Miloš Pavlík Translation - Genesis - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Miloš Pavlík Translation

Studijní charakter Pavlíkova překladu je zřetelný z bohatého poznámkového aparátu, v němž jsou obsaženy překladové varianty, textová kritika, lingvistické a teologické poznámky. Proto četba tohoto překladu je náročná, ale v důsledku ovšem obohacující. Miloš Pavlík ve své předmluvě píše, že: „Plné přesvědčení o Božím vdechnutí Písem vedlo k snaze překládati tak doslovně, jak jen bylo možno; bylo-li někde, ať v zájmu srozumitelnosti či pro vyhnutí přílišným jazykovým tvrdostem, záhodno podati překlad volnější — leckdy lze volnějším překladem vystihnouti smysl originálu lépe než překladem formálně doslovným — je doslovný překlad zpravidla uveden v poznámce pod čarou se značkou „D.“ („doslovně“).“ Výsledný překlad není tedy doslovný za každou cenu (na úkor srozumitelnosti). Spíše jde o snahu podat překlad výstižný (přesný), který se snaží vystihnout intence původního hebrejského a řeckého textu. Tuto snahu můžeme například vidět ve slovosledu, který – jak říká sám překladatel: „se na mnoha místech více než je snad v jiných překladech obvyklé odchýlil od slovosledu původního textu. To zejména proto, že slovosledem se zhusta vyjadřuje důraz na některé části věty, a to se v řečtině Nového Zákona namnoze děje jinak než v češtině.“

Překládání řeckých sloves věnoval M. Pavlík zvláště velkou péči. Zejména při snaze o „doslovný překlad“ musel řešit mnoho nesnází s řeckými slovesnými časy, které nemají vždy v češtině adekvátní ekvivalent. V těchto případech se M. Pavlík musel uchýlit k pomocným opisům, nebo rozvinutím do vedlejších vět. Pavlík si ve svém překladu dává práci s diferenciací pojmů; snaží se odlišit vzájemně si podobné pojmy (naopak není důsledně konkordantní v lexikální rovině). Z hlediska češtiny je nápadná určitá archaičnost Pavlíkovy řeči – mnoho přechodníků, časté užívání pasiva. Při překladu NZ přihlížel Pavlík k více vydáním řeckého textu. Zároveň prováděl i vlastní textovou kritiku ve vztahu k odchylným variantám. Předlohou pro SZ byl hebrejský (v některých knihách zčásti aramejský) tzv. „masoretský“ text, z něhož vychází většina překladů.

Elektronická verze kompletního překladu Bible vychází z podkladů tištěné verze nakladatelství Kvartus Media z roku 2014, v nichž byly provedeny drobné jazykové korektury, opraveny některé chyby v odkazech na verše a odkazy byly převedeny na úplné odkazy (kniha/kapitola/verš/číslo poznámky). Výsledkem je 136 000 aktivních poznámek ...

Copyright: Miloš Pavlík, Rostislav Pavlík; URL: www.pavlikrecords.sk, www.milos-pavlik.eu/cz/

