Czech Study Bible Translation (CZ) - Acts - chapter 2

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Když nastal den Letnic, byli všichni spolu na jednom místě. 2Náhle se ozval zvuk z nebe, jako když se žene prudký vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. 3A ukázaly se jim jazyky jakoby z ohně, které se rozdělovaly, a na každém z nich se usadil jeden. 4Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat. 5V Jeruzalémě pobývali Židé, zbožní muži ze všech národů, které jsou pod nebem. 6A když se ozval ten zvuk, sešlo se mnoho lidí a byli zmateni, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. 7Všichni byli ohromeni a udiveně říkali: „Hle, což nejsou všichni ti, kteří tu mluví, Galilejci? 8Jak to, že každý z nás slyší svůj vlastní jazyk, ve kterém jsme se narodili? 9Parthové, Médové a Elamité, obyvatelé Mezopotámie, Judska a Kappadokie, Pontu a Asie, 10Frygie a Pamfylie, Egypta a oblastí Libye u Kyrény a návštěvníci z Říma, 11Židé i proselyté, Kréťané a Arabové: všichni je slyšíme mluvit našimi jazyky veliké věci Boží.“ 12Všichni z toho byli ohromeni a zmateni a jeden druhému říkali: „Co to má znamenat?“ 13Ale jiní se posmívali a říkali: „Jsou opilí.“ 14Petr se postavil spolu s jedenácti, pozvedl svůj hlas a přímo k nim promluvil: „Muži judští a všichni obyvatelé Jeruzaléma, toto ať je vám známo, vyslechněte pozorně má slova. 15Tito lidé nejsou opilí, jak se domníváte. Vždyť je devět hodin ráno. 16Ale toto je to, co je řečeno skrze proroka Jóela: 17‚I stane se v posledních dnech, praví Bůh, že vyleji ze svého Ducha na každé tělo; vaši synové a vaše dcery budou prorokovat, vaši mladíci budou vídat vidění a vaši starci budou mívat sny. 18I na své otroky a na své otrokyně v oněch dnech vyleji ze svého Ducha, a budou prorokovat. 19A dám divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi, krev a oheň a sloupy dýmu. 20Slunce se obrátí v temnotu a měsíc v krev, než přijde Pánův den, veliký a skvělý. 21I stane se, že každý, kdo bude vzývat Pánovo jméno, bude zachráněn.‘ “ 22„Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského, muže dosvědčeného vám od Boha mocnými činy, divy a znameními, které Bůh uprostřed vás skrze něho učinil, jak sami víte, 23tohoto muže, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění Božího, jste skrze ruce bezbožníků přibili na kříž a odstranili. 24Ale Bůh ho vzkřísil, zprostiv ho bolestí smrti, protože nebylo možné, aby byl od ní držen. 25Neboť David o něm říká: ‚Viděl jsem Pána stále před sebou, neboť je po mé pravici, abych nezakolísal; 26proto se mé srdce zaradovalo a můj jazyk se rozjásal, nadto i mé tělo bude přebývat v naději, 27neboť nezanecháš mou duši v podsvětí, aniž dáš svému Svatému uvidět zkázu. 28Oznámil jsi mi cesty života, naplníš mě radostí před svou tváří.‘ “ 29„Muži bratři, o patriarchovi Davidovi vám mohu směle říci, že zemřel a byl pohřben a jeho hrob je mezi námi až do dnešního dne. 30Byl to prorok a věděl, že se mu Bůh přísahou zavázal, že na jeho trůn posadí potomka z jeho beder; 31viděl do budoucnosti a promluvil o Kristově zmrtvýchvstání, když řekl, že jeho duše nebyla zanechána v podsvětí a jeho tělo nevidělo zkázu. 32Tohoto Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni jsme toho svědky. 33Když byl tedy vyvýšen pravicí Boží a přijal od Otce zaslíbeného Ducha Svatého, vylil to, co vy nyní vidíte i slyšíte. 34Neboť David nevystoupil na nebesa, ale sám říká: ‚Řekl Pán mému Pánu: Seď po mé pravici, 35dokud nepoložím tvé nepřátele za podnož tvých nohou.