Český studijní překlad2. Paralipomenon - 12. kapitola, verš č. 5

Nato přišel prorok Šemajáš k Rechabeámovi a judským velitelům, kteří se shromáždili před Šíšakem do Jeruzaléma, a řekl jim: Toto praví יהוה: Vy jste opustili mě a tak já přenechám vás do Šíšakovy ruky.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100