Český studijní překlad1. Samuelova - 3. kapitola, verš č. 20

Celý Izrael od Danu až po Beer-šebu věděl, že Samuel je věrný יהוה prorok.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100