Český studijní překlad2. Paralipomenon - 15. kapitola, verš č. 8

Když Ása uslyšel tato slova a proroctví proroka Azarjáše, syna Ódedova, vzchopil se a odstranil ohavné modly z celého území Judy a Benjamína i z měst, která dobyl v Efrajimském pohoří, a obnovil יהוה oltář, který byl před יהוה předsíní.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100