King James Bible - with Strong numbers (EN)2 Corinthians - 1. chapter - 2 Corinthians - chapter 1

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings SStrong's number display!

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

King James Bible - with Strong numbers (EN)

... no information about this module ...

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

King James Bible - with Strong numbers (EN)

Advanced search  Advanced search

'H7065 H7068'
Total number of matched verses: 63Gen 26:14 :KJ  For he had possession of flocks, and possession of herds, and great store of servants: and the Philistines envied him. servants: or, husbandry
 CSP   Měl stáda bravu a skotu a mnoho čeledi a Pelištejci mu záviděli.
Gen 30:1 :KJ  And when Rachel saw that she bare Jacob no children, Rachel envied her sister; and said unto Jacob, Give me children, or else I die .
 CSP   Když Ráchel viděla, že Jákobovi neporodila děti, záviděla své sestře a řekla Jákobovi: Dej mi děti, nebo zemřu!
Gen 37:11 :KJ  And his brethren envied him; but his father observed the saying.
 CSP   Bratři na něho žárlili, ale otec to zachovával v mysli.
Num 5:14 :KJ  And the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be defiled : or if the spirit of jealousy come upon him, and he be jealous of his wife, and she be not defiled :
 CSP   jestliže na muže přijde žárlivost, vzplane žárlivostí vůči své ženě a ona se poskvrnila anebo na něj přijde žárlivost, vzplane žárlivostí vůči své ženě, ale ona se neposkvrnila,
Num 5:15 :KJ  Then shall the man bring his wife unto the priest, and he shall bring her offering for her, the tenth part of an ephah of barley meal; he shall pour no oil upon it, nor put frankincense thereon; for it is an offering of jealousy, an offering of memorial, bringing iniquity to remembrance .
 CSP   ten muž přivede svou ženu ke knězi a přinese za ni obětní dar: desetinu éfy ječné mouky. Nevyleje na ni olej ani na ni nedá kadidlo, protože je to obětní dar žárlivosti, obětní dar památky připomínající vinu.
Num 5:18 :KJ  And the priest shall set the woman before the LORD, and uncover the woman's head, and put the offering of memorial in her hands, which is the jealousy offering: and the priest shall have in his hand the bitter water that causeth the curse :
 CSP   Kněz postaví tu ženu před Hospodina, rozpustí vlasy na hlavě té ženy a dá jí do ruky připomínkový obětní dar, to je obětní dar žárlivosti. A v rukou kněze bude hořká voda působící prokletí.
Num 5:25 :KJ  Then the priest shall take the jealousy offering out of the woman's hand, and shall wave the offering before the LORD, and offer it upon the altar:
 CSP   Potom vezme kněz z rukou ženy obětní dar žárlivosti, zamává obětním darem před Hospodinem a přinese ho na oltář.
Num 5:29 :KJ  This is the law of jealousies, when a wife goeth aside to another instead of her husband, and is defiled ;
 CSP   Toto je zákon o žárlivosti, když žena sejde na scestí, zatímco podléhá svému muži, a poskvrní se,
Num 5:30 :KJ  Or when the spirit of jealousy cometh upon him, and he be jealous over his wife, and shall set the woman before the LORD, and the priest shall execute upon her all this law.
 CSP   anebo muž, na kterého přijde žárlivost, vzplane žárlivostí vůči své ženě — ať postaví ženu před Hospodina a kněz s ní naloží podle tohoto zákona.
Num 11:29 :KJ  And Moses said unto him, Enviest thou for my sake? would God that all the LORD'S people were prophets, and that the LORD would put his spirit upon them!
 CSP   Mojžíš mu řekl: Ty žárlíš kvůli mně? Kéž by všechen Hospodinův lid byli proroci, když by Hospodin na ně dal svého Ducha!
Num 25:11 :KJ  Phinehas, the son of Eleazar, the son of Aaron the priest, hath turned my wrath away from the children of Israel, while he was zealous for my sake among them, that I consumed not the children of Israel in my jealousy. for…: Heb. with my zeal
 CSP   Kněz Pinchas, syn Eleazara, syna Áronova, odvrátil můj hněv od synů Izraele, když uprostřed nich horlil mou horlivostí, takže jsem ve své žárlivosti neskoncoval se syny Izraele.
