Český studijní překlad2. Paralipomenon - 20. kapitola, verš č. 37

Elíezer, syn Dódavahův z Maréši, prorokoval o Jóšafatovi: Protože ses spojil s Achazjášem, יהוה se obořil na tvé dílo. Lodě se rozlámaly a nemohly plout do Taršíše.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100