Josef - vysvobození z následků okultismu

Okultismus – osobní svědectví toho, jak se mi Pán Ježíš dal poznat osobně

Autor: Josef, e-mail: eyesszavinac zelenyemail.cz

 

   Všechno začalo tím, že jsem od svých sedmnácti let začal trpět na silné deprese. Byl jsem v té době odkázán na užívání antidepresiv. Po dvou letech léčby jsem ale prášky viděl do budoucna jako bezvýchodné hledisko z pohledu mého úplného uzdravení, tak jsem začal zkoušet hledat pomoc v alternativní medicíně. A tak to všechno začalo.


   Nejdříve jsem začal pravidelně docházet k léčitelům. Tito léčitelé se zabývali různými technikami jako byly např: magnetismus, kineziologie, automatické psaní, působení skrze Reiki, metoda SRT (,,čištění duševních bloků skrze kyvadlo na dálku“), bachovy terapie, meditace apod. I když nějaké úlevy nastaly, o nějakém uzdravení nebyla vůbec řeč, pokaždé jsem musel opět sáhnout po lécích. Snažil jsem se je tehdy vysazovat a postupně jsem se snažil spoléhat jen na pomoc těchto léčitelů, ale nedařilo se mi to a zjevné známky zlepšení v zápětí střídalo zhoršení a tak to bylo pořád dokola, ale nevzdával jsem to. Jedna léčitelka mě odkázala na jedno společenství, kde se údajně událo mnoho uzdravení z nevyléčitelných nemocí dokonce i z takových jako byla rakovina nebo oslepnutí. Dala mi nějaké skripta, která o tomto společenství pojednávala a záhy v jisté naději, že tu najdu pomoc i pro sebe jsem kontaktoval vedoucí tohoto spolku. Jednalo se o společenství Bruna Groeninga, což byl v polovině minulého století velice významný německý léčitel, který dal základ učení o uzdravení člověka z jakékoliv nemoci. Základ tohoto učení spočíval v obeznámení se s tzv. všudypřítomnou energií, která je od Boha a která je údajně všude kolem nás a člověk se jí musí jen za určitých podmínek naučit do sebe přijímat. Tento příjem energie ve velkém množství, které bylo podle Bruna Groeninga nutností k uzdravení, bylo zapotřebí právě jeho osoby. On sám sebe považoval za toho, který byl poslán od Boha, kterému bylo vnitřně zjeveno poselství tohoto uzdravování a podle něj byl učiněn Bohem vyvoleným zprostředkovatelem této energie. Bruno dal odkaz lidem i na to, že bude po své smrti působit nadále, řadu let je již mrtev.


   Začal jsem pravidelně navštěvovat toto společenství a vůbec jsem neshledával nic špatného na tom, že se tady volalo již k mrtvému Brunovi Groeningovi o pomoc. Jelikož jsem byl od malička vychováván v katolické církvi, měl jsem za to, že tento člověk bude určitě jeden z mnoha ,,svatých“ o kterém se prostě zase tolik neví a že je v pořádku u něj hledat pomoc, protože právě i v kostele se modlilo ke svatým, kteří jsou již dávno mrtví. Při návštěvách jsem kupodivu zjistil, že skutečně pociťuju nějakou energii a asi po třech měsících kdy jsem společenství pravidelně navštěvoval jsem cítil uzdravení z psychických problémů včetně nepatrné nedoslýchavosti, kterou jsem trpěl skrze psychosomatické projevy v těle. Byl jsem nadšený a maximálně spokojený z toho, že jsem zase po letech zdráv, bylo mi tehdy kolem 22 let, měl jsem pocit že si zase dokážu užívat života plnými doušky.


   To že něco úplně nehraje, jsem zjistil asi po dalším půl roce, kdy jsem se stal aktivním návštěvníkem a členem tohoto spolku B.G. Problémy se mi totiž začaly vracet a dokonce byly ještě o dost horší, než ty s kterými jsem tady přišel. Ostatními lidmi z tohoto spolku jsem byl povzbuzován k víře abych nic nevzdával, protože mnozí si údajně prošli tím samým, nejprve prožili uzdravení, ale po nějaké době se jim to opět začalo vracet, nutností ale bylo udržet si víru aby uzdravení bylo trvalé, na tomhle učení B.G. i spočívalo. Podle lidí i samotného Bruna Groeninga se jednalo o tzv ,, regulace“ kdy se všechno špatné co s nemocí souviselo vyplavovalo z těla ven, nutností bylo si jen zachovat víru ve své uzdravení a nehledět na to co se děje při tomhle procesu. V té době jsem na nějaký čas společenství opustil, byl jsem na tom tak zle, že jsem byl odkázán na silné antidepresiva a nějakou dobu jsem nebyl schopen chodit do práce. Byl jsem dost naivní a jelikož i zkušenost s mým uzdravením pro mě sehrála dost významnou roli, opět jsem do tohoto společenství začal docházet. Pevně jsem se snažil věřit v tohle učení a byl jsem skálopevně přesvědčen o tom, že tu najdu úplné uzdravení ze svých problémů. Po nějakém čase jsem se cítil zase úplně dobře, zase jsem mohl vysadit všechny léky a všechno se zdálo v pohodě, konečně jsem cítil že jsem dosáhl toho po čem jsem tolik toužil.