‘ 36Ať tedy všechen dům Izraele s jistotou ví, že Bůh učinil toho Ježíše, kterého jste vy ukřižovali, i Pánem i Mesiášem. “ 37Když to uslyšeli, byli hluboce zasaženi v srdci a řekli Petrovi i ostatním apoštolům: „Co máme dělat, muži bratři?“  38Petr jim řekl: „ Učiňte pokání a každý z vás ať se dá pokřtít na základě jména Ježíše Mesiáše na odpuštění svých hříchů, a přijmete dar Ducha Svatého.  39Neboť to zaslíbení platí vám a vašim dětem i všem, kteří jsou daleko a které si povolá Pán, náš Bůh.“ 40A ještě mnoha jinými slovy to dosvědčil a vyzýval je: „Zachraňte se z tohoto zvráceného pokolení!“ 41Ti, kteří radostně přijali jeho slovo, byli pokřtěni a toho dne bylo přidáno asi tři tisíce duší. 42Vytrvale zůstávali v učení apoštolů a ve společenství, v lámání chleba a modlitbách. 43Každé duše se zmocňoval strach; skrze apoštoly se v Jeruzalémě dálo mnoho divů a znamení a na všech byl veliký strach. 44Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. 45Prodávali svá zboží a majetky a dělili je mezi všechny, jak kdo potřeboval. 46Denně zůstávali jednomyslně v chrámě, po domech lámali chléb a přijímali pokrm s veselím a prostotou srdce. 47Chválili Boha a byli oblíbeni u všeho lidu. A Pán k jejich společenství denně přidával ty, kteří byli zachraňováni.


Carl Heinrich Riegers - Comments (GER)
(1-21) - Die ersten Gläubigen empfangen die Gabe des Heiligen Geistes, und dem ersten Unglauben und Spötterei darüber wird das Maul durch Petrus gestopft, unter Berufung auf Joels Weissagung. Bei der Wahrheit GOttes und bei seinem Gnadenrat, die Menschen zur Erkenntnis derselben zu bringen, heißt es mit besonderem Nachdruck: Ein Tag sagt es dem Anderen, und eine Nacht tut es kund der anderen. Der Pfingsttag Alten Testaments, oder der fünfzigste Tag vom Ausgang der Kinder Israel aus ägypten, ward durch die ansehnliche Gebung des Gesetzes ausgezeichnet; und der Pfingsttag Neuen Testaments brachte nun den Geist, der das Gesetz ins Herz schreibt, und solche Leute aus uns macht, die in GOttes Geboten wandeln, seine Rechte halten, und darnach tun. Was haben diese beiderlei Tage einander zu sagen gehabt? Der Eine sagte was noch nachkommen müsse, bis GOttes Absicht an den Menschen erreicht werde; und da der Andere erfüllt war, so hieß es nun: Es ist geschehen. Nun findet sich die Frucht und der Segen von allen vorhergehenden Tagen des Fleisches JEsu, und auch von seinem Eingang in die Herrlichkeit. Daß GOtt auch solche Tage beibehalten, und sie in eine solche Beziehung aufeinander gesetzt hat, ist dem Glauben sehr förderlich: Denn diese Gleichheit in den Wegen und Werken GOttes hilft unserer Schwachheit auf. Deswegen sind auch wir es unserer Nachkommenschaft schuldig, durch die Feier solcher Tage den Glauben und das Nachdenken über die Werke GOttes zu unterhalten; wie GOtt öfters bei Einsetzung der Festzeiten und Gebräuche seine Absicht auf das nachwachsende Geschlecht blicken läßt, daß man diesem auf seine Nachfrage Bescheid geben könne. Auflösen und Abschaffen ist keine Kunst, aber erfüllen und zum rechten Zweck lenken, ist etwas anderes. Auch mit derPfingst gabe bewies noch der HErr JEsus, daß Er gekommen sei zuerfüllen . Zeiten der Verheißung gingen freilich voran, das Warten darauf war lang; aber die Erfüllung kam dann schnell. O was haben die dreißig Jahre des Wandels Christi in der Welt, und die nächsten dreißig Jahre darauf