Český studijní překladList Efeským - 5. kapitola, verš č. 21

Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem:

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100