SOB (Studijní on-line bible) - Biblický program - free scripture study tool - online bible program

Výběr jazyka rozhraní:     

Velikost písma:   12345678910

Display settings Display settings

Výběr jazyka rozhraní:                    

Velikost písma:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Informace o Studijní on-line bibli (SOB) (CZ)

   Aplikace, kterou právě používáte, je biblický program Studijní on-line bible (dále jen SOB) verze 2. Jedná se prozatím o testovací verzi, která je oproti původní verzi postavena na HTML5, využívá JavaScriptovou knihovnu JQuery a framework Bootstrap. Nová verze přináší v některých ohledech zjednodušení, v některých ohledech je tomu naopak. Hlavní výhodou by měla být možnost využívání knihovny JQuery pro novou verzi tooltipů (ze kterých je nově možné kopírovat jejich obsah, případně kliknout na aktivní odkazy na nich). V nové verzi by zobrazení překladů i vyhledávek mělo vypadat "profesionálněji", k dispozici by měly být navíc např. informace o modulech apod. Přehrávač namluvených překladů je nyní postaven na technologii HTML5, tzn., že již ke svému provozu nepotřebuje podporu Flash playeru (který již oficiálně např. pro platformu Android není k dispozici, a u kterého se počítá s postupným všeobecným útlumem).

© 2011-2100
 

 

Information about the "Online Bible Study" (SOB) (EN)

   Application you're using is a biblical program Online Bible Study (SOB), version Nr. 2. This is yet a testing release, which is (compared to the previous version) based on HTML5, uses JQuery JavaScript library and Bootstrap framework. The new version brings in some aspects simplifications. The major advantage should be the possibility of using JQuery for the new version tooltips (from which it is now possible to copy their content, or click on active hyperlinks). In the new version are also available informations about the modules and the like. The player of the narrated translations is now HTML5 powered (he does not need Flash player). I hope, that the new features will be gradually added.

 

 

 

Kontakt

(kontaktné informácie - contact info - Kontaktinformationen - контактная информация - informacje kontaktowe - información de contacto - πληροφορίες επικοινωνίας)

 

Diviš Libor
URL: www.obohu.cz
E-mail: infoobohu.cz
Skype: libordivis

 

 

 

Webster Concordance - study with Strong numbers

... no information about this module ...

 

Guestbook 

 Joe   (4.3.2021 - 17:49)
E-mail: joe.jace.mail.de
Hallo und vielen Dank für die hilfreiche Suchfunktion bei den hebräischen Bibeln – ich benutze sie seit Jahren zur Überprüfung der masoretischen Zählungen von Wortpaaren. Ein Schreibfehler am Ende von Josua 11,16 (Elberfelder 1905) "und das ebirge Israel und seine Niederung", es müsste heißen "und das Gebirge Israel und seine Niederung". Grüße aus Zittau / Sachsen

Danke. Natürlich hast du recht - ich habe es bereits behoben.    Libor

Josef   (4.2.2021 - 15:51)
E-mail: pepas74seznam.cz
Tak tohle mě velmi potěšilo. Je to dobře ovladatelné na rozdíl od jiných zdrojů. Děkuji moc! :)

Lukáš   (24.11.2020 - 10:02)
E-mail: lukasnemecek536gmail.com
Chyba v textu Kat. lit. překlad. Zjevení 11, 10. protože tito dva poroci jim způsobili hodně trápení.

Zdeněk Staněk   (22.8.2020 - 14:36)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
Chybí 'ě': http://obohu.cz/csp.php?k=2Te&kap=3&v=4

Vskutku. Již jsem to opravil.    Libor

Ani Gallert   (4.7.2018 - 16:24)
E-mail: cactus.gomeragmail.com
Vielen, vielen Dank für diese Seite (und dass wir sie kostenfrei nutzen können)! Sie ist sehr gut gemacht und eröffnet beim Bibelstudium völlig neue Einblicke! Eine dringende Frage habe ich zur Adolf Ernst Knoch Bibel - die Begriffe, die kursiv und hell in den Versen dargestellt sind - bedeuteten diese, die Worte wurden von Knoch hinzugefügt, weil im Original nicht mehr erhalten? Oder wie ist das zu verstehen? Vielen Dank und Gottes Segen, Ani

Hallo, Ani. Kursiv und hell - das sind die Worte, die nicht im Originaltext sind, aber sie sind wichtig für das richtige Verständnis. Sie können es im VERGLEICHS-MODUS gut sehen. Schauen Sie sich zum Beispiel das Münchener Neues Testament an...     Libor

