Český studijní překlad2. Paralipomenon - 28. kapitola, verš č. 9

Byl tam יהוה prorok jménem Óded. Vyšel proti armádě přicházející do Samaří a řekl jim: Hle, pro svou zlobu vůči Judejcům, je יהוה, Bůh vašich otců, vydal do vaší ruky. Povraždili jste je však s běsněním dosahujícím do nebes.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100