Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 18. kapitola, verše 9 - 12

9 Až přijdeš do země, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává, neuč se jednat podle ohavností oněch pohanských národů.
10 se u tebe nenajde ten, kdo by provedl svého syna či svou dceru ohněm, věštec přinášející věštby, hadač ani ten, kdo vykládá znamení, ani čaroděj
11 ani zaklínač ani ten, kdo se doptává ducha zemřelého, ani věštec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých.
12 Vždyť každý, kdo dělá takové věci, je ohavností pro יהוה. Kvůli těmto ohavnostem je před tebou יהוה, tvůj Bůh, vyhání.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100