Num 25:13 :KJ  And he shall have it, and his seed after him, even the covenant of an everlasting priesthood; because he was zealous for his God, and made an atonement for the children of Israel.
 CSP   Jemu a jeho potomstvu po něm bude věčnou smlouvou kněžství, protože horlil pro svého Boha a vykonal obřad smíření za syny Izraele.
Deut 29:20 :KJ  The LORD will not spare him, but then the anger of the LORD and his jealousy shall smoke against that man, and all the curses that are written in this book shall lie upon him, and the LORD shall blot out his name from under heaven.
 CSP   Hospodin ho oddělí ke zlému ode všech kmenů Izraele podle všech prokletí smlouvy zapsané v této knize zákona.
Deut 32:16 :KJ  They provoked him to jealousy with strange gods, with abominations provoked they him to anger .
 CSP   Dráždili ho k žárlivosti cizími bohy, ohavnostmi ho provokovali ke hněvu.
Deut 32:21 :KJ  They have moved me to jealousy with that which is not God; they have provoked me to anger with their vanities: and I will move them to jealousy with those which are not a people; I will provoke them to anger with a foolish nation.
 CSP   Oni mě dráždili k žárlivosti těmi, jež nejsou Bohem, provokovali mě ke hněvu svými nicotnostmi. Také já je budu dráždit k žárlivosti těmi, jež nejsou lidem, skrze bláznivý národ je budu provokovat ke hněvu.
2Sam 21:2 :KJ  And the king called the Gibeonites, and said unto them; now the Gibeonites were not of the children of Israel, but of the remnant of the Amorites; and the children of Israel had sworn unto them: and Saul sought to slay them in his zeal to the children of Israel and Judah.
 CSP   Král zavolal Gibeóňany a mluvil k nim. (Gibeóňané nejsou ze synů izraelských, nýbrž ze zbytku Emorejců. Synové izraelští jim přísahali, že je nepobijí, Saul je však chtěl pobít, když vzplál horlivostí pro syny izraelské a judské.)
1Kgs 14:22 :KJ  And Judah did evil in the sight of the LORD, and they provoked him to jealousy with their sins which they had committed, above all that their fathers had done .
 CSP   Juda páchal to, co je zlé v Hospodinových očích. Svými hříchy, kterými hřešili, ho dráždili k žárlivosti víc než tím, co páchali jejich otcové.
1Kgs 19:10 :KJ  And he said, I have been very jealous for the LORD God of hosts: for the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left ; and they seek my life, to take it away .
 CSP   Odpověděl: Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mně usilují o život, aby mi jej vzali.
1Kgs 19:14 :KJ  And he said, I have been very jealous for the LORD God of hosts: because the children of Israel have forsaken thy covenant, thrown down thine altars, and slain thy prophets with the sword; and I, even I only, am left ; and they seek my life, to take it away .
 CSP   Odpověděl: Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám, a také mně usilují o život, aby mi jej vzali.
2Kgs 10:16 :KJ  And he said, Come with me, and see my zeal for the LORD. So they made him ride in his chariot.
 CSP   Pak řekl: Pojeď se mnou a podívej se na mou horlivost pro Hospodina. A nechal ho jet ve svém voze.
2Kgs 19:31 :KJ  For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of mount Zion: the zeal of the LORD of hosts shall do this. they…: Heb. the escaping
 CSP   neboť z Jeruzaléma vyjde ostatek a ti, kteří vyváznou, z hory Sijón. Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
Job 5:2 :KJ  For wrath killeth the foolish man, and envy slayeth the silly one . envy: or, indignation
 CSP   Vždyť hlupáka zabije nespokojenost a prostoduchého usmrtí žárlivost.
Ps 37:1 :KJ  A Psalm of David. Fret not thyself because of evildoers, neither be thou envious against the workers of iniquity.
 CSP   Davidův žalm. Nerozčiluj se kvůli zlovolníkům, nezáviď těm, kdo páchají zvrácenosti,
Ps 69:9 :KJ  For the zeal of thine house hath eaten me up ; and the reproaches of them that reproached thee are fallen upon me.
 CSP   cizím jsem se stal svým bratřím, cizincem jsem pro syny své matky.
