Czech Study Bible Translation (CZ)Ephesians - 4. chapter - Ephesians - chapter 4

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Prosím vás tedy já, vězeň v Pánu, abyste vedli život hodný toho povolání, které jste obdrželi, 2s veškerou pokorou a mírností, s trpělivostí se navzájem snášeli v lásce 3a usilovali zachovávat jednotu Ducha ve svazku pokoje. 4Je jedno tělo a jeden Duch, jakož jste byli i povoláni v jedné naději svého povolání; 5jeden Pán, jedna víra, jeden křest; 6jeden Bůh a Otec všech, ten nade všemi, skrze všechny a ve všech nás. 7Ale každému z nás byla dána milost podle míry Kristova obdarování. 8Proto praví: ‚Vystoupil do výše, odvedl s sebou zajatce a dal dary lidem.‘ 9Co jiného znamená ‚vystoupil‘, než že nejprve i sestoupil do nejnižších částí země? 10Ten, jenž sestoupil, je také ten, jenž vystoupil vysoko nad všechna nebesa, aby naplnil všechno. 11A on dal jedny apoštoly, jiné proroky, některé evangelisty, jiné pastýře a učitele, 12aby připravili svaté k dílu služby, k vybudování těla Kristova, 13dokud nedospějeme všichni k jednotě víry a plného poznání Syna Božího, v dospělého muže, v míru postavy Kristovy plnosti, 14abychom již více nebyli jako děti, zmítáni vlnami a hnáni každým větrem učení v lidské nestálosti, v chytráctví k nastražené cestě bludu, 15nýbrž abychom byli pravdiví v lásce a rostli všemi způsoby v toho, který je hlavou, v Krista. 16Z něho celé tělo, spojované a držené pohromadě pomocí každého kloubu podpory, která je podle činnosti a míry jedné každé části, bere výživu pro svůj růst ke svému vybudování v lásce. 17Toto tedy pravím a dosvědčuji v Pánu, abyste již nežili tak, jako žijí pohané, v marnosti své mysli. 18Mají zatemněné myšlení a jsou odcizeni od Božího života pro nevědomost, která je v nich kvůli zatvrzelosti jejich srdce. 19Otupěli a oddali se bezuzdnosti, aby s nenasytností páchali každý druh nečistoty. 20Vy však jste se o Kristu takto neučili, 21pokud jste jej vskutku slyšeli a byli v něm vyučeni tak, jak je pravda v Ježíši, 22že totiž máte odložit toho starého člověka, který žije podle dřívějšího způsobu života a hyne v klamných žádostech, 23obnovovat se duchem své mysli 24a obléknout toho nového člověka, který byl stvořen podle Boha ve spravedlnosti a svatosti pravdy. 25Proto odložte lež a ‚mluvte pravdu každý se svým bližním,‘ neboť jsme údy téhož těla.  26‚Hněvejte se, a nehřešte;‘ slunce ať nezapadá nad vaším hněvem.   27Nedávejte místo Ďáblu.  28Zloděj ať již nekrade, ale ať raději pracuje a dělá vlastníma rukama něco dobrého, aby měl co dávat tomu, kdo má nedostatek. 29Z vašich úst ať nevychází žádné špatné slovo, nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo milost těm, kdo je slyší. 30A nezarmucujte Ducha Svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dni vykoupení. 31Všechna hořkost, zuřivost, hněv, křik a rouhání ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatností. 32Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám.


Jamieson Fausset Brown Bible Commentary
 1   EXHORTATIONS TO CHRISTIAN DUTIES RESTING ON OUR CHRISTIAN PRIVILEGES, AS UNITED IN ONE BODY, THOUGH VARYING IN THE GRACES GIVEN TO THE SEVERAL MEMBERS, THAT WE MAY COME UNTO A PERFECT MAN IN CHRIST. (Eph. 4:1-32)
Translate, according to the Greek order, "I beseech you, therefore (seeing that such is your calling of grace, the first through third chapters) I the prisoner in the Lord (that is, imprisoned in the Lord's cause)." What the world counted ignominy, he counts the highest honor, and he glories in his bonds for Christ, more than a king in his diadem [THEODORET]. His bonds, too, are an argument which should enforce his exhortation.
vocation--Translate, "calling" to accord, as the Greek does, with "called" (Eph 4:4; Eph 1:18; Rom 8:28, Rom 8:30). Col 3:15 similarly grounds Christian duties on our Christian "calling." The exhortations of this part of the Epistle are built on the conscious enjoyment of the privileges mentioned in the former part. Compare Eph 4:32, with Eph 1:7; Eph 5:1 with Eph 1:5; Eph 4:30, with Eph 1:13; Eph 5:15, with Eph 1:8.

