Český studijní překladDeuteronomium (Pátá Mojžíšova) - 6. kapitola, verš č. 24

יהוה nám přikázal, abychom plnili všechna tato ustanovení a báli se יהוה, svého Boha, aby se nám dobře dařilo po všechny dny a zůstali jsme naživu, jak je tomu dodnes.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100