Ps 73:3 :KJ  For I was envious at the foolish, when I saw the prosperity of the wicked.
 CSP   neboť jsem záviděl namyšleným, když jsem viděl, jak se daří ničemům.
Ps 78:58 :KJ  For they provoked him to anger with their high places, and moved him to jealousy with their graven images.
 CSP   Popouzeli ho svými návršími a dráždili ho svými modlami.
Ps 79:5 :KJ  How long, LORD? wilt thou be angry for ever? shall thy jealousy burn like fire?
 CSP   Až dokdy, Hospodine? Budeš se stále hněvat? Bude tvá žárlivost plát jako oheň?
Ps 106:16 :KJ  They envied Moses also in the camp, and Aaron the saint of the LORD.
 CSP   V táboře žárlili na Mojžíše i na Árona, Hospodinova svatého.
Ps 119:139 :KJ  My zeal hath consumed me, because mine enemies have forgotten thy words. consumed…: Heb. cut me off
 CSP   Má horlivost mě strávila, neboť mí protivníci zapomněli na tvá slova.
Pro 3:31 :KJ  Envy thou not the oppressor , and choose none of his ways. the oppressor: Heb. a man of violence
 CSP   Nezáviď násilníkovi, nevol žádnou z jeho cest,
Pro 6:34 :KJ  For jealousy is the rage of a man: therefore he will not spare in the day of vengeance.
 CSP   protože žárlivost rozněcuje hněv muže, v den pomsty nebude mít soucit.
Pro 14:30 :KJ  A sound heart is the life of the flesh: but envy the rottenness of the bones.
 CSP   Uzdravené srdce je životem tělu, kdežto závist je hnilobou kostí.
Pro 23:17 :KJ  Let not thine heart envy sinners: but be thou in the fear of the LORD all the day long.
 CSP   Ať tvé srdce nezávidí hříšníkům, ale každý den buď horlivý v bázni před Hospodinem,
Pro 24:1 :KJ  Be not thou envious against evil men, neither desire to be with them.
 CSP   Nezáviď zlým lidem, nedychti být s nimi,
Pro 24:19 :KJ  Fret not thyself because of evil men, neither be thou envious at the wicked; Fret…: or, Keep not company with the wicked
 CSP   Nezlob se kvůli pachatelům zla, nezáviď ničemům,
Pro 27:4 :KJ  Wrath is cruel, and anger is outrageous; but who is able to stand before envy? Wrath…: Heb. Wrath is cruelty, and anger an overflowing envy: or, jealousy?
 CSP   Zloba je krutá, hněv je jako povodeň. Kdo však obstojí před žárlivostí?
Eccl 4:4 :KJ  Again, I considered all travail, and every right work, that for this a man is envied of his neighbour. This is also vanity and vexation of spirit. every…: Heb. all the rightness of work for this…: Heb. this is the envy of a man from his neighbour
 CSP   Viděl jsem všechnu námahu i veškerý prospěch z díla, že je za tím žárlivost jednoho na druhého. Také toto je marnost a honba za větrem.
Eccl 9:6 :KJ  Also their love, and their hatred, and their envy, is now perished ; neither have they any more a portion for ever in any thing that is done under the sun.
 CSP   Jak jejich láska tak jejich nenávist i jejich žárlivost dávno zanikla a nebudou mít už nikdy podíl na ničem, co se pod sluncem koná.
Song 8:6 :KJ  Set me as a seal upon thine heart, as a seal upon thine arm: for love is strong as death; jealousy is cruel as the grave: the coals thereof are coals of fire, which hath a most vehement flame. cruel: Heb. hard
 CSP   Chovej mne jak pečetidlo u srdce, měj mě jako pečetítko při ruce. Vždyť láska je silná jako smrt, žárlivost jako záhrobí tvrdá, žár její žárem ohně zhrdá.
Isa 9:7 :KJ  Of the increase of his government and peace there shall be no end, upon the throne of David, and upon his kingdom, to order it, and to establish it with judgment and with justice from henceforth even for ever. The zeal of the LORD of hosts will perform this.
 CSP   Panovník poslal slovo proti Jákobovi, a dopadlo na Izrael.
Isa 11:13 :KJ  The envy also of Ephraim shall depart, and the adversaries of Judah shall be cut off : Ephraim shall not envy Judah, and Judah shall not vex Ephraim.
 CSP   Efrajimova žárlivost odstoupí a Judovi nevraživci budou odňati; Efrajim nebude závidět Judovi a Juda nebude nevražit na Efrajima.
Isa 26:11 :KJ  LORD, when thy hand is lifted up, they will not see : but they shall see, and be ashamed for their envy at the people; yea, the fire of thine enemies shall devour them. at…: or, toward thy people