Andreas Boldt   (27.2.2018 - 05:41)
E-mail: andyp1gmx.net
Ich habe diese Seite gefunden um einfach Bibel online zu benutzen in verschiedenen Sprachen - ich bin überzeugt das Gott sein Wort bewahrt hat in allen Sprachen. Und weiß bis zum Ende hin wird sein Wort leuchten. "Denn mein Wort wird nicht leer zu mir zurückkehren..." - Gottes Segen für die segensreiche Arbeit die ihr tut. Leider kann ich kein Tscheschisch aber habe auch Bekannte in der Slowakei und bin Euch sehr verbunden im Sinne des Protestantismus. Ich benutze die Bibel jeden Tag. Andreas Boldt

Ich danke Ihnen, Andreas. Diese Anwendung ist viel mehr als nur eine Online-Bibel. Versuchen Sie bitte herauszufinden, welche Optionen und Funktionen SOB anbietet... (Anleitung) Libor

Juraj Kaličiak   (5.2.2018 - 11:06)
E-mail: juro.kaliciakgmail.com
Nech Vám pán odplatí Jeho spôsobom, toto je nejlepšia verzia práce s Božím slovom. Vyhladávanie, režim porovnávania sú skvelé. Pracujem s touto stránkou už celé roky a cítim povinnosť povzbudiť autorov, že je toto určite požehnaná práca. Veľa to používam aj na mobile, ako rýchlu online bibliu. Oceňujem odvahu vydania prekladu Jozefa Roháčka v edícii Dušana Seberíniho s doslovným prekladom Božieho mena. Výborná je možnosť porovnania s gréckymi originál textami so strongovými číslami. Buďte požehnaní bratia. Juraj

Vďaka Juraj. Je príjemné počuť, že tento biblický program používate už dlhší čas, a že ste s ním spokojný. Snažím sa SOB stále vylepšovať. Nie sú žiadni autori - je iba jeden amatér, ktorý chce (okrem bežných funkcií biblických programov) najmä sprístupniť originálny text biblie pre všetkých - aj bez znalosti biblických jazykov. Libor

John Builer   (30.1.2018 - 07:07)
E-mail: Johnbuilercontbay.com
Ganz, ganz grosse Klasse, diese Seite, besser, als alles andere!!! Vielen Dank!!! Bitte machen Sie so weiter!!! Danke! Regards, John Builer

Danke, ich schätze es wirklich ...

Zdeněk Staněk   (27.12.2017 - 15:34)
E-mail: zdenek.stanekwhitepaper.bluefile.cz
WLC 5M 6:4 v prvním slově chybí souhláska ajin a v posledním slově dálet. Díval jsem se do jiných zpracování textu WLC a tam jsou.

OK. Upravil jsem text podle textu Tanachu.

Vladimir Bartoš   (23.11.2017 - 23:15)
E-mail: bartos.vlemail.cz
Tyto stránky jsem objevil náhodou, když jsem hledal on line čtení Bible. Jsem úplně nadšený z toho, jaké jsou zde možností a chci za to poděkovat!!

Jsem rád, že Vás tento on-line biblický program tolik zaujal. Věřím, že se to ještě zlepší, když si prostudujete návod, případně novinky na Facebooku :-)

Libor Diviš   (14.10.2016 - 08:02)
Vítejte v knize hostů. Sem můžete vkládat své komentáře k nové verzi SOB (Studijní on-line bible). Jen bych Vás chtěl poprosit, abyste si předtím prostudovali návod k tomuto biblickému programu.

Welcome. Here you can write your comments relating to this new version of the online biblical program SOB (Online Bible Study) - your assessment, proposals, error notices etc.

 

 

   

Webster Concordance - study with Strong numbers

Searching with Strong’s numbers
H1 ~ H8674   (Old Testament)
G1 ~ G5624   (New Testament)
G513 G514 G515 G516 G517         G519G520G521G522G523

Cognate Strong's numbers: G1229, G31, G1804, G2604, G4293, G312, G2605

Strong: G518
ἀπαγγέλλω  [apangelló]
(fut. ἀπαγγελῶ, aor. ἀπήγγειλα, opt. aor. 3. sg. ἀπαγγείλοι, aor. pas. ἀπηγγέλην) 1. hlásit, oznámit, povědět 2. hlásat, zvěstovat, ohlašovat [45]
Strong: G518
Word: απαγγελλω
Pronounc: ap-ang-el'-lo
Orig: from 575 and the base of 32; to announce:--bring word (again), declare, report, shew (again), tell. G575 G32
Use: TDNT-1:64,10 Verb
HE Strong: H559 H2324 H3045 H3289 H5046 H5608 H6622 H7121 H7725 H7971 H8085 H8199

