek radarových skenů archyModel Noemovy archyOdkryté pozůstatky archyKovové nýty použité při stavbě Noemovy archy

 

   Jistě Vás nyní nepřekvapí, že v bezprostředním okolí archy byl nalezen zkamenělý trus, zvířecí chlupy, úlomek parohů a hroby, a také že místa v okolí nesou stopy biblického příběhu o potopě (např. nedaleké údolí se jmenuje "Oblast osmi", blízká vesnice se jmenuje "Místo osmi" - podle bible v arše včetně Noeho přežilo 8 lidí).

 

 Galerie 40 obrázků týkajících se Noemovy archy

 

Další zdroje na internetu: www.wyattarchaeology.com ; www.arkdiscovery.com ; users.netconnect.com.au/~leedas ; www.wyattmuseum.com ; www.b-a-n.cz ; pinkoski.com/content/view/18/34 ; anchorstone.com ; avdil.gtri.gatech.edu ; www.throneofgod.com ; www.webspawner.com/users/ronwyattfaq ; www.webspawner.com/users/mccoy0001 ; www.webspawner.com/users/mccoy0002 ; www.webspawner.com/users/mccoy0004 ; www.webspawner.com/users/mccoy0005 ; www.webspawner.com/users/mccoy007 ; www.webspawner.com/users/mccoy009


   Kromě toho je na internetu velké množství videonahrávek týkajících se Noemovy archy. Stačí např. na serveru www.youtube.com zadat do vyhledávače "noah's ark", a vyhledávač najde více než 2500 videoukázek, z nichž se velké množství týká právě tohoto nálezu v pohoří Ararat (stačí kliknout na odkaz).


   Dnes je k dispozici více důkazů potvrzujících spolehlivost dalších (a pro mnohé těžko uvěřitelných) biblických příběhů - např. zničení Sodomy a Gomory (sírou a ohněm z nebe - nalezené kuličky síry mají čistotu až 98,4%, což je mnohem čistější síra, než se kdekoli na zemi v přírodě vyskytuje), zbytky faraonovy jízdy na dně Rudého moře v místě přechodu Izraelců, nebo např. existence tzv. biblického kódu, potvrzujícího plnou Boží inspirovanost bible.


   Mnohé důkazy potvrzující pravdivost bible jsou nezpochybnitelné, a tak jediná otázka, která zůstává, je: "Co s tím uděláme?"


 

Libor Diviš

Chcete se k článku vyjádřit?

Pošlete mi svůj komentář přímo na e-mail!

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.38 (25 hlasů)