 CSP   Hospodine, tvá ruka je pozdvižena, ale oni to nevidí; uvidí a budou zahanbeni pro horlivost tvého lidu, nadto tvé protivníky stráví oheň.
Isa 37:32 :KJ  For out of Jerusalem shall go forth a remnant, and they that escape out of mount Zion: the zeal of the LORD of hosts shall do this. they…: Heb. the escaping
 CSP   neboť z Jeruzaléma vyjde ostatek a z hory Sijón ti, kteří vyváznou: Horlivost Hospodina zástupů to učiní.
Isa 42:13 :KJ  The LORD shall go forth as a mighty man, he shall stir up jealousy like a man of war: he shall cry, yea, roar ; he shall prevail against his enemies . prevail: or, behave himself mightily
 CSP   Hospodin vyjde jako hrdina, jako bojovník vzbudí svou horlivost. Rozkřikne se, ano, spustí válečný pokřik, ukáže převahu nad svými nepřáteli.
Isa 59:17 :KJ  For he put on righteousness as a breastplate, and an helmet of salvation upon his head; and he put on the garments of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloke.
 CSP   Oděl si spravedlnost jako pancíř a přilba záchrany je na jeho hlavě. Roucho pomsty si vzal jako oděv a horlivostí se zahalil jako pláštěm.
Isa 63:15 :KJ  Look down from heaven, and behold from the habitation of thy holiness and of thy glory: where is thy zeal and thy strength, the sounding of thy bowels and of thy mercies toward me? are they restrained ? the sounding: or, the multitude
 CSP   Shlédni z nebes a pohleď ze svého svatého a slavného obydlí. Kde je tvá horlivost a tvé udatné činy? Pohnutí tvého nitra a tvé slitování je mi zadrženo.
Ezek 5:13 :KJ  Thus shall mine anger be accomplished, and I will cause my fury to rest upon them, and I will be comforted : and they shall know that I the LORD have spoken it in my zeal, when I have accomplished my fury in them.
 CSP   Pak pomine můj hněv, zanechám své zloby proti nim a pocítím lítost. I poznají, že já Hospodin jsem promluvil ve své žárlivosti, když skoncuji se svou zlobou proti nim.
Ezek 8:3 :KJ  And he put forth the form of an hand, and took me by a lock of mine head; and the spirit lifted me up between the earth and the heaven, and brought me in the visions of God to Jerusalem, to the door of the inner gate that looketh toward the north; where was the seat of the image of jealousy, which provoketh to jealousy .
 CSP   Vztáhl cosi jako ruku a vzal mě za kštici na hlavě. Duch mě pozdvihl mezi zemi a nebesa a přenesl mě v Božím vidění do Jeruzaléma ke vchodu vnitřní brány obrácené k severu, tam kde je sídlo sochy žárlivosti, která dráždí k žárlivosti.
Ezek 8:5 :KJ  Then said he unto me, Son of man, lift up thine eyes now the way toward the north. So I lifted up mine eyes the way toward the north, and behold northward at the gate of the altar this image of jealousy in the entry.
 CSP   Řekl mi: Lidský synu, pozvedni nyní své oči směrem k severu. Pozvedl jsem tedy své oči směrem k severu a hle, na sever od oltářní brány byla ve vstupu tato socha žárlivosti.
Ezek 16:38 :KJ  And I will judge thee, as women that break wedlock and shed blood are judged; and I will give thee blood in fury and jealousy. as: Heb. with judgments of
 CSP   Budu tě soudit podle právních nařízení pro cizoložnice a pro ty, které prolévají krev, a vydám tě krveprolití se zlobou a žárlivostí.
Ezek 16:42 :KJ  So will I make my fury toward thee to rest, and my jealousy shall depart from thee, and I will be quiet, and will be no more angry .
 CSP   Zanechám své zloby proti tobě a má žárlivost se od tebe odvrátí, budu mít klid a již se nebudu hněvat.
Ezek 23:25 :KJ  And I will set my jealousy against thee, and they shall deal furiously with thee: they shall take away thy nose and thine ears; and thy remnant shall fall by the sword: they shall take thy sons and thy daughters; and thy residue shall be devoured by the fire.
 CSP   Dám na tobě průchod své žárlivosti. Naloží s tebou v zlobě: Uřežou ti nos a uši a tvůj ostatek padne mečem. Oni vezmou tvé syny a tvé dcery a tvůj ostatek bude stráven ohněm.
Ezek 31:9 :KJ  I have made him fair by the multitude of his branches: so that all the trees of Eden, that were in the garden of God, envied him.