1) to bring tidings (from a person or a thing), bring word, report
2) to proclaim, to make known openly, declare
Strong: G518
Word: ἀπαγγέλλω
Transliter: apaggellō
Pronounc: ap-ang-el'-lo
From G575 and the base of G32; to announce: - bring word (again) declare report shew (again) tell.
Copyright, Abkürzungsverzeichnis samt grammatikalischen Erklärungen... Strongs Nummer: G518
ap-aggello √ 575 und αγγελλω = Abl. von 32 (w. von jmdm.-etw. berichten
 [z.B. Neuigkeiten]);    Vb. (45)

 I.) etw. melden (von...)
  1) etw. (offiziell) berichten; eine Nachricht (von einer Person oder
      einer Sache) überbringen; allg.: etw. (an)sagen.  Gen 37:5 2Sam 15:13
      Mt 2:8 Lk 8:20,34,36 uva.

 II.) etw. berichten (von)...
  1) allg.: etw. verkündigen, erzählen, proklamieren; etw. öffentlich
      bekanntmachen bzw. erklären; einen Auftrag oder Befehl von
      jmdm. übermitteln bzw. kundtun.  Gen 12:18 1Sam 9:19 Ps 142:3
      Mt 12:18 28:10 Lk 8:47 Apg 26:20 1Kor 14:25 Heb 2:12 1Joh 1:2,3

  Synonyme:
  312 jmdm. etw. berichten, mit Betonung auf den Empfänger;
  518 von jmdm. etw. melden, mit Betonung auf die Quelle bzw. den
  Absender (21,V,171).
Strong: G518
(apangélo)
de G575 y la base de G32; anunciar:- anunciar, avisar, dar aviso, contar, decir, declarar, denunciar, dar las nuevas, hacer saber.
----
Diccionario Tuggy
ἀπαγγέλλω
. (imperf. ἀπήγγελλον; tiempo futuro ἀπαγγελῶ; 1 tiempo aoristo ἀπήγγειλα; 2 tiempo aoristo voz pasiva ἀπηγγέλην). Contar, referir, relatar, anunciar, declarar, proclamar, informar, confesar. A.T. אָמַר qal. Gén 48:1. אָמַר ni., Jos 2:2. La mayoría de las veces נָגַד hi.; Gén 12:18. נָגַד ho., Gén 27:42. חֲוָה aph., Dan 2:6. יָדַע hi., Sal 88:2 (Sal 89:1). יְדַע aph., Dan 2:5. יָעַץ ni., 1Re 12:6. סָפַר pi., Sal. 77(78):4. פָּחַר . Gén 41:8. קָרָא , Isa 30:7. שׁוּב hi., Deu 1:22. שָׁלַח , 2Sa 11:22. שָׁמַע ni., Neh 6:7. שָׁנַעַ hi., Amó 3:9. שָׁפַג ni., 1Sa 12:7. N.T. Contar, referir, relatar, anunciar, declarar, proclamar, informar, confesar : Mat 2:8; Mat 8:33; Mat 11:4; Mat 12:18; Mat 14:12; Mat 28:8; Mat 28:10; Mat 28:11; Mar 5:14; Mar 6:30; Mar 16:10; Mar 16:13; Luc 7:18; Luc 7:22; Luc 8:34; Luc 8:36; Luc 8:47; Luc 13:1; Luc 18:37; T.R., Jua 4:51; Jua 16:25; Hch 4:23; Hch 5:22-23; Hch 11:13; Hch 12:14; Hch 16:36; Hch 22:26; Hch 23:16; Hch 23:19; Hch 26:20; Hch 28:21; 1Co 14:25; 1Ts 1:9; Heb 2:12; 1Jn 1:2-3.
----
Diccionario Vine NT
apangelo (ἀπαγγέλλω, G518)
, anunciar, declarar, avisar (generalmente como mensajero). Se traduce dar las nuevas en Mat 14:12 ; Mat 28:8-9, Mat 28:10; Luc 7:18 ; Luc 24:9; Jua 4:51 ; Jua 20:18; Hch 12:14 ; véanse ANUNCIAR, AVISAR, CONTAR, DAR NOTICIA, DECIR, DECLARAR, DENUNCIAR, (HACER) SABER.
apangelo (ἀπαγγέλλω, G518) , dar nuevas. Se traduce así en Luc 24:9 ; Jua 4:51. Se traduce principalmente como hacer saber, y también como declarar, contar, anunciar, etc. Véanse ANUNCIAR, DAR NOTICIA, etc.