 2   lowliness--In classic Greek, the meaning is meanness of spirit: the Gospel has elevated the word to express a Christian grace, namely, the esteeming of ourselves small, inasmuch as we are so; the thinking truly, and because truly, therefore lowlily, of ourselves [TRENCH].
meekness--that spirit in which we accept God's dealings with us without disputing and resisting; and also the accepting patiently of the injuries done us by men, out of the thought that they are permitted by God for the chastening and purifying of His people (2Sam 16:11; compare Gal 6:1; 2Tim 2:25; Titus 3:2). It is only the lowly, humble heart that is also meek (Col 3:12). As "lowliness and meekness" answer to "forbearing one another in love" (compare "love," Eph 4:15-Eph 4:16), so "long-suffering" answers to (Eph 4:4) "endeavoring (Greek, 'earnestly' or 'zealously giving diligence') to keep (maintain) the unity of the Spirit (the unity between men of different tempers, which flows from the presence of the Spirit, who is Himself 'one,' Eph 4:4) in (united in) the bond of peace" (the "bond" by which "peace" is maintained, namely, "love," Col 3:14-Col 3:15 [BENGEL]; or, "peace" itself is the "bond" meant, uniting the members of the Church [ALFORD]).

 4   In the apostle's creed, the article as to THE CHURCH properly follows that as to THE HOLY GHOST. To the Trinity naturally is annexed the Church, as the house to its tenant, to God His temple, the state to its founder [AUGUSTINE, Enchiridion, c. 15]. There is yet to be a Church, not merely potentially, but actually catholic or world-wide; then the Church and the world will be co-extensive. Rome falls into inextricable error by setting up a mere man as a visible head, antedating that consummation which Christ, the true visible Head, at His appearing shall first realize. As the "SPIRIT" is mentioned here, so the "LORD" (Jesus), Eph 4:5, and "GOD the Father," Eph 4:6. Thus the Trinity is again set forth.
hope--here associated with "the Spirit," which is the "earnest of our inheritance" (Eph 1:13-Eph 1:14). As "faith" is mentioned, Eph 4:5, so "hope" here, and "love," Eph 4:2. The Holy Spirit, as the common higher principle of life (Eph 2:18, Eph 2:22), gives to the Church its true unity. Outward uniformity is as yet unattainable; but beginning by having one mind, we shall hereafter end by having "one body." The true "body" of Christ (all believers of every age) is already "one," as joined to the one Head. But its unity is as yet not visible, even as the Head is not visible; but it shall appear when He shall appear (John 17:21-John 17:23; Col 3:4). Meanwhile the rule is, "In essentials, unity; in doubtful questions, liberty; in all things, charity." There is more real unity where both go to heaven under different names than when with the same name one goes to heaven, the other to hell. Truth is the first thing: those who reach it, will at last reach unity, because truth is one; while those who seek unity as the first thing, may purchase it at the sacrifice of truth, and so of the soul itself.
of your calling--the one "hope" flowing from our "calling," is the element "IN" which we are "called" to live. Instead of privileged classes, as the Jews under the law, a unity of dispensation was henceforth to be the common privilege of Jew and Gentile alike. Spirituality, universality, and unity, were designed to characterize the Church; and it shall be so at last (Isa 2:2-Isa 2:4; Isa 11:9, Isa 11:13; Zeph 3:9; Zech 14:9).