 CSP   Učinil jsem jej krásným pro množství jeho větví. Všechny stromy Edenu, které byly v Boží zahradě, mu záviděly.
Ezek 35:11 :KJ  Therefore, as I live, saith the Lord GOD, I will even do according to thine anger, and according to thine envy which thou hast used out of thy hatred against them; and I will make myself known among them, when I have judged thee.
 CSP   Proto, jakože jsem živ, je výrok Panovníka Hospodina, budu jednat podle tvého hněvu a podle tvé žárlivosti tak, jak jsi jednal ze své nenávisti proti nim. Dám se mezi nimi poznat podle toho, jak tě budu soudit.
Ezek 36:5 :KJ  Therefore thus saith the Lord GOD; Surely in the fire of my jealousy have I spoken against the residue of the heathen, and against all Idumea, which have appointed my land into their possession with the joy of all their heart, with despiteful minds, to cast it out for a prey.
 CSP   Proto praví Panovník Hospodin toto: Copak jsem nepromluvil se svou ohnivou žárlivostí proti ostatním národům a proti všem Edómcům, kteří zabrali mou zemi pro sebe do vlastnictví s radostí z celého srdce a s opovržením v duši, aby jako lup získali její pastviny?
Ezek 36:6 :KJ  Prophesy therefore concerning the land of Israel, and say unto the mountains, and to the hills, to the rivers, and to the valleys, Thus saith the Lord GOD; Behold, I have spoken in my jealousy and in my fury, because ye have borne the shame of the heathen:
 CSP   Proto prorokuj proti izraelské půdě. Řekneš horám a návrším, řečištím a údolím: Toto praví Panovník Hospodin: Hle, já jsem promluvil ve své žárlivosti a ve své zlobě, jelikož jste snášeli hanění národů.
Ezek 38:19 :KJ  For in my jealousy and in the fire of my wrath have I spoken, Surely in that day there shall be a great shaking in the land of Israel;
 CSP   Ve své žárlivosti, v ohni své zuřivosti jsem promluvil. Jistě v onen den nastane na izraelské půdě velké zemětřesení.
Ezek 39:25 :KJ  Therefore thus saith the Lord GOD; Now will I bring again the captivity of Jacob, and have mercy upon the whole house of Israel, and will be jealous for my holy name;
 CSP   Proto praví Panovník Hospodin toto: Nyní změním Jákobův úděl a slituji se nad celým domem izraelským. Vzplanu žárlivostí pro své svaté jméno.
Joel 2:18 :KJ  Then will the LORD be jealous for his land, and pity his people.
 CSP   Nato Hospodin vzplál žárlivostí pro svou zemi a měl soucit se svým lidem.
Zeph 1:18 :KJ  Neither their silver nor their gold shall be able to deliver them in the day of the LORD'S wrath; but the whole land shall be devoured by the fire of his jealousy: for he shall make even a speedy riddance of all them that dwell in the land.
 CSP   Ani jejich stříbro ani jejich zlato je nebude moci vysvobodit v den Hospodinova hněvu. Ohněm jeho žárlivosti bude strávena celá země, ano, náhlý konec učiní se všemi obyvateli země.
Zeph 3:8 :KJ  Therefore wait ye upon me, saith the LORD, until the day that I rise up to the prey: for my determination is to gather the nations, that I may assemble the kingdoms, to pour upon them mine indignation, even all my fierce anger: for all the earth shall be devoured with the fire of my jealousy.
 CSP   Proto čekejte na mě, je Hospodinův výrok, na den, kdy povstanu jako svědek, neboť mé rozhodnutí je sebrat národy, shromáždit království, vylít na ně své rozhořčení, všechen svůj planoucí hněv, neboť celá země bude strávena ohněm mé žárlivosti.
Zech 1:14 :KJ  So the angel that communed with me said unto me, Cry thou, saying, Thus saith the LORD of hosts; I am jealous for Jerusalem and for Zion with a great jealousy.
 CSP   Anděl, který se mnou mluvil, mi řekl: Volej: Toto praví Hospodin zástupů: Horlím pro Jeruzalém a pro Sijón velkou horlivostí.
Zech 8:2 :KJ  Thus saith the LORD of hosts; I was jealous for Zion with great jealousy, and I was jealous for her with great fury.
 CSP   Toto praví Hospodin zástupů: Horlím pro Sijón velkou horlivostí a velkým rozlícením horlím pro něj.


Display settings Display settings SStrong's number display!