Český studijní překladList Efeským - 5. kapitola, verš č. 1

Napodobujte tedy Boha jako milované děti

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100