Český studijní překlad1. Královská - 14. kapitola, verš č. 24

Dokonce i chrámoví smilníci byli v zemi. Páchali všechny ohavnosti pohanských národů, které יהוה před syny Izraele vyhnal.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100