für eine änderung nach sich gezogen? Wie schnell kann GOtt zum Zweck kommen? Den Himmel offen sehen, und von dorther himmlische Kräfte zu genießen bekommen, war von langem her zum Zeichen der gesegneten Zeiten Christi gemacht; sonderlich aber, nachdem sie ihn dorthin auffahren sahen, und von dort auch seiner zu gewarten verständigt wurden, so ward Er ihnen damit zum Augenmerk gemacht, daß sie auch am Pfingsttage bald bemerkten, was ihnen von dorther zukam. Auch unter dem Wind eine andringende himmlische Kraft zu vermuten, waren sie schon angeleitet durch das von dem HErrn JEsu selbstJoh. 20 vorgenommene Anblasen. Hier war es gewaltiger, weil nun das mit Gewalt herandringende Himmelreich einen kräftigeren Antrag erforderte. Das ganze Haus, da sie saßen, war ein namhaftes, zunächst an den Tempel anstoßendes, und zu demselben gerechnetes Gebäude, woselbst sie ihr Wesen hatten( Luk. 24:53) . Die über jedem erschienenenFeuerflämmlein in Gestalt gespaltener Zungen waren wieder ein neues Bild von einer sehr durchdringenden und dabei reinigenden und läuternden Kraft; und auch auf das waren sie vorbereitet, da es in der Verheißung hieß: Mit dem Heiligen Geist und Feuer getauft werden. Durch die Zerstreuung der Juden unter alle Völker, das ihrerseits eine Strafe für sie war, hat GOtt doch schon von weitem her die Brücke zubereitet, mit der Ausbreitung des Evangeliums sein Reich unter allen Völkern anzulegen, und es wurde wirklich in beider Herzen Manches dazu vorbereitet. Deswegen nahm sich auch gleich der Pfingstgeist dieses große Feld zu bearbeiten vor. So viel Außerordentliches hierbei vorkam, so wenig ging etwas Unordentliches vor, sondern der Anfang wurde mit einem Aussprechen der großen Taten GOttes gemacht; vermutlich wie Zacharias oder Maria in ihren Lobgesängen Altes und Neues zusammengenommen haben. Von da an aber trat Petrus besonders auf, und gab einen umständlichen Bericht, wie der jetzige Vorgang nach dem Wort der Weissagung anzusehen sei, und wie er sich auch an das anschließe, was nächst zuvor in Jerusalem sich begeben hatte. Petrus wählt in des Geistes Licht und Kraft schicklich die Stelle, welche die ganze Zeit von diesem Pfingsttag bis auf den jüngsten Tag zusammenfaßt, und in das göttliche Erbarmen über die Not alles Fleisches weißt, die GOtt darunter angesehen, und deren Er auf solche Weise zu Hilfe kommen wollte, nachdem der Fluch am Kreuz weggenommen, und also einem solchen Segen und Gemeinschaft Raum gemacht war. Deswegen auch alle Erweisungen des Geistes und seiner Kräfte in ihm nichts zum Großtun oder Spielen, sondern zur Erstattung unserer Mängel, und Ausrüstung zum Dienst im Reich GOttes eingerichtet waren. Daß aber Petrus bei der Anführung dieses prophetischen Wortes auch das Letzte von Blut, Feuer und Rauchdampf nicht zurückläßt, bestätigt, was auch sonst in der Haushaltung GOttes oft vorkommt, daß große Gnadenerweisungen und endliche Zorngerichte oft mehr zusammenstoßen, oder der Baum, an dem man noch am meisten arbeitet, beim Ausbleiben der Frucht dem Umgehauenwerden am nächsten sein kann; welche Betrachtung also billig hier gezogen wird, um eine Bewegursache abzugeben, dem Geist desto mehr Raum zu lassen. Denn um Errettung und Seligwerden, beim Anrufen des Namens des HErrn, ist es ja doch allermeist zu tun. Auch Gesichte und Träume werden zur Rettung, zur Unterweisung in einer Not verliehen, sind oft eine Erquickung auf ein Notgebet, darüber man eingeschlafen.