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Miloš Pavlík Translation

display translators notes

1Na počátku stvořil Bůh nebesa a zem.2I stala se země pustotou a prázdnotou a nad tváří hlubiny nastala tma, a nad tváří vod se vznášející Boží Duch. 3A Bůh řekl: Nechť nastává světlo; i nastalo světlo 4a Bůh to světlo uviděl, že je dobré, i učinil Bůh rozlišení mezi světlem a mezi tmou.5A světlu dal Bůh název den a tmě dal název noc; i nastal večer a nastalo jitro, den první.6A Bůh řekl: Nechť vprostřed vod vzniká klenba a nechť je rozhraním mezi vodami a vodami.7A Bůh tu klenbu zřídil a učinil rozhraní mezi vodami, jež jsou vůči klenbě zespod, a mezi vodami, jež jsou vůči klenbě shora; a tak se stalo.8A té klenbě dal Bůh název nebesa; i nastal večer a nastalo jitro, den druhý.9A Bůh řekl: Nechť se vody zpod nebes shrnují na jedno místo a nechť se ukazuje souš; a tak se stalo.10A Bůh dal souši název země a souhrnu vod dal název moře; a Bůh uviděl, že to je dobré.11A Bůh řekl: Nechť země dává vyrůst mladému porostu, bylinstvu vysemeňujícímu se semenem, ovocnému stromoví rodícímu na zemi ovoce podle svého druhu, v němž bude jeho símě; a tak se stalo 12a země vydala mladý porost, bylinstvo vysemeňující se semenem podle svého druhu, a stromoví rodící ovoce, v němž bylo jeho símě, podle svého druhu. A Bůh uviděl, že to je dobré,13i nastal večer a nastalo jitro, den třetí.14A Bůh řekl: Nechť na klenbě nebes vznikají zdroje světla k rozlišení mezi dnem a mezi nocí; i budou za znamení a na určená období a na dni a léta 15a budou na klenbě nebes za zdroje světla k osvětlování na zemi; a tak se stalo 16a Bůh zřídil dva veliké zdroje světla, větší zdroj světla k ovládání dne a menší zdroj světla k ovládání noci, a hvězdy;17a Bůh je dal na klenbu nebes k osvětlování na zemi18a k vládě ve dne i v noci a k rozlišování mezi světlem a mezi tmou. A Bůh uviděl, že to je dobré,19i nastal večer a nastalo jitro, den čtvrtý.20A Bůh řekl: Nechť se vody rozhemžují hemžením živých bytostí a nad zemí na tváři klenby nebes nechť se rozlétá letounstvo.21A Bůh stvořil veliká vodní zvířata a všechny pohybující se živé bytosti, jimiž se zahemžily vody, podle jejich druhů, i všechno okřídlené letounstvo podle jeho druhu; a Bůh uviděl, že to je dobré.22A Bůh jim požehnal výrokem: Ploďte a množte se a naplňujte vody v mořích, a letounstvo nechť se množí na zemi.23I nastal večer a nastalo jitro, den pátý.24A Bůh řekl: Nechť země vydává živé bytosti podle jejich druhu, dobytek a plazivé tvorstvo a živočišstvo země podle jeho druhu; a tak se stalo 25a Bůh zhotovil živočišstvo země podle jeho druhu a dobytek podle jeho druhu a všechno plazivé tvorstvo půdy podle jeho druhu; a Bůh uviděl, že to je dobré.26A Bůh řekl: Zhotovujme člověka v náš obraz, podle naší podoby, a nechť mají moc nad rybami moře a nad letounstvem nebes a nad dobytkem a nad celou zemí a nade vším plazivým tvorstvem, plazícím se po zemi.27I stvořil Bůh člověka v svůj obraz, stvořil ho v obraz Boha, stvořil je mužským pohlavím a ženským pohlavím.28A Bůh jim požehnal a řekl jim Bůh: Ploďte a množte se a naplňujte zem a podmaňujte ji a mějte moc nad rybami moře a nad letounstvem nebes a nade vším živočišstvem pohybujícím se po zemi.29A Bůh řekl: Hle, dal jsem vám všechno bylinstvo vysemeňující se semenem, jež je na tváři celé země, a všechno stromoví, na němž je ovoce stromoví, vysemeňující se semenem; to vám bude potravou.30A všemu živočišstvu země a všemu letounstvu nebes a všemu pohybujícímu se po zemi, v čem je duše života, jsem dal za potravu všechnu zeleň bylinstva; a tak se stalo.31A Bůh uviděl vše, co byl učinil, a hle, bylo to velmi dobré. I nastal večer a nastalo jitro, den šestý.


Matthew Henry - Concise Commentary
 1   The first verse of the Bible gives us a satisfying and useful account of the origin of the earth and the heavens. The faith of humble Christians understands this better than the fancy of the most learned men. From what we see of heaven and earth, we learn the power of the great Creator. And let our make and place as men, remind us of our duty as Christians, always to keep heaven in our eye, and the earth under our feet. The Son of God, one with the Father, was with him when he made the world; nay, we are often told that the world was made by him, and nothing was made without him. Oh, what high thoughts should there be in our minds, of that great God whom we worship, and of that great Mediator in whose name we pray! And here, at the beginning of the sacred volume, we read of that Divine Spirit, whose work upon the heart of man is so often mentioned in other parts of the Bible. Observe, that at first there was nothing desirable to be seen, for the world was without form, and void; it was confusion, and emptiness. In like manner the work of grace in the soul is a new creation: and in a graceless soul, one that is not born again, there is disorder, confusion, and every evil work: it is empty of all good, for it is without God; it is dark, it is darkness itself: this is our condition by nature, till Almighty grace works a change in us.