 5   Similarly "faith" and "baptism" (the sacramental seal of faith) are connected (Mark 16:16; Col 2:12). Compare 1Cor 12:13, "Faith" is not here that which we believe, but the act of believing, the mean by which we apprehend the "one Lord." "Baptism" is specified, being the sacrament whereby we are incorporated into the "one body." Not the Lord's Supper, which is an act of matured communion on the part of those already incorporate, "a symbol of union, not of unity" [ELLICOTT]. In 1Cor 10:17, where a breach of union was in question, it forms the rallying point [ALFORD]. There is not added, "One pope, one council, one form of government" [Cautions for Times]. The Church is one in unity of faith (Eph 4:5; Jude 1:3); unity of origination (Eph 2:19-Eph 2:21): unity of sacraments (Eph 4:5; 1Cor 10:17; 1Cor 12:13): unity of "hope" (Eph 4:4; Titus 1:2); unity of charity (Eph 4:3): unity (not uniformity) of discipline and government: for where there is no order, no ministry with Christ as the Head, there is no Church [PEARSON, Exposition of the Creed, Article IX].

 6   above--"over all." The "one God over all" (in His sovereignty and by His grace) is the grand source and crowning apex of unity (Eph 2:19, end).
through all--by means of Christ "who filleth all things" (Eph 4:10; Eph 2:20-Eph 2:21), and is "a propitiation" for all men (1John 2:2).
in you all--The oldest manuscripts omit "you." Many of the oldest versions and Fathers and old manuscripts read, "in us all." Whether the pronoun be read or not, it must be understood (either from the "ye," Eph 4:4, or from the "us," Eph 4:7); for other parts of Scripture prove that the Spirit is not "in all" men, but only in believers (Rom 8:9, Rom 8:14). God is "Father" both by generation (as Creator) and regeneration (Eph 2:10; Jas 1:17-Jas 1:18; 1John 5:1).

 7   But--Though "one" in our common connection with "one Lord, one faith, &c., one God," yet "each one of us" has assigned to him his own particular gift, to be used for the good of the whole: none is overlooked; none therefore can be dispensed with for the edifying of the Church (Eph 4:12). A motive to unity (Eph 4:3). Translate, "Unto each one of us was the grace (which was bestowed by Christ at His ascension, Eph 4:8) given according to," &c.
the measure--the amount "of the gift of Christ" (Rom 12:3, Rom 12:6).

 8   Wherefore--"For which reason," namely, in order to intimate that Christ, the Head of the Church, is the author of all these different gifts, and that giving of them is an act of His "grace" [ESTIUS].
he saith--God, whose word the Scripture is (Ps 68:18).
When he ascended--GOD is meant in the Psalm, represented by the ark, which was being brought up to Zion in triumph by David, after that "the Lord had given him rest round about from all his enemies" (2Sa. 6:1-7:1; 1Ch. 15:1-29). Paul quotes it of CHRIST ascending to heaven, who is therefore GOD.
captivity--that is, a band of captives. In the Psalm, the captive foes of David. In the antitypical meaning, the foes of Christ the Son of David, the devil, death, the curse, and sin (Col 2:15; 2Pet 2:4), led as it were in triumphal procession as a sign of the destruction of the foe.
gave gifts unto men--in the Psalm, "received gifts for men," Hebrew, "among men," that is, "thou hast received gifts" to distribute among men. As a conqueror distributes in token of his triumph the spoils of foes as gifts among his people. The impartation of the gifts and graces of the Spirit depended on Christ's ascension (John 7:39; John 14:12). Paul stops short in the middle of the verse, and does not quote "that the Lord God might dwell among them." This, it is true, is partly fulfilled in Christians being an "habitation of God through the Spirit" (Eph 2:22). But the Psalm (Ps 68:16) refers to "the Lord dwelling in Zion for ever"; the ascension amidst attendant angels, having as its counterpart the second advent amidst "thousands of angels" (Ps 68:17), accompanied by the restoration of Israel (Ps 68:22), the destruction of God's enemies and the resurrection (Ps 68:20-Ps 68:21, Ps 68:23), the conversion of the kingdoms of the world to the Lord at Jerusalem (Ps 68:29-Ps 68:34).