(22-36) - Nähere Nachricht von der Gabe des Heiligen Geistes, wie sie von dem - nach seinem Leiden und Tode erhöhten JEsu herkomme, was für bedenkliche Tage also vorangegangen, ehe der Tag der Pfingsten erfüllt war. JEsus von Nazareth, und die Verklärung desselben machte freilich vom Pfingsttag an den Hauptinhalt aller Predigten aus, wie auch dieses Muster zu erkennen gibt. Daher flossen in den Pfingstvorträgen Passions = Ostern = und Himmelfahrts = Predigten zusammen; denn der Pfingstsegen hängt von Christi Tod, Auferstehung und Himmelfahrt ab, und verklärt jedes. Noch jetzt kann einer seinen gesunden oder verdorbenen Geschmack, seine Lust zur Wahrheit, oder seinen Hang zur Eitelkeit daran prüfen, wie lieb oder widrig, brauchbar oder zwecklos es ihm vorkommt, wenn in der Predigt Alles aus dem Halten an JEsu Namen gemacht wird. Gar schicklich erneuert Petrus in ihrer aller Gewissen dasjenige, worunter JEsus aus seinen vorigen Worten und Taten als ein Mann von GOtt bewiesen war. So haften noch in eines Jeden Gewissen einige Züge GOttes, an denen man das Evangelium anknüpfen kann. Im Hinblick auf das, was ihnen das ärgerlichste und Anstößigste sein möchte, oder wodurch sie am weitesten im Vertrauen zurückgeschlagen werden könnten, nämlich das Kreuz, und ihrem an dessen Bereitung genommenen Anteil, verwahrt er sie durch den Blick auf GOttes Rat und Vorsatz, der unter der ganzen Sache waltete, und auf das Ende, so GOtt nun auch daran machte. Was sie aber auch sich darunter herausgenommen und damit übernommen, das mußte ihnen doch auch gesagt werden. O in was können auch gottesfürchtige Leute unter der Meinung, sie tun GOtt einen Dienst daran, hineingeraten? Die vor eingebildeter Heiligkeit und Reinheit nicht in das Richthaus des Pilatus hineingehen wollten, und doch JEsu Blut übernahmen. Wo müßte einen eine solche Blindheit, und der damit angerichtete Schaden hinunter drücken, wenn einem nicht ein Strahl von GOttes heimlicher, zu unserer Seligkeit verordneten Weisheit aufginge? Wenn nicht der HErr JEsus, den man an das Kreuz gebracht, von GOtt selbst einem zum Gnadenstuhl und Versöhnungsschirm oder Christ und HErrn vorgestellt würde? Aus dem, was der Geist hier dem Petrus zur Verklärung des ganzen Laufs JEsu auszusprechen gab, und aus der öffnung der vorigen Schrift, die von ihm gesagt war, läßt sich noch jetzt ein vergnüglicher Glaubensgrund nehmen zu einer vollständigen Erkenntnis Christi. Unter dem ganzen Lebens = und Leidenslauf JEsu war freilich seines himmlischen Vaters Rat sein beständiges Augenmerk, der Grund alles Vertrauens, alles Gehorsams, die Stärkung aller Geduld. Da mochten sich Erschütterungen erheben woher sie wollten; so war Er davon nicht zu bewegen. Das ist es auch, was an seinem ganzen Opfer vornehmlich zum süßen Geruch vor seinem Vater gediehen. Wer sich nun in diese Gemeinschaft berufen läßt, und mit diesem Durchbrecher, dem der Vater den Weg zum Leben kund getan hat, sich ins Ringen und Durchdringen gibt, keine andere als die - durch Leiden ausgeborene Freude sucht, des Vaters Angesicht zum Leitstern und Ziel seines verordneten Laufs behält, der kommt auch durch Tod und Hölle, und durch alle dorther an uns dringende Furcht und Schrecken durch, und erfährt es, daß er an dem HErrn JEsu einen HErrn und Christ hat: In der Erfüllung Alles dessen, was von Ihm zuvor gesagt war, den Christ; und in der Erwartung alles dessen, was Er einem nun in seiner Herrlichkeit gewähren kann, den HErrn. Daraus, daß Du uns, HErr JEsus, vor Augen bist, laß uns wahre Freude, und in derselben den Anfang ewigen Lebens haben, und die Versicherung, daß wir einst bei Dir daheim sein werden allezeit.

