Český studijní překlad2. Samuelova - 6. kapitola, verš č. 9

Toho dne se David začal bát יהוה a řekl: Jak může vejít ke mně יהוה truhla?

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100