 9   Paul reasons that (assuming Him to be God) His ascent implies a previous descent; and that the language of the Psalm can only refer to Christ, who first descended, then ascended. For God the Father does not ascend or descend. Yet the Psalm plainly refers to God (Eph 4:8, Eph 4:17-Eph 4:18). It must therefore be GOD THE SON (John 6:33, John 6:62). As He declares (John 3:13), "No man hath ascended up to heaven, but He that came down from heaven." Others, though they did not previously descend, have ascended; but none save Christ can be referred to in the Psalm as having done so; for it is of God it speaks.
lower parts of the earth--The antithesis or contrast to "far above all heavens," is the argument of ALFORD and others, to show that this phrase means more than simply the earth, namely, the regions beneath it, even as He ascended not merely to the visible heavens, but "far above" them. Moreover, His design "that He might fill all things" (Eph 4:10, Greek, "the whole universe of things") may imply the same. But see on Eph 4:10 on those words. Also the leading "captive" of the "captive hand" ("captivity") of satanic powers, may imply that the warfare reached to their habitation itself (Ps 63:9). Christ, as Lord of all, took possession first of the earth the unseen world beneath it (some conjecture that the region of the lost is in the central parts of our globe), then of heaven (Acts 2:27-Acts 2:28). However, all we surely know is, that His soul at death descended to Hades, that is, underwent the ordinary condition of departed spirits of men. The leading captive of satanic powers here, is not said to be at His descent, but at His ascension; so that no argument can be drawn from it for a descent to the abodes of Satan. Acts 2:27-Acts 2:28, and Rom 10:7, favor the view of the reference being simply to His descent to Hades. So PEARSON in Exposition of the Creed (Phil 2:10).

 10   all heavens--Greek, "all the heavens" (Heb 7:26; Heb 4:14), Greek, "passed through the heavens" to the throne of God itself.
might fill--In Greek, the action is continued to the present time, both "might" and "may fill," namely, with His divine presence and Spirit, not with His glorified body. "Christ, as God, is present everywhere; as glorified man, He can be present anywhere" [ELLICOTT].

 11   Greek, emphatical. "Himself" by His supreme power. "It is HE that gave," &c.
gave some, apostles--Translate, "some to be apostles, and some to be prophets," &c. The men who filled the office, no less than the office itself, were a divine gift [EADIE]. Ministers did not give themselves. Compare with the list here, 1Cor 12:10, 1Cor 12:28. As the apostles, prophets, and evangelists were special and extraordinary ministers, so "pastors and teachers" are the ordinary stated ministers of a particular flock, including, probably, the bishops, presbyters, and deacons. Evangelists were itinerant preachers like our missionaries, as Philip the deacon (Acts 21:8); as contrasted with stationary "pastors and teachers" (2Tim 4:5). The evangelist founded the Church; the teacher built it up in the faith already received. The "pastor" had the outward rule and guidance of the Church: the bishop. As to revelation, the "evangelist" testified infallibly of the past; the "prophet," infallibly of the future. The prophet derived all from the Spirit; the evangelist, in the special case of the Four, recorded matter of fact, cognizable to the senses, under the Spirit's guidance. No one form of Church polity as permanently unalterable is laid down in the New Testament though the apostolical order of bishops, or presbyters, and deacons, superintended by higher overseers (called bishops after the apostolic times), has the highest sanction of primitive usage. In the case of the Jews, a fixed model of hierarchy and ceremonial unalterably bound the people, most minutely detailed in the law. In the New Testament, the absence of minute directions for Church government and ceremonies, shows that a fixed model was not designed; the general rule is obligatory as to ceremonies, "Let all things be done decently and in order" (compare Article XXXIV, Church of England); and that a succession of ministers be provided, not self-called, but "called to the work by men who have public authority given unto them in the congregation, to call and send ministers into the Lord's vineyard" [Article XXIII]. That the "pastors" here were the bishops and presbyters of the Church, is evident from Acts 20:28; 1Pet 5:1-2, where the bishops' and presbyters' office is said to be "to feed" the flock. The term, "shepherd" or "pastor," is used of guiding and governing and not merely instructing, whence it is applied to kings, rather than prophets or priests (Ezek 34:23; Jer 23:4). Compare the names of princes compounded of "pharnas," Hebrew, "pastor," Holophernes, Tis-saphernes (compare Isa 44:28).

 12   For--with a view to; the ultimate aim. "Unto."
perfecting--The Greek implies correcting in all that is deficient, instructing and completing in number and all parts.
for--a different Greek word; the immediate object. Compare Rom 15:2, "Let every one . . . please his neighbor for his good unto edification."
the ministry--Greek, "ministration"; without the article. The office of the ministry is stated in this verse. The good aimed at in respect to the Church (Eph 4:13). The way of growth (Eph 4:14-Eph 4:16).
edifying--that is, building up as the temple of the Holy Ghost.