apangello (ἀπαγγέλλω, G518) , anunciar, declarar, informar, generalmente como mensajero. Se traduce «contar»» en la rvr (Mat 8:33 ; Mar 5:19, en los mss. más acreditados; véase Nº 7; Mar 6:30; Luc 8:36 ; Luc 13:1; Hch 4:23 ; Hch 11:13; 1Ts 1:9). Véanse ANUNCIAR, AVISAR, AVISO, DAR NOTICIA, DAR LAS NUEVAS, DECIR, DECLARAR, DENUNCIAR, SABER.
apangelo (ἀπαγγέλλω, G518) , anunciar, declarar, dar noticia (generalmente como mensajero). Se traduce frecuentemente como hacer saber (p.ej., Mat 2:8 ; Mat 11:4; Mar 16:10, Mar 16:13; Luc 7:22 ; rv : «dad las nuevas»; Hch 12:17 , etc.). Véanse ANUNCIAR, AVISAR, AVISO, CONTAR, DAR NOTICIA, DAR LAS NUEVAS, DECIR, DECLARAR, DENUNCIAR, SABER.

apangelo (ἀπαγγέλλω, G518) , avisar, anunciar. Se traduce «anunciar» (Mat 12:18 ; Jua 16:25 ; Hch 26:20 ; Heb 2:12 ; 1Jn 1:2-3). Véanse AVISAR, CONTAR, DAR NOTICIA, DAR LAS NUEVAS, DECIR, DECLARAR, DENUNCIAR, SABER(HACER).
apangello (ἀπαγγέλλω, G518) , informar [apo , de (partitivo); angello , dar un mensaje, anunciar, declarar, mediante un mensajero, orador, o escritor]. Se traduce «dieron aviso» en Mat 28:11 ; Mar 5:14; «avisar» en Luc 8:20 (rv : «dar aviso»); «dar aviso» en v. 22; Hch 5:22 : «dieron aviso»; Hch 22:26 y 23:16: «dio aviso»; v. 17, «aviso que dar». Véanse también ANUNCIAR, CONTAR, DAR NOTICIA, DAR LAS NUEVAS, DECIR, DECLARAR, DENUNCIAR, SABER(HACER).
apangelo (ἀπαγγέλλω, G518) , anunciar, declarar, (generalmente como mensajero). Se traduce también decir (Luc 9:36 ; Luc 18:37; Hch 23:19); véanse ANUNCIAR, AVISAR, AVISO, CONTAR, DAR NOTICIA, DAR LAS NUEVAS, DECLARAR, DENUNCIAR, SABER(HACER).

apangelo (ἀπαγγέλλω, G518) significa anunciar o informar de una persona o lugar [apo , de (partitivo)]; de ahí, declarar, hacer saber. Se traduce «declarar» en Luc 8:47 ; 1Co 14:25. Para las otras palabras a las que ha sido traducida, véanse ANUNCIAR, AVISAR, AVISO, CONTAR, DAR NOTICIA, DAR LAS NUEVAS, DECIR, DENUNCIAR, SABER.

apangelo (ἀπαγγέλλω, G518) , anunciar, declarar, avisar (véase DAR LAS NUEVAS). Se traduce dar noticia en Hch 5:25 : «dio esta noticia». Véanse también ANUNCIAR, DECLARAR, etc.
apangelo (ἀπαγγέλλω, G518) , informar [apo , de (partitivo); angelo , dar un mensaje], anunciar. Se traduce «denunciar» en Hch 28:21 : «haya denunciado»; véanse ANUNCIAR, AVISAR, AVISO, CONTAR, DAR NOTICIA, DAR LAS NUEVAS, DECIR, DECLARAR, SABER(HACER).
apangelo (ἀπαγγέλλω, G518) significa anunciar o informar de una persona o lugar [apo , de (partitivo)]; de ahí, declarar, publicar. Se traduce «declaro» en Luc 8:47 ; Heb 2:12 : «anunciaré»; como «dar aviso» se traduce en Mat 28:11 ; Mar 5:14; Luc 8:34 ; Hch 5:22 ; Hch 22:26; Hch 23:16-17. Véanse ANUNCIAR, AVISAR, AVISO, CONTAR, DAR NOTICIA, DAR LAS NUEVAS, DECIR, DECLARAR, DENUNCIAR, (HACER) SABER.
----
Diccionario Swanson

