Czech Study Bible Translation (CZ)2 Kings - 10. chapter - 2 Kings - chapter 10

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Czech Study Bible Translation (CZ)

Český studijní překlad chce přinést současnému českému čtenáři kvalitní a přesný překlad Bible. Jde o překlad studijní, v co největší míře konkordantní a důsledný. Je určen především pro každodenní studium a výklad Písma Písmem. Jeho nedílnou součástí je proto bohatý odkazový a poznámkový aparát. Naší cílovou skupinou jsou hlavně lidé, kteří chtějí jít hlouběji „do Písma“, ale nemají znalost originálních biblických jazyků. Rádi bychom, aby tento nový překlad navázal na národní písmáckou tradici, na kvality a duchovní význam Bible Kralické. Cílem překladatelského týmu je umožnit českému čtenáři, neznalému původních biblických jazyků, bibli nejen číst, ale skutečně hloubkově studovat.

Čím se ČSP snaží dosáhnout svých cílů? Na rozdíl od většiny jiných překladů se u mnoha veršů snaží nabídnout nejen tu překladovou variantu, která je překladatelům nejbližší, ale v poznámce pod čarou i další možnosti. Pokud je to možné, snaží se být tzv. konkordantní – tedy stejné slovo v originálním jazyce překládat stejným českým slovem. Používá speciálně vyvinutý bohatý poznámkový aparát, který zahrnuje mimořádný záběr desítek tisíc jazykových, historických a výkladových poznámek a odkazů. Poznámky se zabývají textem a faktografií a vyhýbají se teologickým interpretacím. Tím je ČSP dobrým kandidátem pro široké využití všemi křesťany bez ohledu na církevní příslušnost. Obsahuje také dohromady 70 stran dalších příloh a map. Specialitou ČSP je také to, že při jeho vzniku byl využíván unikátní překladatelský software BTr, vyvinutý na míru vedoucím týmu A. Zelinou. ČSP nechce rezignovat ani na krásu. Je přeložen soudobou a srozumitelnou češtinou a jeho netradiční vazbu navrhl přední český výtvarník Aleš Lamr.

Přesné překlady Bible, které umožňují všeobecný přehled, ale i hlubší studium biblických událostí, existuje prakticky ve všech zemích západní kulturní tradice. Jmenujme nejznámější New American Standard Bible (1965-1677), New Revised Standard Version (1989) v angličtině, Revidierte Elberfelder (1993), Schlachter version (1951) v němčině. U nás podobné dílo nemohlo kvůli desetiletím totalitní nesvobody vzniknout. Zaplnění této mezery v duchovním i kulturním dědictví českého národa je úkolem současné generace, která k tomu má znovu všechny podmínky. Český studijní překlad Bible by měl svému čtenáři umožňovat, aby se ve své mateřštině co nejvíce přiblížil původnímu znění, způsobu myšlení a poselství Písma.

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Czech Study Bible Translation (CZ)