 13   come in--rather, "attain unto." ALFORD expresses the Greek order, "Until we arrive all of us at the unity," &c.
faith and . . . knowledge--Full unity of faith is then found, when all alike thoroughly know Christ, the object of faith, and that in His highest dignity as "the Son of God" [DE WETTE] (Eph 3:17, Eph 3:19; 2Pet 1:5). Not even Paul counted himself to have fully "attained" (Phil 3:12-Phil 3:14). Amidst the variety of the gifts and the multitude of the Church's members, its "faith" is to be ONE: as contrasted with the state of "children carried about with EVERY WIND OF DOCTRINE." (Eph 4:14).
perfect man--unto the full-grown man (1Cor 2:6; Phil 3:15; Heb 5:14); the maturity of an adult; contrasted with children (Eph 4:14). Not "perfect men"; for the many members constitute but one Church joined to the one Christ.
stature, &c.--The standard of spiritual "stature" is "the fulness of Christ," that is, which Christ has (Eph 1:23; Eph 3:19; compare Gal 4:19); that the body should be worthy of the Head, the perfect Christ.

 14   Translate, "To the end that"; the aim of the bestowal of gifts stated negatively, as in Eph 4:13 it is stated positively.
tossed to and fro--inwardly, even without wind; like billows of the sea. So the Greek. Compare Jas 1:6.
carried about--with every wind from without.
doctrine--"teaching." The various teachings are the "winds" which keep them tossed on a sea of doubts (Heb 13:9; compare Matt 11:7).
by--Greek, "in"; expressing "the evil atmosphere in which the varying currents of doctrine exert their force" [ELLICOTT].
sleight--literally, "dice playing." The player frames his throws of the dice so that the numbers may turn up which best suit his purpose.
of men--contrasted with Christ (Eph 4:13).
and--Greek, "in."
cunning craftiness, whereby they lie in wait to deceive--Translate as Greek, "craftiness tending to the methodized system of deceit" ("the schemes of error") [ALFORD]. BENGEL takes "deceit," or "error," to stand for "the parent of error," Satan (compare Eph 6:11); referring to his concealed mode of acting.

 15   speaking the truth--Translate, "holding the truth"; "following the truth"; opposed to "error" or "deceit" (Eph 4:14).
in love--"Truth" is never to be sacrificed to so-called "charity"; yet it is to be maintained in charity. Truth in word and act, love in manner and spirit, are the Christian's rule (compare Eph 4:21, Eph 4:24).
grow up--from the state of "children" to that of "full-grown men." There is growth only in the spiritually alive, not in the dead.
into him--so as to be more and more incorporated with Him, and become one with Him.
the head-- (Eph 1:22).

 16   (Col 2:19).
fitly joined together--"being fitly framed together," as in Eph 2:21; all the parts being in their proper position, and in mutual relation.
compacted--implying firm consolidation.
by that which every joint supplieth--Greek, "by means of every joint of the supply"; joined with "maketh increase of the body," not with "compacted." "By every ministering (supplying) joint." The joints are the points of union where the supply passes to the different members, furnishing the body with the materials of its growth.
effectual working-- (Eph 1:19; Eph 3:7). According to the effectual working of grace in each member (or else, rather, "according to each several member's working"), proportioned to the measure of its need of supply.
every part--Greek, "each one part"; each individual part.
maketh increase--Translate, as the Greek is the same as Eph 4:15, "maketh (carrieth on) the growth of the body."

 17   therefore--resuming the exhortation which he had begun with, "I therefore beseech you that ye walk worthy," &c. (Eph 4:1).
testify in the Lord--in whom (as our element) we do all things pertaining to the ministry (1Thess 4:1 [ALFORD]; Rom 9:1).
henceforth . . . not--Greek, "no longer"; resumed from Eph 4:14.
other--Greek, "the rest of the Gentiles."
in the vanity, &c.--as their element: opposed to "in the Lord." "Vanity of mind" is the waste of the rational powers on worthless objects, of which idolatry is one of the more glaring instances. The root of it is departure from the knowledge of the true God (Eph 4:18-Eph 4:19; Rom 1:21; 1Thess 4:5).