   To jak jsem se šeredně zmýlil, jsem zjistil asi opět po půl roce. Najednou jsem měl takové problémy, že jsem myslel že přicházím o rozum, byl jsem dezorientovaný na místech kde jsem se nacházel a začal jsem strašně zapomínat, nerozeznával jsem pomalu realitu od snu, mým jediným přáním v té době bylo spáchat sebevraždu. I když to bylo fakt tak hrozné, věděl jsem že kvůli rodičům to nesmím udělat. Začal jsem z celého srdce volat k Bohu, pokud existuje, aby mi z toho pomohl ven. Začal jsem se tehdy pravidelně modlit a snažil jsem se pravidelně navštěvovat mše v kostele. Po nějakém čase jsem narazil na internetu na svědectví jednoho člověka, dneska už mého kamaráda, který pojednával o své zkušenosti, která se s tou mou téměř shodovala (svědectví Libora Diviše na stránkách www.jesus.sk). Nutno podotknout že jsem v té době prožíval i různé zvláštní situace, kdy jsem slyšel v pokoji různé praskání na různých místech pokoje a cítil jsem přítomnost něčeho neviditelného v mé přítomnosti, praskání bylo někdy tak silné, že mě to obudilo i ze spaní, později když jsem toho kamaráda kontaktoval a prosil jej o pomoc co mám dělat, jsem zjistil, že šlo o démonické projevy. Ten kamarád mi poukázal na důležité biblické skutečnosti, které mi osvětlily hrozné hříchy kterých jsem se nevědomě vůči Bohu dopustil, jak už skrze hledání pomoci u léčitelů tak hlavně skrze to, co jsem dělal v tom společenství, kde jsme prosili mrtvého léčitele o pomoc.


   Ve Starém zákoně v Deuteronomium 18:9-13 je psáno : Až vstoupíš do země, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh, neuč se jednat podle ohavností oněch pronárodů.Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čarodějani zaklínač ani ten, kdo se DOPTÁVÁ DUCHŮ ZEMŘELÝCH, ani jasnovidec ani ten, kdo se DOTAZUJE MRTVÝCH.Každého, kdo činí tyto věci, MÁ HOSPODIN V OHAVNOSTI. Právě pro tyto ohavnosti Hospodin, tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody.Budeš se dokonale držet Hospodina, svého Boha. Plně jsem pochopil hloubku toho co mi Bůh skrze tato slova zjevil. Na radu toho kamaráda jsem tehdy učinil pokání ze všeho čím jsem skrze okultistickou kariéru prošel a jelikož jsem pomoc začal nejprve hledat v katolické církvi, protože právě v ní jsem byl od malička vychován, učinil jsem toto pokání v celoživotní zpovědi s našim místním farářem. Tehdy v mém životě došlo k obrovskému převratu k lepšímu, opravdu jsem cítil po vyznání hříchů jako by ze mě spadlo obrovské břemeno. Poprosil jsem tehdy Pána Ježíše aby se stal mým spasitelem a Pánem mého života. I když jsem ke křesťanské víře byl vyučován od útlého mládí až tehdy jsem začal růst ve víře. Neustále jsem se modlil, navštěvoval mše v kostele a prosil jsem Pána o nějaký duchovní dar, byl jsem unešený z toho že Bůh je skutečný. Když si zpětně promítnu svůj život, uvědomuju si že byly i chvíle kdy jsem měl za to že jsem skutečným věřícím, snažil jsem se věřit tomu čemu jsem byl vyučován v náboženství, ale až po této hrozné zkušenosti s okultizmem v mém životě jsem v Boha začal věřit skutečně.