 3   God said, Let there be light; he willed it, and at once there was light. Oh, the power of the word of God! And in the new creation, the first thing that is wrought in the soul is light: the blessed Spirit works upon the will and affections by enlightening the understanding. Those who by sin were darkness, by grace become light in the Lord. Darkness would have been always upon fallen man, if the Son of God had not come and given us understanding, 1John 5:20. The light which God willed, he approved of. God divided the light from the darkness; for what fellowship has light with darkness? In heaven there is perfect light, and no darkness at all; in hell, utter darkness, and no gleam of light. The day and the night are the Lord's; let us use both to his honour, by working for him every day, and resting in him every night, meditating in his law both day and night.

 6   The earth was emptiness, but by a word spoken, it became full of God's riches, and his they are still. Though the use of them is allowed to man, they are from God, and to his service and honour they must be used. The earth, at his command, brings forth grass, herbs, and fruits. God must have the glory of all the benefit we receive from the produce of the earth. If we have, through grace, an interest in Him who is the Fountain, we may rejoice in him when the streams of temporal mercies are dried up.

 14   In the fourth day's work, the creation of the sun, moon, and stars is accounted for. All these are the works of God. The stars are spoken of as they appear to our eyes, without telling their number, nature, place, size, or motions; for the Scriptures were written, not to gratify curiosity, or make us astronomers, but to lead us to God, and make us saints. The lights of heaven are made to serve him; they do it faithfully, and shine in their season without fail. We are set as lights in this world to serve God; but do we in like manner answer the end of our creation? We do not: our light does not shine before God, as his lights shine before us. We burn our Master's candles, but do not mind our Master's work.

 20   God commanded the fish and fowl to be produced. This command he himself executed. Insects, which are more numerous than the birds and beasts, and as curious, seem to have been part of this day's work. The Creator's wisdom and power are to be admired as much in an ant as in an elephant. The power of God's providence preserves all things, and fruitfulness is the effect of his blessing.

 26   Man was made last of all the creatures: this was both an honour and a favour to him. Yet man was made the same day that the beasts were; his body was made of the same earth with theirs; and while he is in the body, he inhabits the same earth with them. God forbid that by indulging the body, and the desires of it, we should make ourselves like the beasts that perish! Man was to be a creature different from all that had been hitherto made. Flesh and spirit, heaven and earth, must be put together in him. God said, Let us make man. Man, when he was made, was to glorify the Father, Son, and Holy Ghost. Into that great name we are baptized, for to that great name we owe our being. It is the soul of man that especially bears God's image. Man was made upright, Qoh 7:29. His understanding saw Divine things clearly and truly; there were no errors or mistakes in his knowledge; his will consented at once, and in all things, to the will of God. His affections were all regular, and he had no bad appetites or passions. His thoughts were easily brought and fixed to the best subjects. Thus holy, thus happy, were our first parents in having the image of God upon them. But how is this image of God upon man defaced! May the Lord renew it upon our souls by his grace!

 29   Herbs and fruits must be man's food, including corn, and all the products of the earth. Let God's people cast their care upon him, and not be troubled about what they shall eat, and what they shall drink. He that feeds his birds will not starve his babes.

 31   When we come to think about our works, we find, to our shame, that much has been very bad; but when God saw his work, all was very good. Good, for it was all just as the Creator would have it to be. All his works, in all places of his dominion, bless him; and therefore, bless thou the Lord, O my soul. Let us bless God for the gospel of Christ, and when we consider his almighty power, let us sinners flee from the wrath to come. If new-created unto the image of God in holiness, we shall at length enter the new heavens and new earth, wherein dwelleth righteousness.


Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova