Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 10. kapitola, verše 12 - 13

12 Nuže, Izraeli, co od tebe žádá יהוה, tvůj Bůh? Jenom aby ses bál יהוה, svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a sloužil יהוה, svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší
13 a zachovával יהוה příkazy a jeho ustanovení, která ti dnes přikazuji, aby ti bylo dobře.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100