Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 10. kapitola, verš č. 20

יהוה, svého Boha, se boj, jemu služ, k němu přilni a v jeho jménu přísahej.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100