Český studijní překladList Efeským - 5. kapitola, verš č. 10

zkoumejte, co se líbí Pánu,

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100