Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 23. kapitola, verš č. 27

Hrůzu ze mě pošlu před tebou, do zmatku přivedu každý národ, ke kterému přijdeš, a způsobím, že všichni tví nepřátelé se dají před tebou na útěk.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100