(Swanson 33)
ἀγγέλλω (angellō): vb.; ≡ DBLHebr 5583; Strong 518; TDNT 1.64-LN 33.189 informar, traer noticias, desempeñarse como mensajero (Jua 20:18; Jua 4:51 v.l. NA26+)
----
(Swanson 550)
ἀπαγγέλλω (apangellō): vb.; ≡ DBLHebr 5583; Strong 518-1. LN 33.198 informar, decir, reportar, proclamar, anunciar (Mat 2:8; Mar 16:10, Mar 16:13 v.l.); 2. LN 33.327 mandar (Hch 17:30 v.l. NA26)
Hомер Стронга: G518
Оригинал: απαγγελλω
Транслитерация: апаггелло
Произношение: апангэ́лло
Часть речи: Глагол
Этимология: от G575 и основы G32 - приносить весть, сообщать, доносить, уведомлять, рассказывать, возвещать, объявлять. Словарь Дворецкого: απ-αγγελλω 1) приносить весть, сообщать, доносить, объявлять Пр.: (τινι τι Гомер (X-IX вв. до н. э.) и προς τινα Эсхил (525/4-456 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), τι περι τινος Лисий (ок. 445-380 до н. э.), Ксенофонт (ок. 428-354 до н. э.), Платон (427-347 до н. э.)) ηττημενοι απηγγελθησαν Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — было сообщено об их поражении; α. τινη πολεμον Полибий (ок. 200-120 до н. э.) — объявлять кому-л. войну 2) знаменовать, свидетельствовать Пр.: (η οψις απαγγελλει τι Геродот (ок. 484-425 до н. э.)) 3) рассказывать, описывать Пр.: (τας προγεγενημενας πραξεις Аристотель (384-322 до н. э.); τα των γενομενων ακριβως Плутарх (ок. 46-126)) 4) пересказывать, излагать, переводить Пр.: (ο ερμηνευς μακρως απηγγειλε Плутарх (ок. 46-126))
Numéro de Strong: G518
Mot: ἀπαγγέλλω  (apaggello)
faire savoir, raconter, rapporter, annoncer, porter la nouvelle, dire, informer, répandre, déclarer, faire un rapport, avertir, prêcher, publier ; 44
Strong: G518
Word: ἀπαγγέλλω
apaggello {ap-ang-el'-lo}
源自G575G32的字根;動詞
➊報告,宣布,告訴
➋公開表示
Strong: G518
ἀπαγγέλλω (apangéllō) {ap-ang-el'-lo}
απαγγελλω - apaggello de G575 e a raiz de G32 tdnt - 1 64 10 v 1 trazer novidades de uma pessoa ou uma coisa produzir noticia noticiar 2 proclamar tornar abertamente conhecido declarar


Webster Concordance (1833)
Strong: G518
Transliter & Pronounc: apaggello {ap-ang-el'-lo}
Total Webster Occurrences: 48

again, 2
Matt 2:8; Matt 11:4

bring, 1
Matt 2:8

declare, 2
Heb 2:12; 1John 1:3

declared, 1
Luke 8:47

report, 1
1Cor 14:25

reported, 1
Acts 4:23

shall, 1
Acts 15:27

show, 5
Matt 11:4; Matt 12:18; Acts 12:17; 1Thess 1:9; 1John 1:2

showed, 4
Matt 28:11; Luke 14:21; Acts 11:13; Acts 26:20

shown, 1
Acts 28:21

tell, 6
Matt 28:9; Matt 28:10; Luke 7:22; Acts 15:27; Acts 23:17; Acts 23:19

that, 1
Acts 12:14

they, 1
1Thess 1:9

to, 1
Luke 7:18

told, 19
Matt 8:33; Matt 14:12; Mark 6:30; Mark 16:10; Mark 16:13; Luke 8:20; Luke 8:34; Luke 8:36; Luke 9:36; Luke 13:1; Luke 18:37; Luke 24:9; John 4:51; John 20:18; Acts 5:22; Acts 5:25; Acts 16:36; Acts 22:26; Acts 23:16

word, 1
Matt 28:8Display settings Display settings