Český studijní překladPrvní list Korintským - 14. kapitola, verš č. 39

A tak, moji bratři, horlivě se snažte prorokovat a nebraňte mluvit jazyky.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100