   Jak už jsem zmínil, začal jsem žít horlivým modlitebním životem. Dokonce jsem obdržel dar jazyků po kterém jsem tolik toužil. Stalo se tomu tak při modlitbě po skypu s tím věřícím kamarádem na jehož svědectví jsem narazil na internetu. Byl jsem fascinován a uvědomoval jsem si fakt, že Bohu není opravdu nic nemožné, když mi dal takto prostřednictvím telefonu přes skype tento úžasný dar. Když jsem se pravidelně modlil a modlil se i v jazycích, Pán mi skrze určité knížky které se mi dostaly do rukou začal vnitřně poukazovat na to, že učení které podává katolická církev se neshoduje s učením Bible. Začal jsem tím být vnitřně hodně rozpolcený a vnímal jsem že před tím nemohu zavírat oči. Uvědomil jsem si že verš ze Starého zákona, který jsem tu zmínil výše se týká jakéhokoliv kontaktu se zemřelými, včetně ,,svatých“, Marie, na které se katolíci pravidelně při mších i v modlitebním životě obracejí . Dále jsem v Novém zákoně v 1 Timoteovi 2:5 narazil na verš, který říká, že JE přece jediný Bůh a JEDINÝ PROSTŘEDNÍK mezi Bohem a lidmi, člověk KRISTUS JEŽÍŠ, tedy ani žádná Marie, svatí nebo třeba ten mrtvý léčitel Bruno Groening. Faktem je, že i když jsem po té celoživotní zpovědi cítil obrovské ulehčení a když na nějakou dobu démonické projevy skrze praskání v pokoji úplně ustaly, po nějakém času se to začalo zase vracet a nechápal jsem s tím žádnou spojitost, protože jsem měl za to, že je všechno vyřešeno. Tehdy mi začalo svítat, vím že celou tu dobu mě Pán postupně vedl do úplné svobody. Když jsem si tyhle věci jasně vnitřně uvědomil, respektive kdy mě na to Pán poukázal, věděl jsem že musím z katolické církve odejít, protože jsem skutečně chtěl sloužit Bohu v pravdě. Odchod z katolické církve nebyl pro mě vůbec jednoduchý, celá moje rodina z mamčiné i taťkovy strany je totiž ryze katolického učení a mnoho jsem si skrze to vyslechl. Nakonec jsem ale odešel.


   Začal jsem posléze navštěvovat Apoštolskou církev, ve které jsem dodnes. Chtěl bych zdůraznit, že nejde zase tolik o denominaci, žádná církev není spásonosná a bez chyby, ale jde o to, aby se daná církev opírala výhradně o biblické učení a nepřidávala si jakékoliv svoje výhrady na úkor scestných věcí, které jdou mimo Bibli.


   Opět jsem činil pokání s pastorem ze všech věcí kterými jsem si prošel ať už z okultistického prostředí tak včetně věcí které jsem dělal u katolíků. Toto pokání jsem musel činit s pastorem vícekrát, protože jsem v některých oblastech ještě nebyl tolik pevný. Posléze se mě Pán na nedělních shromážděních začal silně vnitřně dotýkat, kdy jsem často jenom plakal a potom jsem cítil naprostou svobodu. Až tehdy jsem poznal svobodu v celé svoji výšce i šířce. Skutečně jsem poznal, že před Bohem musíme stát v pravdě a tato pravda je obsažena v Božím slově. Neodsuzuji žádného katolíka a není to ani mým záměrem, mám mezi katolíky mnoho přátel a vím, že naprostá většina z nich jsou upřímně věřící lidé, moji rodiče a moje rodina je ta nejlepší jakou si dokážu představit ve všech směrech, ale římskokatolické učení je skutečně v rozporu s Bohem a jeho slovem uvedeném v Bibli. Když jsem tehdy navštěvoval ono léčitelství kde jsme povolávali na pomoc zemřelého Bruna, navazovali jsme tak nevědomě kontakt s démonem. Když se člověk modlí k mrtvým „svatým“ , Marii, děje se naprosto to samé, člověk tak nevědomě vchází do kontaktu s démony a věřte mi Bůh rozhodně nechce, abychom měli co do činění se satanem a jeho padlými anděly.

 

   Na internetu jsem narazil na video, které pojednává o zjeveních „Marie“, která jsou následně dávána do kontrastu s pravdami stojících v Bibli, určitě stojí za shlédnutí: http://www.tv7.cz/?vid=646
 

   Závěrem bych chtěl skončit slovy z prvního listu Jana, páté kapitoly 21. verše ,,Vyvarujte se model, drazí!“ Nechť Vám Pán žehná.
 

       Josef

1 1 1 1 1 Hodnocení 4.14 (7 hlasů)