 18   More literally, "Being darkened in their understanding," that is, their intelligence, or perceptions (compare Eph 5:8; Acts 26:18; 1Thess 5:4-5).
alienated--This and "darkened," imply that before the fall they (in the person of their first father) had been partakers of life and light: and that they had revolted from the primitive revelation (compare Eph 2:12).
life of God--that life whereby God lives in His own people: as He was the life and light in Adam before the irruption of death and darkness into human nature; and as He is the life in the regenerate (Gal 2:20). "Spiritual life in believers is kindled from the life itself of God" [BENGEL].
through--rather as Greek, "on account of the ignorance," namely, of God. Wilful ignorance in the first instance, their fathers not "choosing to retain God in their knowledge." This is the beginning point of their misery (Acts 17:30; Rom 1:21, Rom 1:23, Rom 1:28; 1Pet 1:14).
because of--"on account of."
blindness--Greek, "hardness," literally, the hardening of the skin so as not to be sensible of touch. Hence a soul's callousness to feeling (Mark 3:5). Where there is spiritual "life" ("the life of God") there is feeling; where there is not, there is "hardness."

 19   past feeling--senseless, shameless, hopeless; the ultimate result of a long process of "hardening," or habit of sin (Eph 4:18). "Being past hope," or despairing, is the reading of the Vulgate; though not so well supported as English Version reading, "past feeling," which includes the absence of hope (Jer 2:25; Jer 18:12).
given themselves over--In Rom 1:24 it is, "God gave them up to uncleanness." Their giving themselves to it was punished in kind, God giving them up to it by withdrawing His preventing grace; their sin thus was made their punishment. They gave themselves up of their own accord to the slavery of their lust, to do all its pleasure, as captives who have ceased to strive with the foe. God gave them up to it, but not against their will; for they give themselves up to it [ZANCHIUS].
lasciviousness--"wantonness" [ALFORD]. So it is translated in Rom 13:13; 2Pet 2:18. It does not necessarily include lasciviousness; but it means intemperate, reckless readiness for it, and for every self-indulgence. "The first beginnings of unchastity" [GROTIUS]. "Lawless insolence, and wanton caprice" [TRENCH].
to work all uncleanness--The Greek implies, "with a deliberate view to the working (as if it were their work or business, not a mere accidental fall into sin) of uncleanness of every kind."
with greediness--Greek, "in greediness." Uncleanness and greediness of gain often go hand in hand (Eph 5:3, Eph 5:5; Col 3:5); though "greediness" here includes all kinds of self-seeking.

 20   learned Christ-- (Phil 3:10). To know Christ Himself, is the great lesson of the Christian life: this the Ephesians began to learn at their conversion. "Christ," in reference to His office, is here specified as the object of learning. "Jesus," in Eph 4:21, as the person.

 21   If so be that--not implying doubt; assuming what I have no reason to doubt, that
heard him--The "Him" is emphatic: "heard Himself," not merely heard about Him.
taught by him--Greek, "taught IN HIM," that is, being in vital union with Him (Rom 16:7).
as the truth is in Jesus--Translate in connection with "taught"; "And in Him have been taught, according as is truth in Jesus." There is no article in the Greek. "Truth" is therefore used in the most comprehensive sense, truth in its essence, and highest perfection, in Jesus; "if according as it is thus in Him, ye have been so taught in Him"; in contrast to "the vanity of mind of the Gentiles" (Eph 4:17; compare John 1:14, John 1:17; John 18:37). Contrast John 8:44.

 22   That ye--following "Ye have been taught" (Eph 4:21).
concerning the former conversation--"in respect to your former way of life."
the old man--your old unconverted nature (Rom 6:6).
is corrupt according to the deceitful lusts--rather, "which is being corrupted ('perisheth,' compare Gal 6:8, 'corruption,' that is, destruction) according to (that is, as might be expected from) the lusts of deceit." Deceit is personified; lusts are its servants and tools. In contrast to "the holiness of the truth," Eph 4:24, and "truth in Jesus," Eph 4:21; and answering to Gentile "vanity," Eph 4:17. Corruption and destruction are inseparably associated together. The man's old-nature-lusts are his own executioners, fitting him more and more for eternal corruption and death.

