Český studijní překladExodus (Druhá Mojžíšova) - 8. kapitola, verš č. 22

Mojžíš odpověděl: Tak jednat by nebylo správné, protože budeme יהוה, našemu Bohu, obětovat to, co je Egypťanům ohavností; jestliže budeme před jejich očima obětovat to, co je Egypťanům ohavností, což nás neukamenují?

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100