Český studijní překlad1. Paralipomenon - 25. kapitola, verš č. 5

Všichni tito byli synové Hémana, králova vidoucího, podle Božích slov, aby byl pozdvižen jeho roh. Bůh dal Hémanovi čtrnáct synů a tři dcery.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100