Český studijní překladPrvní list Korintským - 6. kapitola, verše 9 - 10

9 Což nevíte, že nespravedliví nedostanou do dědictví Boží království? Nemylte se! Ani smilníci ani modláři, cizoložníci, rozkošníci ani lidé praktikující homosexualitu,
10 zloději ani chamtivci, opilci, utrhači ani lupiči nebudou dědici Božího království.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100