Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 34. kapitola, verš č. 10

V Izraeli již nepovstal prorok jako Mojžíš, který by znal יהוה tváří v tvář,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100