Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 25. kapitola, verše 13 - 16

13 Neměj ve svém měšci dvojí závaží, velké a malé.
14 Neměj doma dvě míry, velkou a malou.
15 Měj závaží správné a spravedlivé, měj míru správnou a spravedlivou, aby se prodloužily tvé dny v zemi, kterou ti יהוה, tvůj Bůh, dává.
16 Neboť pro יהוה, tvého Boha, je ohavností každý, kdo dělá takové věci, každý, kdo páchá špatnosti.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100