Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 23. kapitola, verše 18 - 19

18žádná z dcer Izraele není chrámovou nevěstkou ani žádný ze synů Izraele chrámovým smilníkem.
19 Nenos do domu יהוה, svého Boha, mzdu prostitutky ani úhradu psa jako naplnění jakéhokoliv slibu, neboť obojí je ohavností pro יהוה, tvého Boha.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100