(37-47) - Wie viel durch diese erste Pfingstpredigt seien gewonnen, und in welch heiliges Leben diese ersten Gläubigen seien eingeleitet worden. Die zwei Stachel in Petri Pfingstpredigt: Ihr habt Ihn getötet, und GOtt hat Ihn zu einem HErrn und Christ gemacht, hatten freilich etwas Durchdringendes, das Herz Angreifendes, und zugleich Erweichendes, den Unmut Verhütendes. Man kann es schon jenem Ausdruck Jesaja 53 anspüren, wie daselbst die glaubensvolle Reue ausgedrückt wird, in welcher die - vom ärgernis am Kreuz Erretteten ihre Blindheit bekennen und sagen würden: Wir hielten Ihn für den, der von GOtt geschlagen und gemartert wäre, wir hatten Wohlgefallen an seinem Tod, meinten, GOtt wolle seinem fälschlich angemaßten Ansehen damit ein Ende machen; aber nun geht es uns anders auf, was GOtt für einen Rat unter dieser Sache gehabt hat, wie Er Ihn um unserer Sünden willen zerschlagen, aber auch aus Angst und Gericht genommen hat, und Ihm nun für die Hingabe Seines Lebens eine große Menge zur Beute geben will. Nach einer solchen heilsamen Erschütterung und über die darunter vorgebrachte Frage: Was sollen wir tun? weist sie nun Petrus in die Buße und ganze Veränderung ihres Sinnes hinein; sonderlich daß sie die auf den Namen JEsu vorher gelegte Schmach zurücknehmen, und bei der Taufe auf diesen Namen Ihm die Ehre geben, darin Ihn GOtt nun gesetzt hat, als den Namen, bei dessen Anrufung man selig werden soll. Davon verspricht er ihnen Vergebung der Sünden, als das Hauptgut des Neuen Testaments, und bei derselben dann weitere Gemeinschaft mit GOtt, und zu deren Pfand die Gabe des Heiligen Geistes. Alles zusammen legt er ihnen als eine schon von den Vätern her zugedachte Gnade vor, an deren sorgfältigen Anwendung sie sich aber nicht verkürzen sollen, weil GOtt jetzt doch etwas Neues damit zu schaffen vorhabe. Daß, mit Vorbeigehung Anderer zu ihrem Ermahnen gebrachten Vorstellungen, das:Laßt euch helfen von solchen unartigen Leuten , angeführt wird, gibt zu erkennen, daß es besonders nötig sei, die aus dem Wort GOttes aufgehenden ersten Sämlein vor dem Zertreten durch Andere zu bewahren. Die Menschen nehmen sich gar eine leidige Macht über einander heraus: darum muß man die, die sich in so ein ungebührliches Ansehen setzen wollen, desto mehr herabsetzen, und ihre Unart und die Notwendigkeit, sich von ihnen loszureißen, desto nachdrücklicher betreiben. Das annehmungswürdige Wortgern annehmen , das gibt endlich den Ausschlag; bei der reichlichsten und in manchem Betracht außerordentlichen Gnade hat doch kein eigentlicher Zwang statt, sondern gern annehmen entscheidet den überschritt zu denen, die selig werden. Und eben so ist das Bleiben an der Lehre, oder an dem mit Freuden angenommenen Wort der Grund aller dauerhaften Einigkeit und Gemeinschaft. Unter demBrotbrechen wird vermutlich auch die Begehung des Heiligen Abendmahls angedeutet, als die anfangs mit dem mäßigen Genuß einer sonstigen Mahlzeit verknüpft war, welches zugleich dazu diente, daß man über dieses Geheimnis noch eine Weile eine Decke der Verborgenheit ausbreiten konnte.
Von derGemeinschaft der Güter weiß man nur bei der Gemeinde zu Jerusalem, bei welcher der besondere Umstand vorwaltete, daß wegen der nahe kommenden Zerstörung Jerusalems auch ihre zeitliche Habe noch wohl angewendet, und sie zu einer desto schnelleren Flucht, ohne sich nach etwas umzusehen, vorbereitet werden sollte. ImGebrauch des Tempels richteten sie sich nach dem, wo GOtt ihnen selber mit Behandlung dieses Hauses voranging. So lange Er es noch stehen ließ, so bedienten sie sich seiner auch: doch fingen sie schon an, sich daneben an dieVersammlungen in den Häusern zu gewöhnen.Friede und Einfältigkeit des Herzens ist eine besondere Frucht des Geistes Christi. Wie viel Phantasie und Zeremoniell hat der Weltgeist auch in kirchliche Verhandlungen gebracht! Zur ersten Gründung kann GOtt manchem seiner Werke auch Gnade bei Anderen schenken. Wenn es aber damit wieder umschlägt, so muß man es sich nicht befremden lassen.


Display settings Display settings JehošuaJehošua