Český studijní překladEzechiel - 14. kapitola, verše 13 - 20

13 Lidský synu, pokud proti mně země zhřeší tím, že se zpronevěří věrolomností, vztáhnu proti ní ruku, zlomím jí hůl chleba, pošlu do ní hlad a vyhladím z ní člověka i zvíře.
14 A budou-li uprostřed ní tito tři muži: Noe, Daniel a Jób, ti ve své spravedlnosti vysvobodí jen svou duši, je výrok Panovníka יהוה.
15 Kdybych přivedl do země divou zvěř, ta by ji učinila bezdětnou a země by se stala spouští, aniž by kdo kvůli té zvěři procházel,
16 zdalipak tito tři muži uprostřed ní — jakože jsem živ, je výrok Panovníka יהוה — vysvobodí syny a dcery? Oni vysvobodí sami sebe, ale země se stane spouští.
17 Anebo přivedu-li na onu zemi meč a řeknu, meč projde skrze zemi, a vyhladím z ní člověka i zvíře,
18 ani tito tři muži uprostřed ní — jakože jsem živ, je výrok Panovníka יהוה — nevysvobodí syny ani dcery; oni totiž vysvobodí jen sami sebe.
19 Anebo pošlu-li na onu zemi mor a vyliji na ni svou zlobu skrze krveprolití, abych z ní vyhladil člověka i zvíře,
20 a zdalipak Noe, Daniel a Jób uprostřed ní — jakože jsem živ, je výrok Panovníka יהוה — vysvobodí syna nebo dceru? Oni ve své spravedlnosti vysvobodí jen svou duši.

Zobrazit poznámky překladatelů
Zobrazit celou kapitolu

Zobrazit ve Studijní on-line bibli
www.obohu.cz © 2011 - 2100