Český studijní překlad2. Paralipomenon - 16. kapitola, verš č. 7

V té době přišel k judskému králi Ásovi vidoucí Chananí a řekl mu: Protože jsi spoléhal na aramejského krále a nespoléhal jsi na יהוה, svého Boha, proto vojsko aramejského krále uniklo ze tvé ruky.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100