 23   be renewed--The Greek (ananeousthai) implies "the continued renewal in the youth of the new man." A different Greek word (anakainousthai) implies "renewal from the old state."
in the spirit of your mind--As there is no Greek for "in," which there is at Eph 4:17, "in the vanity of their mind," it is better to translate, "By the Spirit of your mind," that is, by your new spiritual nature; the restored and divinely informed leading principle of the mind. The "spirit" of man in New Testament is only then used in its proper sense, as worthy of its place and governing functions, when it is one spirit with the Lord. The natural, or animal man, is described as "not having the Spirit" (Jude 1:19) [ALFORD]. Spirit is not in this sense attributed to the unregenerate (1Thess 5:23).

 24   put on the new man--Opposed to "the old man," which is to be "put off" (Eph 4:22). The Greek here (kainon) is different from that for "re-new-ed" (Eph 4:23). Put on not merely a renovated nature, but a new, that is, altogether different nature, a changed nature (compare Note,, see on Col 3:10).
after God, &c.--Translate, "Which hath been created (once for all: so the Greek aorist means: in Christ, Eph 2:10; so that in each believer it has not to be created again, but to be put on) after (the image of) God" (Gen 1:27; Col 3:10; 1Pet 1:15), &c. God's image in which the first Adam was originally created, is restored, to us far more gloriously in the second Adam, the image of the invisible God (2Cor 4:4; Col 1:15; Heb 1:3).
in righteousness--"IN" it as the element of the renewed man.
true holiness--rather, as the Greek, "holiness of the truth"; holiness flowing from sincere following of "the truth of God" (Rom 1:25; Rom 3:7; Rom 15:8): opposed to "the lusts of deceit" (Greek, Eph 4:22); compare also Eph 4:21, "truth is in Jesus." "Righteousness" is in relation to our fellow men, the second table of the law; "Holiness," in relation to God, the first table; the religious observance of offices of piety (compare Luke 1:75). In the parallel (Col 3:10) it is, "renewed in knowledge after the image," &c. As at Colosse the danger was from false pretenders to knowledge, the true "knowledge" which flows from renewal of the heart is dwelt on; so at Ephesus, the danger being from the corrupt morals prevalent around, the renewal in "holiness," contrasted with the Gentile "uncleanness" (Eph 4:19), and "righteousness," in contrast to "greediness," is made prominent.

 25   Wherefore--From the general character of "the new man," there will necessarily result the particular features which he now details.
putting away--Greek, "having put away" once for all.
lying--"falsehood": the abstract. "Speak ye truth each one with his neighbor," is quoted, slightly changed, from Zech 8:16. For "to," Paul quotes it "with," to mark our inner connection with one another, as "members one of another" [STIER]. Not merely members of one body. Union to one another in Christ, not merely the external command, instinctively leads Christians to fulfil mutual duties. One member could not injure or deceive another, without injuring himself, as all have a mutual and common interest.

 26   Be ye angry, and sin not--So the Septuagint, Ps 4:4. Should circumstances arise to call for anger on your part, let it be as Christ's "anger" (Mark 3:5), without sin. Our natural feelings are not wrong when directed to their legitimate object, and when not exceeding due bounds. As in the future literal, so in the present spiritual, resurrection, no essential constituent is annihilated, but all that is a perversion of the original design is removed. Thus indignation at dishonor done to God, and wrong to man, is justifiable anger. Passion is sinful (derived from "passio," suffering: implying that amidst seeming energy, a man is really passive, the slave of his anger, instead of ruling it).
let not the sun go down upon your wrath--"wrath" is absolutely forbidden; "anger" not so, though, like poison sometimes used as medicine, it is to be used with extreme caution. The sense is not, Your anger shall not be imputed to you if you put it away before nightfall; but "let no wrath (that is, as the Greek, personal 'irritation' or 'exasperation') mingle with your 'anger,' even though, the latter be righteous, [TRENCH, Greek Synonyms of the New Testament]. "Put it away before sunset" (when the Jewish day began), is proverbial for put it away at once before another day begin (Deut 24:15); also before you part with your brother for the night, perhaps never in this world to meet again. So JONA, "Let not night and anger against anyone sleep with you, but go and conciliate the other party, though he have been the first to commit the offense." Let not your "anger" at another's wickedness verge into hatred, or contempt, or revenge [VATABLUS].

 27   Neither give place--that is, occasion, or scope, to the devil, by continuing in "wrath." The keeping of anger through the darkness of night, is giving place to the devil, the prince of darkness (Eph 6:12).

