Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 4. kapitola, verš č. 16

On bude za tebe mluvit k lidu. On bude tobě ústy a ty budeš jemu Bohem.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100