display translators notes

1Achab měl v Samaří sedmdesát synů. Jehú napsal dopisy a poslal je do Samaří jizreelským knížatům, starším a Achabovým vychovatelům se slovy: 2Nuže, jakmile se k vám dostane tento dopis — jsou u vás přece synové vašeho pána, jsou u vás vozy a koně, opevněné město a zbroj — 3vyhlédněte si toho nejlepšího a nejvhodnějšího ze synů svého pána, ustanovte ho na trůn jeho otce a bojujte za dům svého pána. 4Oni se však převelice báli; řekli si: Hle, dva králové před ním neobstáli, jak bychom mohli obstát my? 5Proto ten, kdo byl nad domem, i ten, kdo byl nad městem, starší i vychovatelé vzkázali Jehúovi: Jsme tvoji otroci a všechno, co nám řekneš, uděláme. Neustanovíme si nikoho králem, dělej, co je ti libo. 6Napsal jim druhý dopis se slovy: Jestliže jste se mnou a posloucháte můj hlas, vezměte hlavy mužů, synů svého pána, a přineste mi je zítra touto dobou do Jizreelu. Královských synů bylo sedmdesát mužů a byli u významných lidí města, kteří je vychovávali. 7I stalo se, když se k nim dostal dopis, vzali královské syny, pobili sedmdesát mužů, jejich hlavy položili do košů a poslali mu je do Jizreelu. 8Přišel posel a oznámil mu: Přinesli hlavy královských synů. On nato řekl: Složte je na dvě hromady u vchodu do brány až do rána. 9I stalo se ráno, že vyšel, postavil se a řekl všemu lidu: Jste nevinní. Hle, já jsem se spikl proti svému pánu a zabil jsem ho. Ale kdo zabil všechny tyto? 10Uznejte tedy, že nic z Hospodinova slova, které Hospodin promluvil proti domu Achabovu, nepadlo na zem. Hospodin učinil, jak promluvil prostřednictvím svého otroka Elijáše. 11A Jehú pobil všechny, kteří zůstali domu Achabovu v Jizreelu, všechny jeho významné lidi, přátele a kněze, až mu nezůstal nikdo, kdo by přežil. 12Potom vstal, odešel a šel do Samaří. Když byl na cestě u pastýřského Bét-ekedu, 13potkal Jehú bratry judského krále Achazjáše. Zeptal se: Kdo jste? Odpověděli: Jsme Achazjášovi bratři a přišli jsme se zeptat, jak se daří synům krále a synům královny. 14Řekl: Chyťte je živé. Chytili je živé a pobili je v jámě u Bét-ekedu, čtyřicet dva mužů; nikoho z nich neponechali. 15Když šel Jehú odtamtud, potkal Jónadaba, syna Rekábova, jak jde proti němu. Pozdravil ho a zeptal se ho: Je tvé srdce upřímné tak, jako je mé srdce upřímné vůči tvému srdci? Jónadab odpověděl: Je. Jestliže je, podej mi ruku. Podal mu ruku a on ho vzal k sobě do vozu.  16Pak řekl: Pojeď se mnou a podívej se na mou horlivost pro Hospodina. A nechal ho jet ve svém voze.  17Když přijel do Samaří, pobil všechny, kteří zůstali Achabovi v Samaří, zcela ho vyhladil, podle Hospodinova slova, které promluvil k Elijášovi. 18Nato Jehú shromáždil všechen lid a řekl jim: Achab sloužil Baalovi málo, Jehú mu bude sloužit víc. 19Nuže zavolejte ke mně všechny Baalovy proroky, všechny, kdo mu otročí, všechny jeho kněze, nikdo ať nechybí, protože chystám velký obětní hod pro Baala. Ten, kdo by chyběl, nezůstane naživu. Jehú však jednal lstivě, aby vyhubil ty, kdo otročili Baalovi. 20Jehú řekl: Nachystejte shromáždění pro Baala! A bylo svoláno. 21Jehú vzkázal do celého Izraele a přišli všichni, kdo otročili Baalovi, nezůstal nikdo, kdo by nepřišel. Přišli do Baalova domu a Baalův dům se naplnil hlava na hlavu. 22Jehú řekl tomu, kdo byl nad šatnou: Přines oděv pro všechny, kdo otročí Baalovi. Přinesl jim oděv. 23Jehú s Jónadabem, synem Rekábovým, přišel do Baalova domu a řekl těm, kdo otročili Baalovi: Porozhlédněte se a podívejte se, zdali tu s vámi není někdo z otroků Hospodinových, zda-li jsou zde jenom ti, kdo otročí Baalovi. 24Když vešli obětovat oběti a zápaly, Jehú připravil venku osmdesát mužů a řekl: Ten, kdo by nechal uniknout někoho z mužů, jež přivedu do vašich rukou, svým životem zaplatí za jeho život. 25I stalo se, když skončilo konání zápalné oběti, že řekl Jehú běžcům a kapitánům: Jděte a pobíjejte je, ať nikdo neodejde. Běžci a kapitáni je pobili ostřím meče a vyhodili ven; a pak šli do vnitřku Baalova domu. 26Vynesli posvátné sloupy Baalova domu a spálili je. 27Strhli Baalův posvátný sloup, strhli Baalův dům a učinili ho latrínou, jak je tomu až dodnes. 28Tak vyhladil Jehú Baala z Izraele. 29Ovšem od hříchů Jarobeáma, syna Nebatova, který svedl Izrael k hříchu, se Jehú neodvrátil — od zlatých telat, která byla v Bét-elu a v Danu. 30Hospodin řekl Jehúovi: Protože jsi jednal dobře a vykonal to, co je správné v mých očích, a naložil jsi s domem Achabovým právě tak, jak bylo v mém srdci, tvoji synové budou sedět na izraelském trůnu do čtvrtého pokolení. 31Jehú však nedbal na to, aby chodil celým svým srdcem podle zákona Hospodina, Boha Izraele, a neodvrátil se od hříchů Jarobeáma, který svedl Izrael k hříchu. 32V den onen začal Hospodin osekávat Izrael. Chazael je pobíjel na celém území Izraele 33od Jordánu na východ slunce, celou zemi Gileád, zemi Gádovců, Rúbenovců a Manasesovců, od Aróeru u potoka Arnónu, ke Gileádu a Bášanu. 34Ostatní Jehúovy činy, všechny věci, které činil a všechny jeho udatné skutky, jsou zapsány v knize Letopisů izraelských králů. 35I ulehl Jehú se svými otci a pohřbili ho v Samaří. Po něm se stal králem jeho syn Jóachaz. 36Doba, po kterou Jehú kraloval nad Izraelem v Samaří, byla dvacet osm let.

Display settings Display settings יהוהיהוה JehovaJehova