Český studijní překlad1. Královská - 16. kapitola, verš č. 7

Tak i prostřednictvím proroka Jehúa, syna Chananího, se stalo יהוה slovo proti Baešovi a proti jeho domu za všechno zlo, které páchal v יהוה očích, když ho provokoval k hněvu dílem svých rukou a byl jako dům Jarobeámův, i za to, že krále zabil.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100