Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 16. kapitola, verše 18 - 20

18 Ve všech svých branách, které ti יהוה, tvůj Bůh, dává, si pro své kmeny ustanov soudce a správce. Ať soudí lid spravedlivým soudem.
19 Nepřevracej právo a nestraň lidem. Nepřijímej úplatek, protože úplatek oslepuje oči moudrých a podvrací jednání spravedlivých.
20 Následuj spravedlnost, a jen spravedlnost, abys zůstal naživu a obsadil zemi, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100