Český studijní překlad2. Královská - 20. kapitola, verš č. 1

V oněch dnech Chizkijáš na smrt onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: Toto praví יהוה: Dej příkaz ohledně svého domu, protože zemřeš, nebudeš žít.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100