 28   Greek, "Let him that stealeth." The imperfect or past tense is, however, mainly meant, though not to the exclusion of the present. "Let the stealing person steal no more." Bandits frequented the mountains near Ephesus. Such are meant by those called "thieves" in the New Testament.
but rather--For it is not enough to cease from a sin, but the sinner must also enter on the path that is its very opposite [CHRYSOSTOM]. The thief, when repentant, should labor more than he would be called on to do, if he had never stolen.
let him labour--Theft and idleness go together.
the thing which is good--in contrast with theft, the thing which was evil in his past character.
with his hands--in contrast with his former thievish use of his hands.
that he may have to give--"that he may have wherewith to impart." He who has stolen should exercise liberality beyond the restitution of what he has taken. Christians in general should make not selfish gain their aim in honest industry, but the acquisition of the means of greater usefulness to their fellow men; and the being independent of the alms of others. So Paul himself (Acts 20:35; 2Thess 3:8) acted as he taught (1Thess 4:11).

 29   corrupt--literally, "insipid," without "the salt of grace" (Col 4:6), so worthless and then becoming corrupt: included in "foolish talking" (Eph 5:4). Its opposite is "that which is good to edifying."
communication--language.
that which, &c.--Greek, "whatever is good."
use of edifying--literally, "for edifying of the need," that is, for edifying where it is needed. Seasonably edifying; according as the occasion and present needs of the hearers require, now censure, at another time consolation. Even words good in themselves must be introduced seasonably lest by our fault they prove injurious instead of useful. TRENCH explains, Not vague generalities, which would suit a thousand other cases equally well, and probably equally ill: our words should be as nails fastened in a sure place, words suiting the present time and the present person, being "for the edifying of the occasion" (Col 4:6).
minister--Greek, "give." The word spoken "gives grace to the hearers" when God uses it as His instrument for that purpose.

 30   grieve not--A condescension to human modes of thought most touching. Compare "vexed His Holy Spirit" (Isa 63:10; Ps 78:40); "fretted me" (Ezek 16:43 : implying His tender love to us); and of hardened unbelievers, "resist the Holy Ghost" (Acts 7:51). This verse refers to believers, who grieve the Spirit by inconsistencies such as in the context are spoken of, corrupt or worthless conversation, &c.
whereby ye are sealed--rather, "wherein (or 'in whom') ye were sealed." As in Eph 1:13, believers are said to be sealed "in" Christ, so here "in the Holy Spirit," who is one with Christ, and who reveals Christ in the soul: the Greek implies that the sealing was done already once for all. It is the Father "BY" whom believers, as well as the Son Himself, were sealed (John 6:27). The Spirit is represented as itself the seal (Eph 1:13, for the image employed, see on Eph 1:13). Here the Spirit is the element IN which the believer is sealed, His gracious influences being the seal itself.
unto--kept safely against the day of redemption, namely, of the completion of redemption in the deliverance of the body as well as the soul from all sin and sorrow (Eph 1:14; Luke 21:28; Rom 8:23).

 31   bitterness--both of spirit and of speech: opposed to "kind."
wrath--passion for a time: opposed to "tender-hearted." Whence BENGEL translates for "wrath," harshness.
anger--lasting resentment: opposed to "forgiving one another."
clamour--compared by CHRYSOSTOM to a horse carrying anger for its rider: "Bridle the horse, and you dismount its rider." "Bitterness" begets "wrath"; "wrath," "anger"; "anger," "clamor"; and "clamor," the more chronic "evil-speaking," slander, insinuations, and surmises of evil. "Malice" is the secret root of all: "fires fed within, and not appearing to by-standers from without, are the most formidable" [CHRYSOSTOM].

 32   (Luke 7:42; Col 3:12).
even as--God hath shown Himself "kind, tender-hearted, and forgiving to you"; it is but just that you in turn shall be so to your fellow men, who have not erred against you in the degree that you have erred against God (Matt 18:33).
God for Christ's sake--rather as Greek, "God in Christ" (2Cor 5:19). It is in Christ that God vouchsafes forgiveness to us. It cost God the death of His Son, as man, to forgive us. It costs us nothing to forgive our fellow man.
hath forgiven--rather as Greek, "forgave you." God has, once for all, forgiven sin in Christ, as a past historical fact.


Display settings Display settings JehošuaJehošua