Český studijní překlad2. Královská - 21. kapitola, verš č. 2

Páchal to, co je zlé v יהוה očích, podle ohavností pohanských národů, které יהוה před syny Izraele vyhnal.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100