Právě jste zavítali na stránky věnované Bohu a zážitkům s ním, biblickým rozborům některých témat, varováním před nebezpečím okultních praktik, "praktickým" úvahám a námětům k zamyšlení, tématu osvobození od závislostí a nutkání, testům biblických znalostí, namluveným vyučováním, návodům k biblickým programům apod. Pevně věřím, že tyto stránky pomohou alespoň některým uvědomit si realitu Boží existence a duchovního světa, poznat smysl života, pochopit některé duchovní zákonitosti nebo přijmout uzdravení, vysvobození apod.


   V žalmu 105, v pátém verši říká žalmista: "Připomínejte divy, jež vykonal (Bůh), jeho zázraky a rozsudky jeho úst". Přál bych si, aby tyto stránky byly povzbuzením pro ty, kteří procházejí nějakou zkouškou (a zdá se jim, že Bůh a Jeho pomoc je v nedohlednu), svědectvím o Boží lásce a moci pro ty, kteří ještě Boha neznají, a pro všechny připomínkou, že Bůh je stále stejný (stále ještě je všemocný, všudypřítomný, vševědoucí a milující).


   Stránky jsou určeny pro každého, kdo touží najít pravdu a pro tento účel jsou navrženy. Všechny články jsou podkládány verši z Písma, odkazy jsou aktivní (odkazy na Český studijní překlad formou lightboxu, s možností zobrazení celé kapitoly pro kontrolu a pochopení kontextu). Cílem je pokud možno podrobný a nezaujatý rozbor Písma (bible) - server neprezentuje učení žádné křesťanské denominace. Pro ty, kteří mne kvůli používání Božího jména považují za člena organizace Svědků Jehovových, chci říci, že tomu tak není a ani nikdy nebylo. Ostatně na obsahu stránek to jistě bude vidět. Boží jméno Jehova používám prostě proto, že je to Boží jméno (narozdíl od staročeské přezdívky Hospodin), protože si jej vážím a proto, že Bůh sám řekl, že si jej pod tímto jménem máme připomínat po všechny generace (Ex 3,15). 


   Pro každého, kdo si chce ověřit biblickou korektnost článků na tomto serveru, a pro každého, kdo chce studovat bibli opravdu do hloubky, jsem naprogramoval internetový biblický program SOB (Studijní on-line bible) - www.obohu.cz/bible. Momentálně tato aplikace obsahuje cca 240 překladů bible (22 českých) v 68 jazycích, nabízí možnost jednoduchého i pokročilého vyhledávání (celkem 9 typů), porovnávání libovolných překladů (i libovolného počtu), poslech cca 40 namluvených biblí, pohodlný výběr jazyka rozhraní a velikosti písma, možnost přímých odkazů na verše (či na rozsah veršů), jednoduchou možnost studia originálních textů (hebrejských a řeckých), propojení se slovníky (EN, CZ, DE, RU, ES, FR), morfologii řeckého textu (CZ, SK, EN, DE, PL, ES, FR, RU), možnost zobrazení/skrytí poznámek překladatelů, konkordance, komentáře, virtuální klávesnici, verzi pro mobilní telefony a další. K dispozici je i návod v PDF (CZ, EN, DE), podrobné video návody ve vysokém rozlišení a diskuzní fórum ve 3 jazycích (CZ, DE, EN).


Libor Diviš